Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Inwestycje mieszkaniowe i towarzyszące > Mokotów. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej - Al. Wilanowska 196

Mokotów. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej - Al. Wilanowska 196

  Drukuj
 

Prezydent m.st. Warszawy na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r. poz. 1496 z późn. zm) zamieszcza wniosek na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m. st. Warszawy wraz z dołączonymi do niego dokumentami.

Zgodnie z art. 7 ust. 11 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r., poz. 1496 z późn. zm.), uwagi do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej z dnia
20 grudnia 2019 r, na działkach ewidencyjnych o numerach 18/4, 18/5, 18/6, 18/11, 22, 23 z obrębu 1-02-37 oraz na działce numer 6 z obrębu 1-02-38 (inwestycja mieszkaniowa) oraz na działkach: cz. 20/2 ob. 1-02-37, cz. 29/1 ob. 1-02-38 , cz. 18/3 ob. 1-0237, cz. 16/2 ob. 1-02-37,
cz. 1 7/1 ob. 1-02-37, cz. 2/2 ob. 1-02-38, cz. 3 ob. 1-02-38 , cz. 4 ob. 1-02-38, cz. 5 ob. 1-02-38 (inwestycja towarzysząca) położonych przy Al. Wilanowskiej 196
w Warszawie w Dzielnicy Mokotów
(znak sprawy AM-ZP-S.0006.13.2019.MOS),
można wnosić pisemnie do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.), tj. w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Biura Architektury i Planowania Przestrzennego sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl, w terminie 21 dni od daty opublikowania wniosku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu m.st. Warszawy

Data zamieszczenia wniosku: 23 grudnia 2019 r.

Załączniki:

1) wniosek z 16.12.2019 r. (data wpływu: 16.12.2019 r.)

2) podstawowe dane inwestycji mieszkaniowej i towarzyszącej (wersja po uzupełnieniu z dnia 20.12.2019 r.),

3) kopia mapy zasadniczej z określonymi granicami terenu objętego wnioskiem (wersja po uzupełnieniu z dnia 20.12.2019 r.),

4) a) koncepcja urbanistyczno-architektoniczna (cz. I) (wersja po uzupełnieniu – wymiana stron: 2.1, 2.2 w dniu 20.12.2019 r.)

4) b) koncepcja urbanistyczno-architektoniczna (cz. II) (wersja po uzupełnieniu – wymiana stron: 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 w dniu 20.12.2019 r.)

4) c) koncepcja urbanistyczno-architektoniczna (cz. III) (wersja po uzupełnieniu w dniu 20.12.2019 r.)

4) d) koncepcja urbanistyczno-architektoniczna (cz. IV) (wersja po uzupełnieniu – wymiana stron: 5.2, 5.3. w dniu 20.12.2019 r.)

5) standardy lokalizacji i realizacji inwestycji (wersja po uzupełnieniu z dnia 20.12.2019 r.)

6) charakterystyka inwestycji mieszkaniowej i towarzyszącej cz. opisowa i graficzna (wersja po uzupełnieniu z dnia 20.12.2019 .)

7) załączniki do wniosku (wersja po uzupełnieniu z dnia 20.12.2019 r.),

8) zakres rozbieżności projektowanej inwestycji z planem miejscowym rejonu Pod Skocznią cz. I. (wersja po uzupełnieniu z dnia 20.12.2019 r.)

9) zapewnienie inwestora, że planowana inwestycja nie jest sprzeczna ze Studium ( wersja po uzupełnieniu z dnia 20.12.2019 r.

10) warunki ochrony pożarowej (z dnia 16.12.2019 r.)

Korespondencja prowadzona pomiędzy Organem a Wnioskodawcą mająca na celu doprowadzenie do spójności i kompletności wniosku

• WEZWANIE DO USUNIECIA BRAKOW Z DNIA 19.12.2019 r.
• ODPOWIEDZ I UZUPEŁNIENIE DO WNIOSKU Z DNIA 20.12.2019 r. (data wpływu: 20.12.2019 r.)

Data ogłoszenia:
23-12-2019
Data wprowadzenia:  23-12-2019
 
 
Wprowadził Szymański Michał (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 23-12-2019
Aktualizujący Szymański Michał (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 23-12-2019
Zatwierdzający Szymański Michał (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 23-12-2019
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-12-2019
Liczba odwiedzin: 1217
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe