Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Gospodarka nieruchomościami > Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa > Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania; ul. Leśniczówka, dz. ew. 25/1 z obrębu 3-11-01 - BM-WWO-DO.6853.69.2019.JZA

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania; ul. Leśniczówka, dz. ew. 25/1 z obrębu 3-11-01 - BM-WWO-DO.6853.69.2019.JZA

  Drukuj
 

O G Ł O S Z E N I E

Prezydent m. st. Warszawy zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem, złożonym w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m. st. Warszawy przez innogy Stoen Operator Sp. z o.o., zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej - w trybie art. 124 i w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2204 ze zm. 2204 ze zm.) - sposób korzystania z nieruchomości położonej w Warszawie, w Dzielnicy Wawer, przy ul. Leśniczówka, opisanej jako grunt niehipotekowany, oznaczonej jako dz. ew. 25/1 z obrębu 3-11-01, poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia.
W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m. st. Warszawy (ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, I piętro) i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości. Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszych nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowych nieruchomości.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
11-10-2019
Data wprowadzenia:  11-10-2019
 
 
Wprowadził Zakrzewski Jakub (BM) (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 11-10-2019
Aktualizujący Zakrzewski Jakub (BM) (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 11-10-2019
Zatwierdzający Zakrzewski Jakub (BM) (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 11-10-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-10-2019
Liczba odwiedzin: 78
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe