Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Gospodarka nieruchomościami > Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa > Bielany, ul. Wyjściowa. Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania; dz.ew. 24 i 27 z obrębu 7-13-04, dz.ew. 51 i 52 z obrębu 7-12-02 oraz dz.ew. 63 z obrębu 7-12-01; BM-WWO-DO.6853.7.2020.AKL

Bielany, ul. Wyjściowa. Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania; dz.ew. 24 i 27 z obrębu 7-13-04, dz.ew. 51 i 52 z obrębu 7-12-02 oraz dz.ew. 63 z obrębu 7-12-01; BM-WWO-DO.6853.7.2020.AKL

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem, złożonym w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy przez PGE Dystrybucja S.A., zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej - w trybie art. 124 i w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 65) - sposób korzystania z nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Bielany, opisanej jako grunty tabelowe wsi Wólka Węglowa, oznaczonej jako dz.ew. 24 i 27 z obrębu 7-13-04, dz.ew. 51 i 52 z obrębu 7-12-02 oraz dz.ew. 63 z obrębu 7-12-01 przez udzielenie zezwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej – „Budowa linii kablowej 2x110kV SE Mościska – Łomianki” z kanalizacją światłowodową.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy (ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, I piętro) i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości. Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszych nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowych nieruchomości.

Sprawę prowadzi: Anna Klekotka-Budny, aklekotka@um.warszawa.pl, telefon 224432124, adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
25-03-2020
Data wprowadzenia:  25-03-2020
 
 
Wprowadził Klekotka-Budny Anna (BM) (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 25-03-2020
Aktualizujący Zakrzewski Jakub (BM) (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 25-03-2020
Zatwierdzający Zakrzewski Jakub (BM) (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 25-03-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-03-2020
Liczba odwiedzin: 40
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe