Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Gospodarka nieruchomościami > Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa > Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości; Wawer, ul. Rozmarynu / ul. Przewodowa dz. ew. 15 z obrębu 3-12-55 - BM-WWO-DO.6853.28.2020.JZA

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości; Wawer, ul. Rozmarynu / ul. Przewodowa dz. ew. 15 z obrębu 3-12-55 - BM-WWO-DO.6853.28.2020.JZA

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem, złożonym w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej - w trybie art. 124 i w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) - sposób korzystania z nieruchomości położonej w Warszawie, w Dzielnicy Wawer, przy ul. Rozmarynu / ul. Przewodowej, opisanej jako grunt niehipotekowany, oznaczonej jako dz. ew. 15 z obrębu 3-12-55, przez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie sieci wodociągowej DN 100 mm.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy (ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, I piętro) i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości. Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszej nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
31-07-2020
Data wprowadzenia:  31-07-2020
 
 
Wprowadził Zakrzewski Jakub (BM) (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 31-07-2020
Aktualizujący Zakrzewski Jakub (BM) (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 31-07-2020
Zatwierdzający Zakrzewski Jakub (BM) (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 31-07-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-07-2020
Liczba odwiedzin: 47
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe