Kanał Wyżej
Fundusz instytucji kultury 2022

Treść
Biuro Kultury ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych na realizację projektów w zakresie współpracy instytucji kultury z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku.

W celu otrzymania dotacji instytucje kultury m.st. Warszawy po zapoznaniu się z preambułą oraz priorytetami na rok 2022 składają wniosek zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1706/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 listopada 2019 r.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, do czasu wykorzystania planowanych przez Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy środków finansowych na ten cel.
Wkład własny przy składaniu wniosków nie jest wymagany.


Załączniki
1) Zarządzenie nr 1706/2019
2) Procedura konkursowa
3) Wniosek o przyznanie dotacji
4) Kosztorys
5) FIK preambuła 2022
6) FIK priorytety 2022
 


Data ogłoszenia
2021-12-15

Data wprowadzenia:  15-12-2021

<strong>Strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Kultura

Wersja standardowa