Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Ogłoszenia i informacje - architektura i urbanistyka

Ogłoszenia i informacje - architektura i urbanistyka

  Drukuj
 

obwieszczenie
Warszawa, 31.03.2020 Znak sprawy: UD-XI-WAB-U.6733.6.2020.JMA (11.JMA) OBWIESZCZENIE Na podstawie   art. 53 ust. 1   ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.2020.293 -j.t. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2020.256 -j.t. ), ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-03-2020
Wesoła. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci gazowej śr. ciśnienia w ulicy Agawy.
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że: 1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy zostało wszczęte ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-03-2020
Bemowo. Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji Prezydenta m.st. Warszawy o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr RD 288/2010 z dnia 20.12.2010 r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Telefo
w sprawie zmiany decyzji Prezydenta m.st. Warszawy o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr RD 288/2010 z dnia 20.12.2010 r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na   budowie ulicy Telefonicznej (XXV kategoria obiektu budowlanego) na odcinku od ulicy Natalii do ulicy Kleeberga ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-03-2020
Śródmieście. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o zn. krajowym i wojewódzkim - rozbudowa budynku NSA, ul. Boduena 3/5
Warszawa, 27 marca 2020 r.   Znak sprawy: AM-ZP-C.6733.2.2020.USL    OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-03-2020
Wawer. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego T-Mobile - ul. Trakt Lubelski 156
Znak sprawy: AM-ZP-E.6733.1.2020.AKU   Warszawa, 30 marca 2020 r. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-03-2020
Włochy. Inwestycja celu publicznego (dec. 16/20) budowa sieci gazowej w rejonie ul. Przedniej 5
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji   Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 256) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293), obwieszczam, że została wydana decyzja ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-03-2020
Śródmieście. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. E. Plater w Warszawie
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Warszawa, 27 marca 2020 r. Znak sprawy: AM-AB.6740.24.2020.KKR   OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 11d ust. 5 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-03-2020
Bielany. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie realizacji inwestycji drogowej (ZRID) na „budowę odcinków dróg publicznych gminnych oznaczonych symbolami 4 KD-L i 16 KD-L wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"
UD-III-WAB.6740.35.2020.KHO     OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11c i 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-03-2020
Włochy. decyzja nr 15/2020 - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa gazociągu w rejonie ulicy Plastycznej
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2020.poz.293), informuje się, że została wydana , decyzja nr 15/2020 z dnia 16.03.2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-03-2020
Włochy. postanowienie nr 62/2020 - podejmujące postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu w rejonie ulicy Plastycznej
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2020.poz.293), informuje się, że zostało wydane , postanowienie nr 62/2020 z dnia 16.03.2020r. podejmujące postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek , który wpłynął ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-03-2020
Włochy. decyzja nr 14/2020 - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa gazociągu na działkach nr ew. 61/5,89/14,89/21 z obrębu 2-08-06 w rejonie ulicy Promienistej/Rybnickiej
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2020.poz.293), informuje się, że została wydana , decyzja nr 14/2020 z dnia 16.03.2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-03-2020
Włochy. postanowienie nr 63/2020 - podjęcie postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu w rejonie ulicy Promienistej/Rybnickiej
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2020.poz.293), informuje się, że zostało wydane , postanowienie nr 63/2020 z dnia 16.03.2020r. podejmujące postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek , który wpłynął ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-03-2020
Włochy. decyzja nr 13/2020 - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na działce nr ew. 21/1 z obrębu 2-05-03 w ulicy Przedpole
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2020.poz.293), informuje się, że została wydana , decyzja nr 13/2020 z dnia 16.03.2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci sanitarnej o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-03-2020
Wesoła. Zawiadomienie o zgromadzeniu materiałów i dowodów w postępowaniu ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci gazowej śr. ciśnienia w ul. Pogodnej.
Znak: UD-XIV-WAB.6733.3.2020.HOK OBWIESZCZENIE Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej śr. ciśnienia w ulicy Pogodnej , na działce ew. nr 94/3 z obrębu 8-07-15 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Na podstawie art. 10 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-03-2020
Włochy. decyzja nr 12/2020 - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci kanalizacji deszczowej na działce nr ew. 2/8 z obrębu 2-05-03 w ulicy Łopuszańskiej
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2020.poz.293), informuje się, że została wydana , decyzja nr 12/2020 z dnia 16.03.2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-03-2020
Włochy. decyzja nr 11/2020 - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej na działkach nr ew. 1/5, 1/7, 1/8, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5 z obrębu 2-05-03 w rejonie ulicy Działkowej
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2020.poz.293), informuje się, że została wydana , decyzja nr 11/2020 z dnia 16.03.2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-03-2020
Białołęka. Zawiadomienie o ponownym wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dz. ew. nr 227/6, 228/6, 128 oraz 129/2, obręb 4-07-03, ul. Białołęcka.
  UD-II-WAB.6730.420.2019. KPT K2/1924/19 ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), art. 59 ust. 1 oraz art. 86 Ustawy z dnia 27 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-03-2020
Targówek. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia na budowę – montażu zespołu urządzeń telefonii komórkowej przy ul. Ładnej 23
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) zawiadamiamy że na wniosek Inwestora – P4 Sp. z o.o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-03-2020
Wilanów. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 3/WIL/C1/20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV - ul. Ruczaj
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Warszawa, 20 marca 2020 r. Znak: AM-ZP-S.6733.1.2020.ARY OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Na podstawie art. 49 § 1 i 2, w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-03-2020
Włochy. Zawiadomienie - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci ciepłowniczej na działkach ew. nr 9/2, 3/4 w obrębie 2-07-01 oraz działce ew. nr 1/11 w obrębie 2-07-02 przy ulicy Jutrzenki
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2020.poz.293),   informuje się, że na wniosek, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 09.03.2020r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-03-2020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe