Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Ogłoszenia i informacje - architektura i urbanistyka

Ogłoszenia i informacje - architektura i urbanistyka

  Drukuj
 

Wesoła. Zawiadomienie o zgromadzeniu materiałów i dowodów w postępowaniu ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Majowej i Skalistej.
Znak: UD-XIV-WAB.6733.32.2019.HOK            Warszawa, dnia 13.01.2020 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-01-2020
Praga-Południe.Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku nr 31 i łączniku nr 23 na II piętrze z oddziału szpitalnego na pomieszczenia administracyjno-biurowe ul. Szaserów 128
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego                  Na podstawie art. 50 ust.1 oraz art. 53 ust.1 - ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu        i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-01-2020
Białołęka.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - odcinek o dł. 85m projektowanej 11KL
Znak: UD-II-WAB.6740.582.2019.ABU                                                   Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-01-2020
Praga-Południe.Budowa odcinka drogi, stanowiącego przedłużenie ul. Żupniczej
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2018.2096 j.t. ) , art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.2018.1945 j.t. ).   ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-01-2020
Wesoła. Wydanie decyzji nr 1/2020 w dniu 10.01.2020 r. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kameliowej i Dworkowej.
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 j.t.) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że: 1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy została wydana decyzja nr 1/2020 o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-01-2020
Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania – ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci deszczowej przy ul. Jutrzenki i ul. Popularnej
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie: art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm. ), art. 53 ust. 1 ustawy   z dnia 27 marca 2003 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-01-2020
Włochy. Decyzja 85/2019 - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa osiedlowej sieci cieplnej przy ul. Jutrzenki
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji   Na podstawie: art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.   z 2018 r. poz. 2096, ze zm. ), art. 53 ust. 1 ustawy   z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1945, ze zm. ), obwieszczam, że ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-01-2020
Włochy. postanowienie nr 09/2020 - zawieszenie postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu w rejonie ulicy Promienistej/Rybnickiej
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945 z późn. zm.),   informuje się, że zostało wydane , postanowienie nr 09/2020 z dnia 09.01.2020r. zawieszające postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek , ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-01-2020
Włochy. postanowienie nr 08/2020 - zawieszenie postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu w rejonie ulicy Plastycznej
  OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945 z późn. zm.),   informuje się, że zostało wydane , postanowienie nr 08/2020 z dnia 09.01.2020r. zawieszające postępowanie administracyjne wszczęte na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-01-2020
Praga-Południe.Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej,budowa urządzeń stacji transformatorowej ul. Mińska
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego                 Na podstawie art. 50 ust.1 oraz art. 53 ust.1 - ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945)   Zarząd Dzielnicy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-01-2020
Włochy. Zawiadomienie - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa drogi publicznej na części działki ew. nr 5/2 z obrębu 2-07-03 w rejonie ul. Salomejskiej
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945 z późn. zm.), informuje się, że do tutejszego Urzędu w dniu 25.10.2019r., wpłynął wniosek w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-01-2020
Białołęka. Zawiadomienie o przekazaniu zażalenia wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego - budynek stróżówki, dz. ew. nr 65/84, obr. 4-16-37, ul. Ostródzka.
Znak sprawy: UD-II-WAB.6730.120.2017.JKA/KAN OBWIESZCZENIE W związku z zażaleniem wniesionym przez osobę fizyczną na postanowienie o zawieszeniu postępowania z 15 listopada 2019 r. dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku w którym ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-01-2020
Białołęka. Zawiadomienie o wydaniu Decyzji nr 82/CP/2019 dla inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji ściekowej - obręb 4-16-13, ul. Jarzębinowa i ul. Ruskowy Bród.
Znak: UD-II-WAB.6733.77.2019.ADK                                                    ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-01-2020
zawiadomienie o wszczęciu postępowania
O B W I E S Z C Z E N I   E o wszczęciu postępowania                 Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.), art. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-01-2020
Bielany. Obwieszczenie o zmianie terminu składania uwag i wniosków w ramach udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania na środowisko-rozbudowa kompleksowego zakładu odzysku odpadów" BYŚ
UD-III-WAB.6740.85.2015.KHO OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 33 ust. 1, art. 34 w związku z art. 61 ust.1 pkt. 2 i art. 90 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-01-2020
Targówek. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Pożarowej
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) dalej zwanej k.p.a. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), Zarząd Dzielnicy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-01-2020
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
obwieszczenie.pdf ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-01-2020
Włochy. Inwestycja celu publicznego (dec. 89/2019) budowa kanału deszczowego i sanitarnego w ul. Modularnej i w ul. Krakowiaków
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji   Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), obwieszczam, że została wydana ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-01-2020
Śródmieście. Zawiadomienie o wydaniu Postanowienia nr 186/ŚRÓ/19 zawieszającego prowadzone postępowanie o wydanie decyzji o wz - budowa budynku mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym - ul. Solec i 3-go Maja
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Znak: AM-ZP-C.6730.9.2019.USL                                           Warszawa, data: ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-01-2020
Wesoła. Zawiadomienie o zgromadzeniu materiałów i dowodów w postępowaniu ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa gazociągu w ulicy Słowiczej i na terenie projektowanej zabudowy mieszkaniowej.
Znak: UD-XIV-WAB.6733.31.2019.HOK            Warszawa, dnia 30.12.2019 r.     OBWIESZCZENIE Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu w ulicy Słowiczej oraz na terenie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2019

<< < 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe