Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Kultura > Kultura

Kultura

  Drukuj
 

Fundusz Instytucji Kultury
W związku z zarządzeniem nr 1706/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji celowych instytucjom kultury, których organizatorem lub współprowadzącym jest m.st. Warszawa na finansowanie przedsięwzięć kulturalnych ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-12-2019
Zmiana w ogłoszeniu konkursu Dzielnicy Śródmieście Działania z zakresu edukacji kulturalnej
W ogłoszeniu konkursowym usunięty został zapis „Nie jest wymagane wypełnienie tabeli w pkt III.5 «Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego», jeżeli wszystkie informacje na temat planowanych rezultatów, które oferent ma do przekazania, znajdą się w pkt III.6 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-12-2019
Zmiana w ogłoszeniu konkursu Dzielnicy Śródmieście Cykliczne działania kulturalne
W ogłoszeniu konkursowym usunięty został zapis „Nie jest wymagane wypełnienie tabeli w pkt III.5 «Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego», jeżeli wszystkie informacje na temat planowanych rezultatów, które oferent ma do przekazania, znajdą się w pkt III.6 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-12-2019
Zmiana w ogłoszeniu konkursu Dzielnicy Śródmieście Organizacja wydarzeń kulturalnych
W ogłoszeniu konkursowym usunięty został zapis „Nie jest wymagane wypełnienie tabeli w pkt III.5 «Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego», jeżeli wszystkie informacje na temat planowanych rezultatów, które oferent ma do przekazania, znajdą się w pkt III.6 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-12-2019
Działania z zakresu edukacji kulturalnej, zakładające aktywność twórczą uczestników
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2020 roku. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-11-2019
Organizacja wydarzeń kulturalnych w różnych dziedzinach i formach artystycznych
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2020 roku. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-11-2019
Cykliczne działania kulturalne w Dzielnicy Śródmieście
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2020 roku. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-11-2019
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2020 roku
Nazwa zadania konkursowego:  Realizacja projektów upowszechniających kulturę w różnych działaniach oraz formach artystycznych na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2020 roku   ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-11-2019
Dotacje dla uczelni publicznych na rok 2020
Biuro Kultury Urzędu m. st. Warszawy ogłasza warunki i termin składania wniosków o dotacje celowe z budżetu m.st. Warszawy dla uczelni publicznych, do których stosuje się ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) zgodnie z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-11-2019
Dotacje dla państwowych instytucji kultury na rok 2020
Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy ogłasza warunki i termin składania wniosków o dotacje celowe z budżetu m.st. Warszawy dla państwowych instytucji kultury, do których stosuje się ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-11-2019
Zakup i dostarczenie książek
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zakup i dostarczenie książek w miejsce wskazane w niniejszym zapytaniu. Zapraszamy do składania ofert na załączonym formularzu. Ofertę wraz z załącznikami prosimy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy osoby ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-09-2019
Ewaluacja wdrożenia rekomendacji do budowy systemów wynagradzania w 18 bibliotekach publicznych m.st. Warszawy
M.st. Warszawa poszukuje wykonawcy na ewaluację wdrożenia w 18 bibliotekach publicznych m.st. Warszawy: rekomendacji do budowy systemów wynagradzania, w tym zwartościowanych stanowisk pracy, opisów stanowisk pracy i nowych siatek płac, regulaminów wynagradzania oraz rekomendacji regulacji wynagrodzeń z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-08-2019
Program mentoringowy dla stypendystów m.st. Warszawy
Biuro Kultury zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie ofert dotyczących przygotowania i przeprowadzenia pilotażowego programu mentoringowego dla stypendystów m.st. Warszawy, czyli osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-04-2019
ewaluacja mid-term projektu STRAŻNIK PODWÓRKA
Biuro kultury zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie ofert dotyczących ewaluacji mid-term projektu „Strażnik Podwórka”. Przedmiotem ewaluacji jest proces zainicjowany przez m.st. Warszawę w 2016 r., którego celem było wypracowanie sposobu rewitalizacji wybranego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-04-2019
Dotacje dla uczelni publicznych na rok 2019
Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy ogłasza warunki i termin składania wniosków o dotacje z budżetu m.st. Warszawy w zakresie kultury dla uczelni publicznych, do których stosuje się ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.). W ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-03-2019
Dotacje dla państwowych instytucji kultury na rok 2019
Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy ogłasza warunki i termin składania wniosków o dotacje z budżetu m.st. Warszawy dla państwowych instytucji kultury, do których stosuje się ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2018 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-03-2019
Przygotowanie, organizacja i promocja spotkań upamiętniających ważne rocznice i osoby związane z kulturą Warszawy
Biuro Kultury poszukuje wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem jest przygotowanie, organizacja i promocja spotkań upamiętniających ważne rocznice i osoby związane z kulturą Warszawy. Zapraszamy do składania ofert na załączonym formularzu. Ofertę wraz z wymaganymi ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-02-2018
Przygotowanie raportu Biura Kultury za rok 2017
Biuro Kultury poszukuje wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem jest przygotowanie graficznej wersji Raportu Biura Kultury za 2017r. Zapraszamy do składania ofert na załączonym formularzu. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami prosimy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-01-2018
Bieżąca obsługa strony internetowej Kulturalna Warszawa
Biuro Kultury poszukuje wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem jest współpraca przy bieżącej obsłudze strony internetowej m.st. Warszawy pod adresem internetowym http://www.kulturalna.warszawa.pl Zapraszamy do składania ofert na załączonym formularzu. Ofertę wraz z wymaganymi ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-01-2018
Dotacje dla państwowych instytucji kultury na rok 2018
Urząd m.st. Warszawy ogłasza warunki i termin składania wniosków o dotacje z budżetu m.st. Warszawy dla państwowych  instytucji kultury, do których stosuje się ustawę o organizowaniu  i prowadzeniu  działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-11-2017

1, 2, 3
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe