Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Kultura > Dotacje dla państwowych instytucji kultury na rok 2020

Dotacje dla państwowych instytucji kultury na rok 2020

  Drukuj
 

Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy ogłasza warunki i termin składania wniosków o dotacje celowe z budżetu m.st. Warszawy dla państwowych instytucji kultury, do których stosuje się ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.), na realizację zadań ważnych z punktu widzenia regionalnej polityki rozwoju w zakresie rozwoju kultury w roku 2020. 

 

1. W celu otrzymania dotacji państwowa instytucja kultury składa wniosek do Prezydenta m.st. Warszawy wraz z kosztorysem, zgodnie ze wzorami stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

2. Wnioski o dotacje z budżetu m.st. Warszawy na rok 2020 przyjmowane są w Biurze Kultury Urzędu m.st. Warszawy pl. Bankowy 2 (pokój 2320) do dnia 12 grudnia 2019 r. do godziny 15.00. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

3. Każda z instytucji może złożyć maksymalnie 2 wnioski o dotacje. Kosztorys projektu powinien uwzględniać wkład własny instytucji, stanowiący minimum 20% kosztów realizacji całego projektu. Koszty zadania realizowane z dotacji Miasta st. Warszawy nie mogą dotyczyć wydatków na pokrycie inwestycji.

4. Wnioski o przyznanie dotacji oceniane są w trybie przewidzianym w §4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2007 r.  nr 120, poz. 821).

5. Zasady i kryteria oceny wniosków podane są w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

6. O przyznaniu dotacji na podstawie oceny wniosków, o której mowa w pkt. 4, rozstrzyga Prezydent m.st. Warszawy w drodze zarządzenia.

7. Prezydent m.st. Warszawy może przyznać dotację w wysokości niższej niż kwota, o którą występował wnioskodawca lub nie przyznać jej w ogóle.

----------------------------------------------

Podstawa prawna: art. 28. Ust. 1b. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2007 r. nr 120, poz. 821).

Załączniki:
załącznik nr 1 – Zasady i kryteria oceny wniosków dotacyjnych
załącznik nr 2 – Wzór wniosku o dotację
załącznik nr 3 – Wzór kosztorysu realizacji zadania
Data ogłoszenia:
14-11-2019
Data wprowadzenia:  14-11-2019
 
 
Wprowadził Sadza Agnieszka (Biuro Kultury (KU)) 14-11-2019
Aktualizujący Sadza Agnieszka (Biuro Kultury (KU)) 14-11-2019
Zatwierdzający Naimska Małgorzata (Biuro Kultury (KU)) 14-11-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-11-2019
Liczba odwiedzin: 455
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe