Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Ogłoszenia i informacje - architektura i urbanistyka

Ogłoszenia i informacje - architektura i urbanistyka

  Drukuj
 

Ursus. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. sieci kanalizacji sanitarnej ul. Żywiecka / Al. Jerozolimskie
Warszawa, 21.04.2021 r. Znak sprawy: UD-XI-WAB-U.6733.2.2021.JMA (12.JMA) OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 -j.t. ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-04-2021
Śródmieście. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji licp- przebudowa Placu Powstańców Warszawy wraz z budową parkingu podziemnego
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 20 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: AM-ZP-C.6733.1.2021.DBO    OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu powiatowym/gminnym) Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-04-2021
Bielany. Informacja o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z odcinkami sieci od kanału do granic nieruchomości w ulicach: Opłotek, Wólczyńskiej, Burleska i Palisadowej
Na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) podaje się do publicznej wiadomości ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-04-2021
Bielany, Bemowo. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu licp w sprawie budowy elektroenergetycznych linii kablowych SN - ul. Księżycowa
Warszawa,  13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: AM-ZP-N.6733.1.2021.ZHY OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z późn.zm.), zawiadamiam że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-04-2021
Mokotów. Ursynów. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp - budowa kontenerowej stacji transformatorowej, złącza kablowego oraz linii kablowych przy ul. Fosa, al. Wilanowskiej i ul. Karczocha
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: AM-ZP-S.6733.1.2021.AZU OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-04-2021
Białołęka.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi publicznej ulicy Dziatwy
Znak: UD-II-WAB.6740.36.2021.ARU                                Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-04-2021
Praga Południe. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 3/PRD/C1/21 o ustaleniu licp - rozbudowa istniejącej stacji bazy telefonii komórkowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą przy ul.gen.T.Bora-Komorowskiego i ul.St. Rogalskiego
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 6 kwietnia 2021 r. Znak sprawy:AM-ZP-P-6733.1.2021 (13.RBU.AM-ZP-P) OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 § 1 i 2,w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-04-2021
Śródmieście. Mokotów. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 6/MOK/ŚRÓ/C2/21 o ustaleniu licp - budowa trasy tramwaju szybkiego wraz z przebudową dróg publicznych oraz przebudową sieci uzbrojenia terenu przy ul. Gagarina
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 06.04.2021 r. Znak sprawy: AM-ZP-S.6733.11.2020.ARY OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 § 1 i 2, w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-04-2021
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 02/CP/T/2021 z dn. 29 marca 2021 r. dot. lokalizacji inwest. celu publ. - budowa sieci kanalizacyjnej w rej. ul. Oszmiańskiej
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) dalej zwanej k.p.a. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), Zarząd Dzielnicy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-04-2021
Wesoła. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w ul. Cieplarnianej.
Znak: UD-XIV-WAB.6733.3.2021.HOK                    Warszawa, 06.04.2020 r.     Inwestycja: sieć wodociągowa na działkach ew. nr: 76/7, 303 w obrębie 8-07-11 przy ul. Cieplarnianej na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-04-2021
Śródmieście. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - rozbudowa drogi powiatowej - ul. Stawki
Znak sprawy: AM-AB.6740.160.2020.WRA OBWIESZCZENIE Prezydenta m.st. Warszawy Na podstawie art.49 w związku z art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2020 r. poz. 256 ze zm. ) Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia , że w dniu 1 kwietnia 2021 r. została ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-04-2021
Białołęka. Zawiadomienie o wydaniu Decyzji nr 94/B/2021 o warunkach zabudowy - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - dz. ew. nr 35/8 oraz 36/11, obręb 4-16-22, ul. Słonecznego Poranka.
UD-II-WAB.6730.145.2020.AMI ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-04-2021
Białołęka. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy - zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych - rejon ul. Ostródzkiej
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Warszawa, 30 marca 2021 r. Znak: AM-ZP-N.6730.35.2020.ZHY        OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 § 1 i 2 art. 49a i art. 49b § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-03-2021
Ursus. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Warszawa, 25.03.2021 r. Znak sprawy: UD-XI-WAB-U.6733.3.2021.JMA (5.JMA) OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie   art. 53 ust. 1   ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 -j.t. ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-03-2021
Ursus. obwieszczenie o wydaniu dec. 11/P/2021
Warszawa, 25.03.2021 r. Znak sprawy: UD-XI-WAB-U.6733.1.2021.JMA (12.JMA) OBWIESZCZENIE Na podstawie   art. 53 ust. 1   ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 -j.t. ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 -j.t. ze ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-03-2021
Wesoła. Wydanie decyzji nr 5/2021 z dnia 23.03.2021 r. – zmiana decyzji nr 33/2018 z dnia 10.08.2018 r.
Znak: UD-XIV-WAB.6733.2.2021.HOK                 Warszawa, 23.03.2021r.   Inwestycja: budynek na cele kultury i oświaty na działce ew. nr 25/2 i części działki ew. nr 577 w obrębie 8-07-16 na terenie Dzielnicy Wesoła m,.st. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-03-2021
Praga Południe .Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dotyczącego rozbudowy centrali telefonicznej ul.Kordeckiego 39/41
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333 t.j.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j.), Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia że po ponownym rozpatrzeniu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-03-2021
Ursus. Obwieszczenie o zebraniu dowodów ZRID
Data publikacji: 24-03-2021
Praga Południe.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczący rozbudowy centrali telefonicznej ul. Kordeckiego 39/41
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333 t.j.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j.),   Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia że ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-03-2021
Praga Południe.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenielokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa sieci trakcyjnej,zasilanie oraz budowa oświetlenia,bocznica kolejowa Warszawa Grochów
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 61 § 4 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 256), art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 293), w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-03-2021

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe