Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Kultura > Kultura

Kultura

  Drukuj
 

Zapytanie ofertowe - wartościowanie stanowisk w muzeach
Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na weryfikację opisanych stanowisk pracy oraz zwartościowanie stanowisk pracy w 4 muzeach, dla których organizatorem jest m.st. Warszawa. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-09-2020
Zapytanie ofertowe- wartościowanie stanowisk w muzeach
        Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na weryfikację opisanych stanowisk pracy oraz zwartościowanie stanowisk pracy w 4 muzeach, dla których organizatorem jest Prezydent m.st. Warszawy.   ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-03-2020
Zapytanie ofertowe- wartościowanie stanowisk w teatrach
Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na weryfikację opisanych stanowisk pracy oraz zwartościowanie stanowisk pracy w 18 teatrach, dla których organizatorem jest Prezydent m.st. Warszawy. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-03-2020
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA KANDYDATA NA DYREKTORA TEATRU LALEK GULIWER
Informujemy, że komisja konkursowa podjęła decyzję o wyborze Roberta Drobniucha na dyrektora Teatru Lalek Guliwer. Nowy dyrektor obejmie stanowisko 1 września 2020 r.   ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-03-2020
Fundusz Instytucji Kultury
W związku z zarządzeniem nr 1706/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji celowych instytucjom kultury, których organizatorem lub współprowadzącym jest m.st. Warszawa na finansowanie przedsięwzięć kulturalnych ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-12-2019
Zmiana w ogłoszeniu konkursu Dzielnicy Śródmieście Działania z zakresu edukacji kulturalnej
W ogłoszeniu konkursowym usunięty został zapis „Nie jest wymagane wypełnienie tabeli w pkt III.5 «Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego», jeżeli wszystkie informacje na temat planowanych rezultatów, które oferent ma do przekazania, znajdą się w pkt III.6 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-12-2019
Zmiana w ogłoszeniu konkursu Dzielnicy Śródmieście Cykliczne działania kulturalne
W ogłoszeniu konkursowym usunięty został zapis „Nie jest wymagane wypełnienie tabeli w pkt III.5 «Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego», jeżeli wszystkie informacje na temat planowanych rezultatów, które oferent ma do przekazania, znajdą się w pkt III.6 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-12-2019
Zmiana w ogłoszeniu konkursu Dzielnicy Śródmieście Organizacja wydarzeń kulturalnych
W ogłoszeniu konkursowym usunięty został zapis „Nie jest wymagane wypełnienie tabeli w pkt III.5 «Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego», jeżeli wszystkie informacje na temat planowanych rezultatów, które oferent ma do przekazania, znajdą się w pkt III.6 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-12-2019
Działania z zakresu edukacji kulturalnej, zakładające aktywność twórczą uczestników
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2020 roku. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-11-2019
Organizacja wydarzeń kulturalnych w różnych dziedzinach i formach artystycznych
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2020 roku. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-11-2019
Cykliczne działania kulturalne w Dzielnicy Śródmieście
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2020 roku. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-11-2019
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2020 roku
Nazwa zadania konkursowego:  Realizacja projektów upowszechniających kulturę w różnych działaniach oraz formach artystycznych na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2020 roku   ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-11-2019
Dotacje dla uczelni publicznych na rok 2020
Biuro Kultury Urzędu m. st. Warszawy ogłasza warunki i termin składania wniosków o dotacje celowe z budżetu m.st. Warszawy dla uczelni publicznych, do których stosuje się ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) zgodnie z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-11-2019
Dotacje dla państwowych instytucji kultury na rok 2020
Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy ogłasza warunki i termin składania wniosków o dotacje celowe z budżetu m.st. Warszawy dla państwowych instytucji kultury, do których stosuje się ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-11-2019
Zakup i dostarczenie książek
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zakup i dostarczenie książek w miejsce wskazane w niniejszym zapytaniu. Zapraszamy do składania ofert na załączonym formularzu. Ofertę wraz z załącznikami prosimy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy osoby ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-09-2019
Ewaluacja wdrożenia rekomendacji do budowy systemów wynagradzania w 18 bibliotekach publicznych m.st. Warszawy
M.st. Warszawa poszukuje wykonawcy na ewaluację wdrożenia w 18 bibliotekach publicznych m.st. Warszawy: rekomendacji do budowy systemów wynagradzania, w tym zwartościowanych stanowisk pracy, opisów stanowisk pracy i nowych siatek płac, regulaminów wynagradzania oraz rekomendacji regulacji wynagrodzeń z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-08-2019
Program mentoringowy dla stypendystów m.st. Warszawy
Biuro Kultury zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie ofert dotyczących przygotowania i przeprowadzenia pilotażowego programu mentoringowego dla stypendystów m.st. Warszawy, czyli osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-04-2019
ewaluacja mid-term projektu STRAŻNIK PODWÓRKA
Biuro kultury zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie ofert dotyczących ewaluacji mid-term projektu „Strażnik Podwórka”. Przedmiotem ewaluacji jest proces zainicjowany przez m.st. Warszawę w 2016 r., którego celem było wypracowanie sposobu rewitalizacji wybranego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-04-2019
Dotacje dla uczelni publicznych na rok 2019
Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy ogłasza warunki i termin składania wniosków o dotacje z budżetu m.st. Warszawy w zakresie kultury dla uczelni publicznych, do których stosuje się ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.). W ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-03-2019
Dotacje dla państwowych instytucji kultury na rok 2019
Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy ogłasza warunki i termin składania wniosków o dotacje z budżetu m.st. Warszawy dla państwowych instytucji kultury, do których stosuje się ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2018 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-03-2019

1, 2, 3, 4
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe