Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Inwestycje mieszkaniowe i towarzyszące > Żoliborz. Zmodyfikowany wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Gdańskiej oraz inwestycji towarzyszącej

Żoliborz. Zmodyfikowany wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Gdańskiej oraz inwestycji towarzyszącej

  Drukuj
 

Prezydent m.st. Warszawy na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 219) zamieszcza wniosek na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m. st. Warszawy wraz z dołączonymi do niego dokumentami.
Zgodnie z art. 7 ust. 11 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 219), uwagi do zmodyfikowanego wniosku z dnia 6 kwietnia 2021 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej, tj.:

I. inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowo-handlowymi, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zjazdami wraz z przebudową kanału melioracyjnego rzeki Rudawki na działkach ewidencyjnych 32 i 33 w obrębie 7-04-14 przy ul. Gdańskiej 5 i 7 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy;

II. inwestycji towarzyszącej polegającej na przebudowie istniejących zjazdów z ul. Gdańskiej na działki 32 i 33 w obrębie 7-04-14, budowie nowego zjazdu z ul. Gdańskiej, budowie przyłączy do sieci zewnętrznych oraz przebudowie chodnika w sąsiedztwie inwestycji mieszkaniowej na działkach 21 (w części), 20/5 (w części), 20/4, 22 (w części) ob. 7-04-14 oraz 7 (w części) w ob. 7-04-17;

można wnosić pisemnie do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj. w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Biura Architektury i Planowania Przestrzennego sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl, w terminie 21 dni od daty opublikowania wniosku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu m.st. Warszawy.

z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Małgorzata Nowaczyk
Zastępca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Znak sprawy: AM-ZP-C.0006.1.2021.DBO

Data publikacji wniosku: 19 maja 2021 r.

Załączniki:

Wniosek o lokalizację inwestycji mieszkaniowej i towarzyszącej.pdf

ZAŁ nr 1 1Charakterystykainwestycji cz. opisowa.pdf

ZAŁ nr 1 2Charakterystykainwestycji cz graficzna.pdf

ZAŁ nr 2 Granica inwestycji na mapie zasadniczej.pdf

ZAŁ nr 3 Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna_1.pdf

ZAŁ nr 3 Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna_2.pdf

ZAŁ nr 3 Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna_3.pdf

ZAŁ nr 4 Spełnienie lokalnych standardów urbanistycznych.pdf

ZAŁ nr 5 Warunki ochrony pożarowej.pdf

ZAŁ nr 6 Zaświadczenie o dostępności usług oświatowych.pdf

ZAŁ nr 7 Informacja techniczna o mozłiwosci przyłaczenia Innogy.pdf

ZAŁ nr 7 Informacja techniczna o mozłiwosci przyłaczenia MPWiK.pdf

ZAŁ nr 7 Informacja techniczna o mozłiwosci przyłaczenia Veolia.pdf

ZAŁ nr 8 Pełnomocnictwo.pdf

ZAŁ nr 8 Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.pdf

ZAŁ nr 9 Decyzja o nadaniu uprawnień autora koncepcji.pdf

ZAŁ nr 9 Potwierdzenie członkostwa w IARP.pdf

ZAŁ nr 10 Zakres rozbieżności inwestycji mieszkaniowej i towarzyszącej z MPZP.pdf

ZAŁ nr 11 Oświadczenie Inwestora o zgodności wersji papierowej i wersji elektronicznej.pdf

ZAŁ nr 12 Oświadczenie inwestora o braku kolizji.pdf

ZAŁ nr 13 Pismo Stołecznego Konserwatora Zabytków w sprawie udzielenia informacji publicznej.pdf

ZAŁ nr 14 Pismo Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie udzielenia informacji publicznej.pdf

ZAŁ nr 15 Koncepcja przebudowy kanału melioracyjnego Rudawka.pdf

ZAŁ nr 16 Wykazanie niesprzeczności z SUiKZP część graficzna.pdf

ZAŁ nr 16 Wykazanie niesprzeczności z SUiKZP część opisowa.pdf

Korespondencja prowadzona pomiędzy Organem a Wnioskodawcą po modyfikacji wniosku mająca na celu doprowadzenie go do spójności i kompletności: 

1. wezwanie do usunięcia braków 08.04.2021 r..pdf

2. pismo przewodnie 23.04.2021 r..pdf

3. wezwanie do usunięcia braków28.04.2021 r..pdf

4. pismo przedłużenie terminu 06.05.2021 r..pdf

5. pismo przewodnie 07.05.2021 r..pdf

6. pismo przewodnie 14.05.2021 r..pdf

7. pismo przewodnie z 14.05.2021 r..pdf

 

Klauzula RODO

Data ogłoszenia:
19-05-2021
Data wprowadzenia:  19-05-2021
 
 
Wprowadził Szymański Michał (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 19-05-2021
Aktualizujący Szymański Michał (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 19-05-2021
Zatwierdzający Szymański Michał (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 19-05-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-05-2021
Liczba odwiedzin: 1540

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe