Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Inwestycje mieszkaniowe i towarzyszące > Białołęka. Ponowna modyfikacja wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Światowida oraz inwestycji towarzyszących

Białołęka. Ponowna modyfikacja wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Światowida oraz inwestycji towarzyszących

  Drukuj
 

Prezydent m.st. Warszawy na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 219 z późn. zm.) zamieszcza na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy ponowną modyfikację wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszących przy ul. Światowida w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy wraz z dołączonymi do niego dokumentami.
Jednocześnie informujemy, że pierwotny wniosek został opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m. st. Warszawy dnia 14 kwietnia 2021 r., a jego modyfikacja dnia 15 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z art. 7 ust. 11 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 219 z późn. zm.), uwagi do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej  i inwestycji towarzyszących, tj.:

I. inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcjami usługowymi wraz z garażem, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną na działce ew. nr 21/29 (część) z obrębu 4-03-09, położonej przy ulicy Światowida;

II.  inwestycji towarzyszących w bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji mieszkaniowej polegających na: 

A.  budowie fragmentu projektowanej drogi publicznej 4 KD-L, wraz z włączeniem do ul. Światowida oraz przebudową skrzyżowania ulic Światowida, Milenijnej i Produkcyjnej wraz z przebudową pasa drogowego ulicy Światowida na działkach ew. nr 19/4, 19/5 (część), 21/29 (część), 21/35 (część), 21/37 (część), 21/38 (część), 21/39 (część), 21/42, 21/43 z obrębu 4-03-09 oraz na działkach ew. nr 48/6 (część), 60 (część) z obrębu 4-03-06 położonej w rejonie ulicy Światowida w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy,

B.  budowie sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej w pasie drogowym ul. Światowida oraz planowanej drogi 4 KD-L na działkach nr ew. 19/4, 19/5 (część), 21/29 (część), 21/38 (część), 21/39 (część), 21/35 (część), 21/37 (część), 21/42, 21/43 z obrębu 4-03-09 oraz na działkach ew. nr 48/6 (część), 60 (część) z obrębu 4-03-06.

w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy,

można wnosić pisemnie do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj. w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Biura Architektury i Planowania Przestrzennego sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl, w terminie 21 dni od daty opublikowania wniosku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu m.st. Warszawy, tj. do dnia 22 lipca 2021 r.

Znak sprawy: AM-ZP-N.0006.1.2021.WMA

Data publikacji wniosku: 1 lipca 2021 r.


publikacja wniosku 14 kwietnia 2021 r.

publikacja modyfikacji wniosku 15 kwietnia 2021 r.

Data ogłoszenia:
01-07-2021
Data wprowadzenia:  01-07-2021
 
 
Wprowadził Szymański Michał (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 01-07-2021
Aktualizujący Szymański Michał (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 01-07-2021
Zatwierdzający Szymański Michał (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 01-07-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-07-2021
Liczba odwiedzin: 1110

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe