Kanał Wyżej
II rata opłaty za korzystanie w 2011 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Tytuł
II rata opłaty za korzystanie w 2011 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Treść
Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu m.st. Warszawy przypomina, że 31 maja 2011 r. upływa ustawowy termin do wniesienia przez przedsiębiorców II raty opłaty za korzystanie w 2011 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych oraz otrzymania zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty.
W przypadku niedokonania opłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2011 r. zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach.
Termin do wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.
Opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy dokonywać na rachunek odpowiedniego Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy [zobacz: numery rachunków]Załączniki
-

Data ogłoszenia
2011-05-13

Data wprowadzenia:  13-05-2011

<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje - działalność gospodarcza

Wersja standardowa