Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Inwestycje mieszkaniowe i towarzyszące > Ochota.Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Grójeckiej

Ochota.Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Grójeckiej

  Drukuj
 

Prezydent m.st. Warszawy na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2020 r. poz. 219) zamieszcza wniosek na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy wraz z dołączonymi do niego dokumentami.
Zgodnie z art. 7 ust. 11 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących uwagi do wniosku          o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej z dnia 31.01.2020 r. polegającej na:
budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługowo-handlową oraz garażem podziemnym na terenie działek nr ewid. 1/2, 2/5, 2/6, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 61/9, 61/10, 61/11, 61/12, 61/13, 61/14 oraz częściach działek nr ewid. 1/1, 2/1, 3/1, z obrębu 2-03-09 położonych przy  ul. Grójeckiej w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Inwestycję mieszkaniowa na terenie dz. nr ew. 2/5, 2/6, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 61/9, 61/10, 61/11, 61/12, 61/13, 61/14 z obrębu 2-03-09 stanowić będzie :

a) budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługowo-handlową oraz garażem podziemnym na działkach nr ewid. 2/5, 3/9, 3/11, 61/10 z obrębu 2-03-09,
b) budowa drogi wewnętrznej, a także roboty budowlane niezbędne do obsługi (działki nr ewid 2/6, 3/10, 3/8, 61/9, 61/11, 61/12, 61/13, 61/14, z obrębu 2-03-09)
c) oraz  planowana budowa i przebudowa infrastruktury technicznej na terenie inwestycji mieszkaniowej.

Inwestycję towarzyszącą na terenie działki nr ewid. 1/2 oraz częściach działek nr ewid. 1/1, 2/1, 3/1 z obrębu 2-03-09 stanowić będą:

a) budowa zjazdu z ul. Grójeckiej na potrzeby obsługi inwestycji (część działki nr ew. 3/1);
b) przebudowa chodnika, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz zagospodarowanie zielenią na terenie działki nr ewid. 1/2 oraz częściach działek o nr ewid. 1/1, 2/1, 3/1 z obrębu 2-03-09;
c) oraz planowana budowa i przebudowa infrastruktury technicznej na terenie inwestycji towarzyszącej. 

znak sprawy: AM-ZP-W.0006.1.2021.ZWY,
można wnosić pisemnie do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 j.t.), tj. w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Biura Architektury i Planowania Przestrzennego sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl w terminie 21 dni od daty opublikowania wniosku.

Data publikacji: 02.02.2021 r.

Załączniki:

Wniosek 31.12.2020 r.

zał. 1 - Podstawowe dane inwestycji

zał. 2a - Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna

zał. 2b - Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna

zał. 2 - rys. 6.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

zał. 2 - rys. 6.2 RZUT KONDYGNACJI -1

zał. 2 - rys, 6.3 RZUT KONDYGNACJI 01

zał. 2 - rys. 6.4 RZUT KONDYGNACJI 02

zał. 2 - rys. 6.5 RZUT KONDYGNACJI 03

zał. 2 - rys. 6.6 RZUT KONDYGNACJI 04

zał. 2 - rys. 6.7 RZUT KONDYGNACJI 05

zał. 2 - rys. 6.8 RZUT KONDYGNACJI 06

zał. 2 - rys. 6.9 RZUT KONDYGNACJI 07

zał. 2 - rys. 6.10 RZUT KONDYGNACJI 08

zał. 2 - rys. 6.11 RZUT KONDYGNACJI 09

zał. 2 - rys. 6,12 RZUT KONDYGNACJ 10

zał. 2 - rys. 6.13 RZUT KONDYGNACJ 11

zał. 2-rys. 6.14 RZUT DACHU

zał. 2 - rys. 6.15 PRZEKRÓJ A-A

zał. 2-rys. 6.16 PRZEKRÓJ 1-1

zał. 2 - rys. 6.17 ELEWACJE ZACHODNIA-WSCHODNIA

zał. 2 - rys. 6.18 ELEWACJE PÓŁNOCNA-ZACHODNIA

zał. 2 - rys. 6.19 GRANICE TERENU OBJĘTEGO WNIOSKIEM

zał. 2 - rys. 6.20 WIZUALIZACJE

zał. 3 - Dokumenty formalne - 0

zał. 3 - Dokumenty formalne -1. Oświadczenie inwestora że nie zachodzi kolizja inwestycji mieszkaniowej i towarzyszącej z inwestycjami o których mowa w art. 4 pkt 1-12

zał. 3 - Dokumenty formalne - 2. Oświadczenie inwestora ze inwestycja nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

zał. 3 - Dokumenty formalne - 3. Oświadczenie inwestora o oddziaływaniu inwestycji

zał. 3 - Dokumenty formalne - 4. Zaświadczenie z Biura Edukacji o dostępności usług oświatowych.

zał. 3 - Dokumenty formalne - 5. KRS

zał. 3 – Dokumenty formalne - 6. Decyzja o nadaniu uprawnień

zał. 3 - Dokumenty formalne - 7. Zaświadczenie wpisu na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Rady Izby Architektów

zał. 3 - Dokumenty formalne - 8. MPWIK - warunki kanalizacyjne

zał. 3 - Dokumenty formalne - 9. MPWIK - warunki wodociągowe

zał. 3 - Dokumenty formalne -10. VEOLIA warunki

zał. 3 - Dokumenty formalne -11. INNOGY warunki

zał. 3 - Dokumenty formalne -12. INNOGY warunki usunięcia kolizji

 

Wezwanie do usunięcia braków

 

Uzupełnienie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz towarzyszącej z 28.01.2021 r.

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz towarzyszącej

Zał. 1 - Podstawowe dane inwestycji - 0

Zał. 1 - Podstawowe dane inwestycji -1. Analiza odległości

Zał. 1 - Podstawowe dane inwestycji - 2. Oryginał mapy zasadniczej

Zał. 2 - Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna

Zał. 2 - rys. 6.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zał. 2 - rys, 6,2 RZUT KONDYGNACJI -1

Zał. 2 - rys. 6.3 RZUT KONDYGNACJI 01

Zał. 2 - rys. 6.4 RZUT KONDYGNACJI 02

Zał. 2 - rys. 6.5 RZUT KONDYGNACJI 03

Zał. 2 - rys. 6.6 RZUT KONDYGNACJI 04

Zał. 2 - rys. 6.7 RZUT KONDYGNACJI 05

Zał. 2 - rys. 6.8 RZUT KONDYGNACJI 06

Zał. 2 - rys. 6.9 RZUT KONDYGNACJI 07

Zał. 2 - rys. 6,10 RZUT KONDYGNACJI 08

Zał. 2 - rys. 6,11 RZUT KONDYGNACJI 09

Zał. 2 - rys. 6.12 RZUT KONDYGNACJI 10

Zał. 2 - rys. 6.13 RZUT KONDYGNACJI 11

Zał. 2 - rys. 6.14 RZUT DACHU

Zał. 2 - rys. 6.15 PRZEKRÓJ A-A

Zał. 2 - rys. 6,16 PRZEKRÓJ 1-1

Zał. 2 - rys, 6.17 ELEWACJE ZACHODNIA-WSCHODNIA

Zał. 2 - rys. 6.18 ELEWACJE PÓLNOCNA-ZACHODNIA

Zał. 2 - rys. 6.19 GRANICE TERENU OBJĘTEGO WNIOSKIEM

Zał. 2 - rys. 6.20 WIZUALIZACJE 1

Zał. 2 - rys. 6.20 WIZUALIZACJE 2

Zał. 2 - rys. 6.20 WIZUALIZACJE 3

Zał. 2 - rys. 6.20 WIZUALIZACJE 4

Zał. 2 - rys. 6.20 WIZUALIZACJE 5

Zał. 2 - rys. 6.20 WIZUALIZACJE 6

Zał. 2 - rys. 6.20 WIZUALIZACJE 7

Zał. 2 - rys. 6.20 WIZUALIZACJE 8

Zał. 2 - rys. 6.20 WIZUALIZACJE 9

Zał. 2 - rys. 6.20 WIZUALIZACJE 10

Zał. 2 - rys. 6.20 WIZUALIZACJE 11

Zał. 3 - Dokumenty formalne - 0

Zał. 3 - Dokumenty formalne -1. Oświadczenie inwestora że nie zachodzi kolizja inwestycji mieszkaniowej i towarzyszącej z inwestycjami o których mowa w art. 4 pkt 1-12.

Zał. 3 - Dokumenty formalne - 2. Oświadczenie inwestora ze inwestycja nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

Zał. 3 - Dokumenty formalne - 3. Oświadczenie projektanta że inwestycja nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

Zał. 3 - Dokumenty formalne - 4, Oświadczenie inwestora o oddziaływaniu inwestycji

Zał. 3 – Dokumenty formalne - 5. Zaświadczenie z Biura Edukacji o dostępności usług oświatowych

Zał. 3 - Dokumenty formalne - 6. KRS

Zał. 3 – Dokumenty formalne - 7. Decyzja o nadaniu uprawnień

Zał. 3 - Dokumenty formalne - 8. Zaświadczenie wpisu na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Rady Izby Architektów

Zał. 3 – Dokumenty formalne - 9. Decyzja o nadaniu uprawnień

Zał. 3 – Dokumenty formalne -10. Zaświadczenie wpisu na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Rady Izby Architektów

Zał. 3 - Dokumenty formalne -11. INNOGY - warunki

Zał. 3 - Dokumenty formalne -12. INNOGY - pismo

Zał. 3 - Dokumenty formalne -13. VEOLIA warunki

Zał. 3 - Dokumenty formalne -14. MPWIK- warunki

Zał. 3 - Dokumenty formalne -15. pismo ZDM

Zał. 3 - Dokumenty formalne -16. pismo ZDM

Zał. 4 - Charakterystyka inwestycji

Zał. 4 - rys. 3.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zał. 4 - rys. 3.2 RZUT KONDYGNACJI 01

Zał. 4 - rys. 3.3 RZUT KONDYGNACJI 02

Zał. 4 - rys. 3.4 RZUT KONDYGNACJI 03

Zał. 4 - rys. 3.5 RZUT KONDYGNACJI 04

Zał. 4 - rys. 3.6 RZUT KONDYGNACJI 05

Zał. 4 - rys. 3.7 RZUT KONDYGNACJI 06

Zał. 4 - rys, 3.8 RZUT KONDYGNACJI 07

Zał. 4 - rys. 3.9 RZUT KONDYGNACJI 08

Zał. 4 - rys. 3.10 RZUT KONDYGNACJI 09

Zał.4 -  rys. 3.11 RZUT KONDYGNACJI 10

Zał. 4 - rys. 3.12 RZUT KONDYGNACJI 11

Zał. 4 - rys. 3.13 RZUT DACHU

Zał. 4 - rys. 3.14 ELEWACJA ZACHODNIA I WSCHODNIA

Zał. 4 - rys. 3.15 ELEWACJA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA

Zał. 4 - rys. 3.16 GRANICE TERENU OBJĘTEGO WNIOSKIEM

Zał. 4 - rys. 3.17 WIZUALIZACJE 1

Zał. 4 - rys. 3.17 WIZUALIZACJE 2

Zał. 4 - rys. 3.17 WIZUALIZACJE 3

Zał. 4 - rys. 3.17 WIZUALIZACJE 4

Zał. 4 - rys. 3.17 WIZUALIZACJE 5

Zał. 4 - rys. 3.17 WIZUALIZACJE 6

Zał. 4 - rys. 3.17 WIZUALIZACJE 7

Zał. 4 - rys. 3.17 WIZUALIZACJE 8

Zał. 4 - rys. 3.17 WIZUALIZACJE 9

Zał. 4 - rys. 3.17 WIZUALIZACJE 10

Zał. 4 - rys. 3.17 WIZUALIZACJE 11

Data ogłoszenia:
02-02-2021
Data wprowadzenia:  02-02-2021
 
 
Wprowadził Szymański Michał (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 02-02-2021
Aktualizujący Szymański Michał (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 02-02-2021
Zatwierdzający Szymański Michał (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 02-02-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-02-2021
Liczba odwiedzin: 1670

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe