Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Kultura > Dotacje celowe dla uczelni publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury w 2021 roku

Dotacje celowe dla uczelni publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury w 2021 roku

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE KONKURSOWE – UCZELNIE PUBLICZNE


Biuro Kultury Urzędu m. st. Warszawy ogłasza warunki i termin składania wniosków o dotacje celowe z budżetu m.st. Warszawy dla uczelni publicznych, do których stosuje się ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) w związku z art. 372 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury.
 
1. W celu otrzymania dotacji uczelnia publiczna składa wniosek do Prezydenta m.st. Warszawy wraz z kosztorysem, zgodnie ze wzorami stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
2. Wnioski o dotacje z budżetu m.st. Warszawy na rok 2021 można przesyłać pocztą do dnia 18 lutego 2021 roku na adres: Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa. Decyduje data stempla pocztowego. Wnioski mogą być też dostarczane bezpośrednio do siedziby Biura Kultury przy Placu Bankowym 2. W związku z ograniczeniami dostępu do budynku spowodowanymi pandemią COVID 2019 należy wcześniej telefonicznie zgłosić zamiar przekazania oferty: tel. do kancelarii Biura Kultury 22 44 30 373, 22 44 30 351 lub do sekretariatu Biura Kultury 22 44 30 321, 22 44 30 353. Oferty można składać bezpośrednio do dnia 18 lutego 2021 r. do godziny 16.00.
3. Każda uczelnia publiczna może złożyć maksymalnie 1 wniosek o dotację. Kosztorys projektu powinien uwzględniać wkład własny uczelni, stanowiący minimum 20% kosztów realizacji całego projektu. Koszt całkowity zgłoszonego projektu nie może być mniejszy niż 30 000 zł. Koszty zadania realizowane z dotacji m.st. Warszawy nie mogą dotyczyć wydatków na pokrycie inwestycji ani na pokrycie kosztów działalności, w tym kosztów administracyjnych dotowanej uczelni publicznej.
4. Wnioski o przyznanie dotacji oceniane są na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 1660/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych uczelniom publicznym.
5. Zasady i kryteria oceny wniosków podane są w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
6. O przyznaniu dotacji na podstawie oceny wniosków, o której mowa w pkt 4. rozstrzyga Prezydent m.st. Warszawy w drodze zarządzenia.
7. Prezydent m.st. Warszawy może przyznać dotację w wysokości niższej niż kwota, o którą występował wnioskodawca lub nie przyznać jej w ogóle. 

Data ogłoszenia:
19-01-2021
Data wprowadzenia:  19-01-2021
 
 
Wprowadził Sieczka Agata (KU) (Biuro Kultury (KU)) 19-01-2021
Aktualizujący Sieczka Agata (KU) (Biuro Kultury (KU)) 19-01-2021
Zatwierdzający Siatkowska Monika (KU) (Biuro Kultury (KU)) 19-01-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-01-2021
Liczba odwiedzin: 449

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe