Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Gospodarka nieruchomościami > Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa > Białołeka. Zawiadomienie o terminie załatwienia sprawy, ul. Woronicza, dz. ew. nr 15 i 19/1 z obrębu 1-01-27, BM-WWO-DO.6833.73.2018.MRO

Białołeka. Zawiadomienie o terminie załatwienia sprawy, ul. Woronicza, dz. ew. nr 15 i 19/1 z obrębu 1-01-27, BM-WWO-DO.6833.73.2018.MRO

  Drukuj
 

Warszawa 31 lipca 2020 r.

 

Znak sprawy: BM-WWO-DO.6833.73.2018.MRO

Zawiadomienie o terminie załatwienia sprawy

W sprawie: ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość stanowiącą działkę ewidencyjną z obrębu 1-01-27: nr 15 o powierzchni 19 m2 i nr 19/1 o powierzchni 117 m2, powstałą z podziału działki nr 19.

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Warszawie w Dzielnicy Mokotów przy ul. Woronicza, stanowiącą działki ewidencyjne z obrębu 1-01-27: nr 15 o powierzchni 19 m2 i nr 19/1 o powierzchni 117 m2, powstałą z podziału działki nr 19, objętą decyzją Prezydenta m.st. Warszawy Nr 388/MOK/IN/2017 z dnia 21.12.2017 r. zatwierdzającą projekt budowlany i zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Woronicza na odcinku od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, uprzejmie informuję, iż nie było możliwe rozpatrzenie sprawy w terminie określonym w zawiadomieniu z dnia 28.05.2020 r. ze względu na konieczność sporządzenia nowego operatu szacunkowego określającego wartość przedmiotowej nieruchomości oraz ustalenia spadkobierców zmarłych stron postępowania.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), uprzejmie informuję, że rozstrzygnięcie merytoryczne w przedmiotowej sprawie nastąpi nie później niż do dnia 31 marca 2020 roku.

Zawiadomienie podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz na stronie internetowej http://eto.um.warszawa.pl, a także podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Sprawę prowadzi: Michał Rodak, mrodak@um.warszawa.pl, telefon: 22-443-95-71, adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
31-07-2020
Data wprowadzenia:  31-07-2020
 
 
Wprowadził Siedlecka Katarzyna (BM) (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 31-07-2020
Aktualizujący Siedlecka Katarzyna (BM) (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 31-07-2020
Zatwierdzający Siedlecka Katarzyna (BM) (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 31-07-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-07-2020
Liczba odwiedzin: 59
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe