Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Kultura > Fundusz Instytucji Kultury

Fundusz Instytucji Kultury

  Drukuj
 

W związku z zarządzeniem nr 1706/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 listopada 2019 r.
w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji celowych instytucjom kultury, których organizatorem lub współprowadzącym jest m.st. Warszawa na finansowanie przedsięwzięć kulturalnych organizowanych wspólnie z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Biuro Kultury ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych na realizację projektów w zakresie współpracy instytucji kultury z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku.

Cele i zadania do realizacji w 2020 roku:
1. Rozwój twórczego potencjału mieszkańców i mieszkanek Warszawy;
2. Rozwój twórczego potencjału instytucji kultury i organizacji pozarządowej realizujących wspólny projekt;
3. Rozszerzanie uczestnictwa w kulturze, w szczególności poprzez włączanie grup i osób
z utrudnionym dostępem, na przykład ze względu na ograniczenia sprawności, sytuację ekonomiczną, status emigranta.

W celu otrzymania dotacji instytucje kultury m.st. Warszawy składają wniosek zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1706/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 listopada 2019 r.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, do czasu wykorzystania planowanych przez Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy środków finansowych na ten cel.

Wkład własny przy składaniu wniosków nie jest wymagany.

 

 

Data ogłoszenia:
20-12-2019
Data wprowadzenia:  20-12-2019
 
 
Wprowadził Kociołek Beata (Biuro Kultury (KU)) 20-12-2019
Aktualizujący Kociołek Beata (Biuro Kultury (KU)) 20-12-2019
Zatwierdzający Subda-Kamola Aneta (Biuro Kultury (KU)) 20-12-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-12-2019
Liczba odwiedzin: 1339

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe