Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Kultura > Konkurs - dotacje na realizację projektów w zakresie współpracy instytucji kultury z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.

Konkurs - dotacje na realizację projektów w zakresie współpracy instytucji kultury z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.

  Drukuj
 

Fundusz Instytucji Kultury

 

W związku z zarządzeniem nr 1706/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 listopada 2019 r.
w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji celowych instytucjom kultury, których organizatorem lub współprowadzącym jest m.st. Warszawa na finansowanie przedsięwzięć kulturalnych organizowanych wspólnie z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Biuro Kultury ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych na realizację projektów w zakresie współpracy instytucji kultury z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku.

 

Cele i zadania do realizacji w 2021 roku:

W 2021 priorytety Funduszu instytucji kultury na współpracę z organizacjami pozarządowymi zostały ustalone w oparciu o nową Politykę kulturalną m. st. Warszawy oraz Strategię #Warszawa2030 i odnoszą się do celu operacyjnego 4.1 Rozwijamy nasz twórczy potencjał.

Priorytet 1

Pogłębianie uczestnictwa w kulturze mieszkańców i mieszkanek Warszawy

 

Preferowane projekty

·         Działania rozwijające kompetencje świadomego, krytycznego uczestnictwa w kulturze (warsztaty, zajęcia twórcze, spotkania i debaty, krytyka artystyczna amatorska i profesjonalna), kierowane szczególnie do dzieci i młodzieży, seniorów, osób z utrudnionym dostępem do kultury lub należących do grup defaworyzowanych;

·        Organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych z czynnym udziałem mieszkańców i mieszkanek, włączających nowe osoby w praktyki twórcze – w tym osoby z utrudnionym dostępem do kultury lub należące do grup defaworyzowanych.

 

Priorytet 2

Rozwój kompetencji mieszkańców i mieszkanek Warszawy sprzyjających budowaniu odpowiedzialnej wspólnoty obywateli

 

Wykorzystanie potencjału kultury do rozwoju – rozumianego, zgodnie z założeniami polityki kulturalnej m.st. Warszawy  jako zmiana dotychczasowego porządku w odpowiedzi na wyzwania współczesności – wymaga krytycznego myślenia, ekspresji oraz umiejętności prowadzenia dialogu lub sporu.

 

Preferowane projekty

·         Edukacja obywatelska – zajęcia lub wydarzenia poszerzające wiedzę o obecnych wyzwaniach społecznych i kulturowych, prezentujące różnorodność opinii i perspektyw, w tym edukacja na rzecz praw człowieka oraz antydyskryminacyjna;

·         Edukacja ekologiczna.

 

W celu otrzymania dotacji instytucje kultury m.st. Warszawy składają wniosek zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1706/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 listopada 2019 r.

 

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, do czasu wykorzystania planowanych przez Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy środków finansowych na ten cel.

 

Wkład własny przy składaniu wniosków nie jest wymagany.

 

 

Załączniki:

1) Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 1706/2019

2) Procedura konkursowa

3) Wniosek o przyznanie dotacji

4) Kosztorys

5) Sprawozdanie z wykonania projektu

 

Data ogłoszenia:
15-10-2020
Data wprowadzenia:  15-10-2020
 
 
Wprowadził Sieczka Agata (KU) (Biuro Kultury (KU)) 15-10-2020
Aktualizujący Sieczka Agata (KU) (Biuro Kultury (KU)) 26-10-2020
Zatwierdzający Siatkowska Monika (KU) (Biuro Kultury (KU)) 26-10-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-10-2020
Liczba odwiedzin: 1784

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe