Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Kultura > Dotacje dla uczelni publicznych na rok 2019

Dotacje dla uczelni publicznych na rok 2019

  Drukuj
 

Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy ogłasza warunki i termin składania wniosków o dotacje z budżetu m.st. Warszawy w zakresie kultury dla uczelni publicznych, do których stosuje się ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.).

  1. W celu otrzymania dotacji uczelnia składa wniosek do Prezydenta m.st. Warszawy wraz z kosztorysem, zgodnie ze wzorami stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
  2. Wnioski o dotacje z budżetu m.st. Warszawy na rok 2019 przyjmowane są w Biurze Kultury Urzędu m.st. Warszawy pl. Bankowy 2  (pokój 2320) do dnia 15 kwietnia 2019 r. do godziny 15.00. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.
  3. Każda z uczelni może złożyć maksymalnie 1 wniosek o dotację. Kosztorys projektu powinien uwzględniać wkład własny uczelni, stanowiący minimum 20% kosztów realizacji całego projektu. Koszty zadania realizowane z dotacji Miasta nie mogą dotyczyć wydatków na  pokrycie inwestycji.
  4. Wnioski o przyznanie dotacji oceniane są na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 1752/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie  określenia  zasad  udzielania dotacji celowej uczelniom.
  5. Kryteria oceny wniosków podane są w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  6. O przyznaniu dotacji na podstawie oceny wniosków, o której mowa w pkt 4. rozstrzyga Prezydent m.st. Warszawy w drodze zarządzenia.
  7. Prezydent m.st. Warszawy może przyznać dotację w wysokości niższej niż kwota, o którą występował wnioskodawca lub nie przyznać jej w ogóle.
Data ogłoszenia:
15-03-2019
Data wprowadzenia:  15-03-2019
 
 
Wprowadził Sadza Agnieszka (Biuro Kultury (KU)) 15-03-2019
Aktualizujący Sadza Agnieszka (Biuro Kultury (KU)) 21-03-2019
Zatwierdzający Obrębowska Beata (Biuro Kultury (KU)) 21-03-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-03-2019
Liczba odwiedzin: 481
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe