Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Kultura > Kultura

Kultura

  Drukuj
 

Dotacje dla uczelni publicznych na rok 2020
Biuro Kultury Urzędu m. st. Warszawy ogłasza warunki i termin składania wniosków o dotacje celowe z budżetu m.st. Warszawy dla uczelni publicznych, do których stosuje się ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) zgodnie z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-11-2019
Dotacje dla państwowych instytucji kultury na rok 2020
Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy ogłasza warunki i termin składania wniosków o dotacje celowe z budżetu m.st. Warszawy dla państwowych instytucji kultury, do których stosuje się ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-11-2019
Zakup i dostarczenie książek
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zakup i dostarczenie książek w miejsce wskazane w niniejszym zapytaniu. Zapraszamy do składania ofert na załączonym formularzu. Ofertę wraz z załącznikami prosimy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy osoby ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-09-2019
Ewaluacja wdrożenia rekomendacji do budowy systemów wynagradzania w 18 bibliotekach publicznych m.st. Warszawy
M.st. Warszawa poszukuje wykonawcy na ewaluację wdrożenia w 18 bibliotekach publicznych m.st. Warszawy: rekomendacji do budowy systemów wynagradzania, w tym zwartościowanych stanowisk pracy, opisów stanowisk pracy i nowych siatek płac, regulaminów wynagradzania oraz rekomendacji regulacji wynagrodzeń z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-08-2019
Program mentoringowy dla stypendystów m.st. Warszawy
Biuro Kultury zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie ofert dotyczących przygotowania i przeprowadzenia pilotażowego programu mentoringowego dla stypendystów m.st. Warszawy, czyli osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-04-2019
ewaluacja mid-term projektu STRAŻNIK PODWÓRKA
Biuro kultury zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie ofert dotyczących ewaluacji mid-term projektu „Strażnik Podwórka”. Przedmiotem ewaluacji jest proces zainicjowany przez m.st. Warszawę w 2016 r., którego celem było wypracowanie sposobu rewitalizacji wybranego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-04-2019
Dotacje dla uczelni publicznych na rok 2019
Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy ogłasza warunki i termin składania wniosków o dotacje z budżetu m.st. Warszawy w zakresie kultury dla uczelni publicznych, do których stosuje się ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.). W ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-03-2019
Dotacje dla państwowych instytucji kultury na rok 2019
Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy ogłasza warunki i termin składania wniosków o dotacje z budżetu m.st. Warszawy dla państwowych instytucji kultury, do których stosuje się ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2018 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-03-2019
Przygotowanie, organizacja i promocja spotkań upamiętniających ważne rocznice i osoby związane z kulturą Warszawy
Biuro Kultury poszukuje wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem jest przygotowanie, organizacja i promocja spotkań upamiętniających ważne rocznice i osoby związane z kulturą Warszawy. Zapraszamy do składania ofert na załączonym formularzu. Ofertę wraz z wymaganymi ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-02-2018
Przygotowanie raportu Biura Kultury za rok 2017
Biuro Kultury poszukuje wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem jest przygotowanie graficznej wersji Raportu Biura Kultury za 2017r. Zapraszamy do składania ofert na załączonym formularzu. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami prosimy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-01-2018
Bieżąca obsługa strony internetowej Kulturalna Warszawa
Biuro Kultury poszukuje wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem jest współpraca przy bieżącej obsłudze strony internetowej m.st. Warszawy pod adresem internetowym http://www.kulturalna.warszawa.pl Zapraszamy do składania ofert na załączonym formularzu. Ofertę wraz z wymaganymi ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-01-2018
Dotacje dla państwowych instytucji kultury na rok 2018
Urząd m.st. Warszawy ogłasza warunki i termin składania wniosków o dotacje z budżetu m.st. Warszawy dla państwowych  instytucji kultury, do których stosuje się ustawę o organizowaniu  i prowadzeniu  działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-11-2017
Dotacje dla uczelni publicznych na rok 2018
Urząd m.st. Warszawy ogłasza warunki i termin składania wniosków o dotacje z budżetu m.st. Warszawy w zakresie kultury  dla uczelni publicznych, do których stosuje się ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r.,poz. 572 z późn. zm.) zgodnie z art. 94. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-11-2017
Zwartościowanie stanowisk pracy i opracowanie rekomendacji do budowy systemów wynagradzania w Bibliotekach Publicznych m.st. Warszawy
M.st. Warszawa poszukuje wykonawcy na weryfikację opisanych stanowisk pracy oraz zwartościowanie stanowisk pracy w 18 bibliotekach publicznych m.st. Warszawy w dzielnicach (wraz z filiami i oddziałami bibliotecznymi) zatrudniających łącznie ok. 1100 pracowników (ok. 40 stanowisk pracy) oraz opracowanie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-07-2017
Organizacja i przeprowadzenie międzynarodowego wydarzenia muzycznego w klubach warszawskich oraz konferencji showcasowej
M.st. Warszawa w ramach wsparcia warszawskiego sektora muzycznego poszukuje wykonawcy wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i promocyjnych skierowanych do przedsiębiorców i artystów w tej dziedzinie. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie międzynarodowego wydarzenia muzycznego w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-06-2017
Ewaluacja Nagrody Literackiej m. st. Warszawy.
Biuro Kultury poszukuje wykonawców ewaluacji Nagrody Literackiej m. st. Warszawy. Ewaluacja ma posłużyć do udoskonalenia działań podejmowanych przez Biuro Kultury w związku z przyznawaniem Nagrody Literackiej m.st. Warszawy, a dzięki temu przyczynić się do pełniejszej realizacji celów ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-06-2017
Obsługa stoiska Miasta Stołecznego Warszawy w czasie Warszawskich Targów Książki w dniach 18-21 maja 2017 r.
M.st. Warszawa poszukuje wykonawcy, którego zadaniem będzie promocja działań Miasta Stołecznego Warszawy, w tym w szczególności Nagrody Literackiej m.st. Warszawy i miejskich instytucji kultury - Muzeum Warszawy, Domu Spotkań z Historią, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej - w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-04-2017
Zmiana składu komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2017 roku
Uchwała nr 7611/2017 Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 6629/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-04-2017
Konkurs ofert - Realizacja projektów kulturalnych mających na celu integrację międzypokoleniową
Uchwała Nr 7610/17 Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z dnia 12.04.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2017 roku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-04-2017
Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert.
Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert.   Nazwa zadania konkursowego: Letnio-jesienne spacery po terenie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-03-2017

1, 2, 3, 4
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe