Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Fundusze europejskie > Ogłoszenia i informacje - fundusze europejskie

Ogłoszenia i informacje - fundusze europejskie

  Drukuj
 

Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 02/07/22
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 02/07/22 dotyczący wyboru partnera/partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektów, w tym wyboru projektów współfinansowanych z funduszy europejskich lub innych funduszy zewnętrznych na podstawie art. 33 ustawy z dnia z dnia 11 lipca 2014 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-09-2022
Nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu m.st. Warszawy
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu m.st. Warszawy na zadania celu publicznego związane z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych (dalej: ROD), położonych na terenie m.st. Warszawy. Dotacja celowa może zostać ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-02-2022
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 01/01/22
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 01/01/22 dotyczący wyboru partnera/partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektów, w tym wyboru projektów współfinansowanych z funduszy europejskich lub innych funduszy zewnętrznych na podstawie art. 33 ustawy z dnia z dnia 11 lipca 2014 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-08-2022
OBWIESZCZENIE RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 14 lipca 2021 r.
Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) zawiadamiam o podjęciu uchwały nr LI/1569/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie uchylenia przepisów porządkowych   ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-07-2021
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 02/07/21
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 02/07/21 dotyczący wyboru partnera/partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektów, w tym wyboru projektów współfinansowanych z funduszy europejskich lub innych funduszy zewnętrznych na podstawie art. 33 ustawy z dnia z dnia 11 lipca 2014 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-07-2021
Nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu m.st. Warszawy
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu m.st. Warszawy na zadania celu publicznego związane z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych (dalej: ROD), położonych na terenie m.st. Warszawy. Dotacja celowa może zostać ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-04-2021
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 01/01/21
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 01/01/21 dotyczący wyboru partnera/partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektów, w tym wyboru projektów współfinansowanych z funduszy europejskich lub innych funduszy zewnętrznych na podstawie art. 33 ustawy z dnia z dnia 11 lipca 2014 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-07-2021
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 03/10/20
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 03/10/20 dotyczący wyboru partnera/partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektów, w tym wyboru projektów współfinansowanych z funduszy europejskich lub innych funduszy zewnętrznych na podstawie art. 33 ustawy z dnia z dnia 11 lipca 2014 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-02-2021
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 02/07/20
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 02/07/20 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych. Działając zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-10-2020
Nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu m.st. Warszawy
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu m.st. Warszawy na zadania celu publicznego związane z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych (dalej: ROD), położonych na terenie m.st. Warszawy. Zachęcamy do konsultowania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-09-2020
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 01/01/20
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 01/01/20 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych. Działając zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-07-2020
Nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu m.st. Warszawy
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu m.st. Warszawy na zadania celu publicznego związane z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych (dalej: ROD), położonych na terenie m.st. Warszawy Dotacja celowa może zostać ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-10-2019
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 02/08/19
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 02/08/19 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych. Działając zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-01-2020
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 01/04/19
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 01/04/19 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych. Działając zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-08-2019
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 04/12/18
     Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 04/12/18 na wspólne przygotowanie  i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych. Działając zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-04-2019
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 03/08/18
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 03/08/18 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych. Działając zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-12-2018
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 02/03/2018 na wspólną realizację projektu współfinansowanego ze środków UE
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 02/03/2018 na wspólną realizację projektu współfinansowanego ze środków UE. Działając zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 z dnia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-05-2018
Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 01/03/18
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 01/03/18 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych. Działając zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-08-2018
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 04/11/17
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 04/11/17 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych. Działając zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-03-2018
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 03/08/17
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 03/08/17 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych. Działając zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-10-2017
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 02/04/17
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 02/04/17 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych. Działając zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-09-2017
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 01/01/17
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 01/01/17 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych. Działając zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-08-2017
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 08/09/16
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 08/09/16 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych. Działając zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-01-2017
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 07/06/16
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 07/06/16 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych. Działając zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-10-2016
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 06/04/16
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 06/04/16 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych. Działając zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-06-2016
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 05/02/16
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 05/02/16 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych. Działając zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-07-2016
Regulamin konkursów na wybór Partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektów, w tym współfinansowanych z funduszy pomocowych lub innych środków zewnętrznych
W celu uporządkowania i doprecyzowania procedury związanej z wyłonieniem partnerów do wspólnej realizacji projektów, w tym współfinansowanych z funduszy pomocowych lub innych środków  zewnętrznych, Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-02-2016
Ogłoszenie o konkursie 04/10/15 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 04/10/15 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych. Działając zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-03-2016
Ogłoszenie o konkursie 03/07/15 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 03/07/15 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych. Działając art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-12-2015
Ogłoszenie o konkursie 02/04/15 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych
Działając art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. w związku z art. 28 a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r., miasto stołeczne Warszawa poszukuje partnerów (w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-09-2015
Nabór propozycji projektów komplementarnych do ujęcia w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020
      Nabór propozycji projektów komplementarnych do ujęcia w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ W związku z realizacją zapisów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zaakceptowanego przez Komisję ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-02-2015
Ogłoszenie o konkursie 01/01/15 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 01/01/15 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych. Działając zgodnie z art.28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006 nr ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-05-2015
Ogłoszenie o konkursie 03/08/14 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 03/08/14 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych. Działając zgodnie z art.28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006 nr ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-01-2015
Ogłoszenie o konkursie 02/04/14 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 02/04/14 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych. Działając zgodnie z art.28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006 nr ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-10-2014
Ogłoszenie o konkursie 01/01/14 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 01/01/14 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych. Działając zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006 r., ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-05-2014
Ogłoszenie o konkursie 09/10/13 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 09/10/13 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych. Działając zgodnie z art.28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006 nr ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-03-2014
Ogłoszenie o konkursie 08/09/13 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 08/09/13 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych. Działając zgodnie z art.28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006 nr ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-11-2013
Ogłoszenie o konkursie 07/07/13 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 07/07/13 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych. Działając zgodnie z art.28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006 nr ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-08-2013
Ogłaszenie o konkursie 06/06/13 na wspólną realizację jednego z zadań projektu pn. „Consensio - platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland”
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 06/06/13 na wspólną realizację jednego z zadań projektu pn. „Consensio - platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland” Działając zgodnie z art.28a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-07-2013
Ogłoszenie o konkursie 05/06/13 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 05/06/13 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE. Działając zgodnie z art.28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006 nr 227 poz. 1658 ze zm.), Miasto Stołeczne ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-08-2013
Ogłoszenie o konkursie 04/05/13 na wspólną realizację jednego z zadań projektu pn. „Consensio - platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland”
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 04/05/13 na wspólną realizację jednego z zadań projektu pn. „Consensio - platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland” Działając zgodnie z art.28a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-06-2013
Ogłaszenie o konkursie 03/03/13 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE
Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 03/03/13 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE Działając zgodnie z art.28a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa poszukuje partnerów (w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-06-2013
Ogłoszenie o konkursie 02/03/13 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE
Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 02/03/13 na wspólne przygotowanie i realizację projektów strategicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym możliwych do finansowania ze środków Unii Europejskiej. Działając zgodnie z art. 28a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-06-2013
Ogłoszenie o konkursie 01/01/13 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE
Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 01/01/13 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE. Działając zgodnie z art.28a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa poszukuje partnerów (w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-06-2013
Ogłoszenie o konkursie 07/11/12 na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków UE
Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 07/11/12 na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków UE Działając zgodnie z art. 28a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa poszukuje partnerów (w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-12-2012
Ogłoszenie o konkursie 06/10/12 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 06/10/12 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE Działając zgodnie z art. 28a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, miasto stołeczne Warszawa poszukuje partnerów (w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-11-2012
Ogłoszenie o konkursie 05/08/12 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE
Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 05/08/12 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE. Działając zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa poszukuje partnerów (w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-11-2012
Ogłoszenie o konkursie 04/08/12 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE
Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 04/08/12 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE. Działając zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa poszukuje partnerów (w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-11-2012
Ogłoszenie o konkursie 03/06/12 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE
Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 03/06/12 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE. Działając zgodnie z art.28a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa poszukuje partnerów (w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-08-2012
Ogłoszenie o konkursie 02/03/12 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 02/03/12 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE Działając zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, miasto stołeczne Warszawa poszukuje partnerów (w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-06-2012
Ogłoszenie o konkursie 01/02/12 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 01/02/12 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE Działając zgodnie z art. 28a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, m.st. Warszawa poszukuje partnerów (w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-03-2012
Ogłaszenie o konkursie 08/12/11 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE
Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 08/12/11 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE Działając zgodnie z art. 28a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa poszukuje partnerów (w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-01-2012
Ogłoszenie o konkursie 07/11/11 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 07/11/11 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE. Działając zgodnie z art. 28a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, m.st. Warszawa poszukuje partnerów (w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-12-2011
Ogłoszenie o konkursie 06/10/11 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE
Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 06/10/11 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE. Działając zgodnie z art. 28a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa poszukuje partnerów (w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-11-2011
Ogłoszenie o konkursie 05/08/11 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE
Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 05/08/11 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE. Działając zgodnie z art. 28a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, m.st. Warszawa poszukuje partnerów (w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-09-2011
Ogłoszenie o konkursie 04/07/11 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE
Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 04/07/11 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE. Działając zgodnie z art.28a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa poszukuje partnerów (w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-08-2011
Ogłoszenie o konkursie 03/06/11 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE
Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 03/06/11 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE. Działając zgodnie z art.28a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa poszukuje partnerów (w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-07-2011
Ogłoszenie o konkursie 02/03/11 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE
Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 02/03/11 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE. Działając zgodnie z art.28 a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa poszukuje partnerów (w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-05-2011
Ogłoszenie o konkursie 01/01/11 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE
Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 01/01/11 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE Działając zgodnie z art. 28a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa poszukuje partnerów (w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-04-2011
Ogłoszenie o konkursie nr 9/12/10 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE
Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 9/12/10 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE Działając zgodnie z art. 28a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa poszukuje partnerów (w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-04-2011
Konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE (konkurs nr 23/11/2010)
 Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE (konkurs nr 23/11/2010) Działając zgodnie z art.28a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-04-2011
Projekty współfinansowane ze środków UE - konkurs nr 8/10/10
Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs nr 8/10/10 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE Działając zgodnie z art. 28a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa poszukuje partnerów ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-04-2011
Projekty współfinansowane ze środków UE - konkurs nr 07/09/2010 (przedłużenie naboru)
Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE (konkurs nr 07/09/2010) (przedłużenie naboru) Działając zgodnie z art. 28a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Miasto ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-04-2011
Projekty współfinansowane ze środków UE - konkurs nr 07/09/2010
Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE (konkurs nr 07/09/2010) Działając zgodnie z art. 28a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa poszukuje ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-04-2011
Projekty współfinansowane ze środków UE - konkurs nr 06/08/2010
Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE (konkurs nr 06/08/2010) Działając zgodnie z art.28a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa poszukuje ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-04-2011
Projekty współfinansowane ze środków UE - konkurs nr 05/08/2010
Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE (konkurs nr 05/08/2010)  Działając zgodnie z art.28a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-04-2011
Projekty współfinansowane ze środków UE - konkurs nr 04/05/2010
Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE (konkurs nr 04/05/2010)  Działając zgodnie z art. 28a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-04-2011
Konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE
Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE. Działając zgodnie z art. 28a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa poszukuje partnerów (w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-04-2011
Konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE
Konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE. Działając zgodnie z art. 28a Ustawy z dnia 6 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-04-2011
Konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE
Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE Działając zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, miasto stołeczne Warszawa poszukuje partnerów (w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-04-2011
Konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE
Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE. Działając zgodnie z art.28a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa poszukuje partnerów (w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-04-2011
Konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektów partnerskich współfinansowanych ze środków UE i innych zewnętrznych źródeł
Działając zgodnie z art. 28a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa poszukuje partnerów (w szczególności społecznych i gospodarczych w rozumieniu art. 5, pkt 7 ww. ustawy) do realizacji projektów w ramach Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-04-2011
Projekty współfinansowane ze środków UE w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (02.11.2009)
Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektów partnerskich współfinansowanych ze środków UE i innych zewnętrznych źródeł Działając zgodnie z art.28a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Miasto ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-04-2011
Konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE
Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE Działając zgodnie z art.28a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa poszukuje partnerów (w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-04-2011
Projekt realizowany w ramach działania "Ochrona środowiska, energetyka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
Miasto Stołeczne Warszawa poszukuje partnerów do współpracy przy projekcie realizowanym w ramach Działania 4.3 "Ochrona środowiska, energetyka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Działając zgodnie z art. 28a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-04-2011
Konkurs na partnerów gospodarcznych do projektu KIC/TIC (przedłużenie naboru)
Miasto Stołeczne Warszawa poszukuje partnerów do realizacji projektów, które będą wpisywały się w program „KIC - Knowledge and Innovation Community initiative on ICT for smart and sustainable cities”, realizowany pod patronatem Europejskiego Instytutu Technologicznego ( przedłużenie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-04-2011
Konkurs na partnerów gospodarcznych do projektu KIC/TIC
Miasto Stołeczne Warszawa poszukuje partnerów do realizacji projektów, które będą wpisywały się w program „KIC - Knowledge and Innovation Community initiative on ICT for smart and sustainable cities”, realizowany pod patronatem Europejskiego Instytutu Technologicznego Działając zgodnie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-04-2011
Projekty współfinansowane ze środków UE w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych z UE Działając zgodnie z art. 28a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju , miasto stołeczne Warszawa poszukuje partnerów (w szczególności ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-04-2011
Projekty współfinansowane ze środków UE w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych z UE Działając zgodnie z art.28a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa poszukuje partnerów społecznych i gospodarczych ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-04-2011
Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego
Zgodnie z art. 28a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006 r., Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) Miasto Stołeczne Warszawa poszukuje partnerów (w tym przede wszystkim organizacje pozarządowe i uczelnie wyższe) do realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach 7 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-04-2011
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion
Miasto Stołeczne Warszawa poszukuje partnerów instytucjonalnych (w tym przede wszystkim organizacje pozarządowe i uczelnie wyższe) do realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. Celem ogólnym proponowanego projektu jest ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-04-2011
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Miasto Stołeczne Warszawa poszukuje partnerów instytucjonalnych (w tym przede wszystkim organizacje pozarządowe i uczelnie wyższe) do realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-04-2011

 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe