Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Fundusze europejskie > Nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu m.st. Warszawy

Nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu m.st. Warszawy

  Drukuj
 
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu m.st. Warszawy na zadania celu publicznego związane z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych (dalej: ROD), położonych na terenie m.st. Warszawy

Dotacja celowa może zostać udzielona na realizację Zadania (pojedynczego przedsięwzięcia) polegającego w szczególności na:

  1. budowie, odbudowie, przebudowie, rozbudowie, modernizacji, odnowie lub remoncie infrastruktury ogrodowej na terenie danego rodzinnego ogrodu działkowego, w tym dróg ogrodowych, parkingów, alejek, sieci wodociągowej lub elektrycznej, oświetlenia, ogrodzenia, monitoringu, domów działkowca, hydroforni, a także na zakupie innych urządzeń przeznaczonych do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego,
  2. ulepszeniu ładu przestrzennego, zieleni i zadrzewienia na terenach ogólnodostępnych danego rodzinnego ogrodu działkowego np.: organizowaniu, budowie lub odbudowie, przebudowie, rozbudowie, adaptacji, modernizacji, odnowie, rewitalizacji i zmianie aranżacji oraz utrzymaniu istniejących terenów zielonych tj.: zieleńców, alei drzew i krzewów, trawników, stawów, oczek i cieków wodnych.

O dotację mogą się ubiegać Stowarzyszenia Ogrodowe. Każde Stowarzyszenie Ogrodowe może złożyć maksymalnie jeden wniosek o przyznanie dotacji celowej. W przypadku, gdy Stowarzyszenie Ogrodowe prowadzi więcej niż jeden ROD dopuszczalne jest złożenie maksymalnie po jednym wniosku o przyznanie dotacji celowej na każdy ROD.
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do wyczerpania środków finansowych, jednak nie później niż do 30 września 2019 r.

Na etapie naboru wniosków należy złożyć:

  • wniosek o przyznanie dotacji celowej z budżetu m.st. Warszawy;
  • dokument potwierdzający prawo do reprezentowania wnioskodawcy.

Czytelnie wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w okresie trwania naboru wniosków w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, Pl. Defilad 1, XIX p., pokój 1904 lub przesłać drogą pocztową na adres: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa. Datą złożenia wniosku jest data jego wpływu do ww. Biura. Dotyczy to również wniosków wysłanych drogą pocztową.

Osoby do kontaktu:

  1. Pani Aleksandra Ziółkowska, tel. 22 44 30 241, aziolkowska@um.warszawa.pl
  2. Pani Aneta Trzaskowska, tel. 22 44 32 881, atrzaskowska@um.warszawa.pl

Wszystkie informacje nt. niniejszego naboru wniosków, w tym szczegóły dot. oceny wniosków, warunków rozliczenia dotacji oraz istotnych terminów, znajdują się w poniższych załącznikach.

Data ogłoszenia:
27-08-2019
Data wprowadzenia:  27-08-2019
 
 
Wprowadził Żelazowska Luiza (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 27-08-2019
Aktualizujący Żelazowska Luiza (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 11-10-2019
Zatwierdzający Pabich Aneta (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 11-10-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-10-2019
Liczba odwiedzin: 571
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe