Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Gospodarka nieruchomościami > Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa > Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania; ul. Gąsek, dz. ew. 8/1 z obrębu 1-11-19 - BM-WWO-DO.6853.62.2019.JZA

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania; ul. Gąsek, dz. ew. 8/1 z obrębu 1-11-19 - BM-WWO-DO.6853.62.2019.JZA

  Drukuj
 

O G Ł O S Z E N I E

Prezydent m. st. Warszawy zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem, złożonym w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m. st. Warszawy przez Pawła Breitlinga, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej - w trybie art. 124 i w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2204 ze zm. 2204 ze zm.) - sposób korzystania z nieruchomości położonej w Warszawie, w Dzielnicy Wilanów, przy ul. Gąsek, opisanej jako „Grunty tabelowe wsi Kabaty – cz.”, stanowiącej mienie gminne, oznaczonej jako dz. ew. 8/1 z obrębu 1-11-19, poprzez udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji liniowej, polegającej na budowie przyłącza wodociągowego.
W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m. st. Warszawy (ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, I piętro) i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości. Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszych nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowych nieruchomości.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
13-09-2019
Data wprowadzenia:  13-09-2019
 
 
Wprowadził Siedlecka Katarzyna (BM) (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 13-09-2019
Aktualizujący Siedlecka Katarzyna (BM) (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 13-09-2019
Zatwierdzający Siedlecka Katarzyna (BM) (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 13-09-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-09-2019
Liczba odwiedzin: 63
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe