Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Gospodarka nieruchomościami > Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa > Białołęka.Zawiadomienie o terminie załatwienia ul. Skarbka z Gór, dz. ew. nr 1/5 z obrębu 4-16-36, BM-WWO-DO.6833.312.2017.MRO

Białołęka.Zawiadomienie o terminie załatwienia ul. Skarbka z Gór, dz. ew. nr 1/5 z obrębu 4-16-36, BM-WWO-DO.6833.312.2017.MRO

  Drukuj
 

 Warszawa 31 lipca 2020 r.

Znak sprawy: BM-WWO-DO.6833.312.2017.MRO

Zawiadomienie o terminie załatwienia sprawy

W sprawie: ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość stanowiącą działkę ewidencyjną nr 1/5 o powierzchni 81 m2 z obrębu 4-16-36.

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Warszawie w Dzielnicy Białołęka przy ul. Skarbka z Gór, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 1/5 o powierzchni 81 m2 z obrębu 4-16-36, powstałą z podziału działki nr 1, objętą decyzją Prezydenta m.st. Warszawy Nr 302/2016/ZRID z dnia 19.08.2016 r. zatwierdzającą projekt budowlany i zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Skarbka z Gór na odcinku od skrzyżowania z ulicą Derby do skrzyżowania z drogą na działce nr 12/5 w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, uprzejmie informuję, iż nie było możliwe rozpatrzenie sprawy w terminie określonym w zawiadomieniu z dnia 18.11.2019 r. z uwagi na konieczność ustalenia wszystkich stron postępowania oraz zgromadzenia całości materiału dowodowego zgodnie z art. 7, art. 77 § 1 oraz art. 80 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 36 § 1 wyżej wymienionej ustawy, uprzejmie informuję, że rozstrzygnięcie merytoryczne w przedmiotowej sprawie nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Zawiadomienie podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz na stronie internetowej http://eto.um.warszawa.pl, a także podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Sprawę prowadzi: Michał Rodak, mrodak@um.warszawa.pl, telefon: 22-443-95-71, adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
31-07-2020
Data wprowadzenia:  31-07-2020
 
 
Wprowadził Siedlecka Katarzyna (BM) (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 31-07-2020
Aktualizujący Siedlecka Katarzyna (BM) (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 31-07-2020
Zatwierdzający Siedlecka Katarzyna (BM) (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 31-07-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-07-2020
Liczba odwiedzin: 50
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe