Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Inwestycje mieszkaniowe i towarzyszące > Praga-Południe. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Grochowskiej 301/305 oraz ul. St. Augusta 40, 40a, 40b [wycofany]

Praga-Południe. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Grochowskiej 301/305 oraz ul. St. Augusta 40, 40a, 40b [wycofany]

  Drukuj
 

Prezydent m.st. Warszawy na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2020 r. poz. 219 j.t.) zamieszcza wniosek na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy wraz z dołączonymi do niego dokumentami.
Zgodnie z art. 7 ust. 11 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących uwagi do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej z dnia 25.05.2020 r. polegającej na:
budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach oraz w istniejących budynkach nr 2, 4, 5, 17, które będą podlegały przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania wraz z włączeniem w nowoprojektowaną zabudowę, z garażem podziemnym z wbudowaną stacją transformatorową i zjazdami, realizowanej w sześciu etapach, na działkach ewidencyjnych nr 26/1, 26/3, 26/4 w obrębie 3-05-31 przy ulicy Grochowskiej 301/305, Stanisława Augusta 40, 40a, 40b w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy,
znak sprawy: AM-ZP-P.0006.2.2020.KAK,
można wnosić pisemnie do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 j.t.), tj. w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Biura Architektury i Planowania Przestrzennego sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl w terminie 21 dni od daty opublikowania wniosku.
 
Data publikacji: 29.05.2020 r.

--------

Uwaga: Wniosek w dniu 23.06.2020 r. został wycofany przez inwestora.

Załączniki:

01-WNIOSEK

 

Grochowska_St. Augusta - 00 wniosek.pdf

Grochowska_St. Augusta - 01 cz. 1 koncepcja urbanistyczno-architektoniczna.pdf

Grochowska_St. Augusta - 01 cz. 2 koncepcja urbanistyczno-architektoniczna.pdf

Grochowska_St. Augusta - 02 oświadczenie.pdf

Grochowska_St. Augusta - 03 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (1).pdf

Grochowska_St. Augusta - 03 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (2).pdf

Grochowska_St. Augusta - 04 zaświadczenia o dostępności usług oświatowych.pdf

Grochowska_St. Augusta - 05 mapa z granicami terenu (1).pdf

Grochowska_St. Augusta - 05 mapa z granicami terenu (2).pdf

Grochowska_St. Augusta - 06 charakterystyka inwestycji (1).pdf

Grochowska_St. Augusta - 06 charakterystyka inwestycji (2).pdf

Grochowska_St. Augusta - 06 charakterystyka inwestycji (3).pdf

Grochowska_St. Augusta - 07 wykazanie charakteru produkcyjnego (1).pdf

Grochowska_St. Augusta - 07 wykazanie charakteru produkcyjnego (2).pdf

Grochowska_St. Augusta - 08 informacje od gestorów sieci.pdf

Grochowska_St. Augusta - 09 zakres rozbieżności z miejscowym planem.pdf

Grochowska_St. Augusta - 10 inf. ZDM w sprawie dostępu do drogi publicznej (1).pdf

Grochowska_St. Augusta - 10 inf. ZDM w sprawie dostępu do drogi publicznej (2).pdf

Grochowska_St. Augusta - 11 inf. Zastępcy Burmistrza Praga-Południe w sprawie dostępu do drogi publicznej (1).pdf

Grochowska_St. Augusta - 11 inf. Zastępcy Burmistrza Praga-Południe w sprawie dostępu do drogi publicznej (2).pdf

Grochowska_St. Augusta - 12 dec. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.pdf

Grochowska_St. Augusta - 13 wniosek oraz zalecenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (1).pdf

Grochowska_St. Augusta - 13 wniosek oraz zalecenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (2).pdf

Grochowska_St. Augusta - 13 wniosek oraz zalecenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (3).pdf

Grochowska_St. Augusta - 14 opis warunków ochrony p.poż. (1).pdf

Grochowska_St. Augusta - 14 opis warunków ochrony p.poż. (2).pdf

Grochowska_St. Augusta - 14 opis warunków ochrony p.poż. (3).pdf

Grochowska_St. Augusta - 15 uprawnienia projektanta.pdf

Grochowska_St. Augusta - 16 pełnomocnictwo.pdf

 

02 - WNIOSEK - Uzupełnienie i korekta

 

Grochowska_St. Augusta - 00 wniosek Korekta.pdf

Grochowska_St. Augusta - 01 koncepcja urbanistyczno-architektoniczna Korekta.pdf

Grochowska_St. Augusta - 06 charakterystyka inwestycji Korekta (1).pdf

Grochowska_St. Augusta - 06 charakterystyka inwestycji Korekta (2).pdf

Grochowska_St. Augusta - 06 charakterystyka inwestycji Korekta (3).pdf

Grochowska_St. Augusta - 14 opis warunków ochrony p.poż. Korekta (1).pdf

Grochowska_St. Augusta - 14 opis warunków ochrony p.poż. Korekta (2).pdf

Grochowska_St. Augusta - 14 opis warunków ochrony p.poż. Korekta (3).pdf

Grochowska_St. Augusta - 14 opis warunków ochrony p.poż. Korekta (4).pdf

Grochowska_St. Augusta - pismo przewodnie Korekta.pdf

Grochowska_St. Augusta - 05 mapa z granicami terenu Korekta.pdf

Data ogłoszenia:
29-05-2020
Data wprowadzenia:  29-05-2020
 
 
Wprowadził Szymański Michał (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 29-05-2020
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 23-06-2020
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 23-06-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-06-2020
Liczba odwiedzin: 1614
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe