Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Kultura > Dotacje celowe dla państwowych instytucji kultury z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury w 2021 roku

Dotacje celowe dla państwowych instytucji kultury z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury w 2021 roku

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE KONKURSOWE 2021 – PAŃSTWOWE INSTYTUCJE KULTURY

Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy ogłasza warunki i termin składania wniosków o dotacje celowe z budżetu m.st. Warszawy dla państwowych instytucji kultury, do których stosuje się ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.), na realizację zadań ważnych z punktu widzenia regionalnej polityki rozwoju w zakresie rozwoju kultury w roku 2020.
 
1. W celu otrzymania dotacji państwowa instytucja kultury składa wniosek do Prezydenta m.st. Warszawy wraz z kosztorysem, zgodnie ze wzorami stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
2. Wnioski o dotacje z budżetu m.st. Warszawy na rok 2021 można przesyłać pocztą do dnia 18 lutego 2021 roku na adres: Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa. Decyduje data stempla pocztowego. Wnioski mogą być też dostarczane bezpośrednio do siedziby Biura Kultury przy Placu Bankowym 2. W związku z ograniczeniami dostępu do budynku spowodowanymi pandemią COVID 2019 należy wcześniej telefonicznie zgłosić zamiar przekazania oferty: tel. do kancelarii Biura Kultury 22 44 30 373, 22 44 30 351 lub do sekretariatu Biura Kultury 22 44 30 321, 22 44 30 353. Oferty można składać bezpośrednio do dnia 18 lutego 2021 r. do godziny 16.00.
3. Każda instytucja może złożyć maksymalnie 2 wnioski o dotacje. Kosztorys projektu powinien uwzględniać wkład własny instytucji, stanowiący minimum 20% kosztów realizacji całego projektu. Koszty zadania realizowane z dotacji Miasta st. Warszawy nie mogą dotyczyć wydatków na pokrycie inwestycji ani na pokrycie kosztów działalności, w tym kosztów administracyjnych dotowanej państwowej instytucji kultury.
4. Wnioski o przyznanie dotacji oceniane są w trybie przewidzianym w § 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2007 r.  nr 120, poz. 821).
5. Zasady i kryteria oceny wniosków podane są w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
6. O przyznaniu dotacji na podstawie oceny wniosków, o której mowa w pkt. 4, rozstrzyga Prezydent m.st. Warszawy w drodze zarządzenia.
7. Prezydent m.st. Warszawy może przyznać dotację w wysokości niższej niż kwota, o którą występował wnioskodawca lub nie przyznać jej w ogóle.


Podstawa prawna: art. 28. Ust. 1b. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego.

Data ogłoszenia:
19-01-2021
Data wprowadzenia:  19-01-2021
 
 
Wprowadził Sieczka Agata (KU) (Biuro Kultury (KU)) 19-01-2021
Aktualizujący Sieczka Agata (KU) (Biuro Kultury (KU)) 19-01-2021
Zatwierdzający Siatkowska Monika (KU) (Biuro Kultury (KU)) 19-01-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-01-2021
Liczba odwiedzin: 765

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe