Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Ogłoszenia i informacje - architektura i urbanistyka

Ogłoszenia i informacje - architektura i urbanistyka

  Drukuj
 

Wawer. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Liliowej
Warszawa, 29.06.2022 r. Znak: UD-XIII-WAB-AB.6740.303.2022.MWO OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 176 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-07-2022
Białołęka. Zawiadomienie o wydaniu Decyzji nr 159/B/2022 z dnia 7.06.2022 r. o warunkach zabudowy - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego na części działki ew. nr 43/1 z obrębu 4-17-01 przy ul. Piwoniowej
Znak sprawy: UD-II-WAB.6730.76.2022.WRA ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI Na podstawie: art. 59 ust 1, art. 60 oraz art. 61 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-06-2022
Białołęka. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa ul. Ruskowy Bród.
Znak: UD-II-WAB.6740.158.2022.ABU                           OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-06-2022
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odcinku ul. Dziewiarska - ul. Strażacka
Warszawa, 29 czerwca 2022 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WI-II.7821.15.1.2018.MP OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Na podstawie art. 11f ust. 3, 4 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 176), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-06-2022
Bemowo. Zawiadomienie o zebraniu dowodów w sprawie wydania decyzji o wz - budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi na działkach nr. ewid. 111/1 i 111/41 w obrębie 6-11-02 położonych przy ul. Lazurowej
Warszawa,  29 czerwca 2022 r. Znak sprawy: AM-ZP-N.6730.15.2021.MGO OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), dalej Kpa zawiadamiam strony biorące udział w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-06-2022
Bielany. Zawiadomienie o zebraniu dowodów w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy - budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, garażami podziemnymi, wjazdami z ulic Wólczyńskiej i Arkuszowej
Warszawa, 29 czerwca 2022 r. Znak sprawy: AM-ZP-N.6730.15.2022.JDA OBWIESZCZENIE Na podstawie: art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j. z późn. zm.) zawiadamiam strony biorące udział w postępowaniu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-06-2022
Bemowo. Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o wz - budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi przy ul. Połczyńskiej
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 29 czerwca 2022 r. Znak sprawy: AM-ZP-N.6730.4.2022.EPA OBWIESZCZENIE Na podstawie: art. 49 § 1 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam strony biorące udział w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-06-2022
Ochota. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr 86/OCH/22 zawieszającego postępowanie - przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń i budową drugiego dźwigu w budynku administracyjnym „A” przy ul. Krzywickiego 34 w Warszawie
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Znak: AM-ZP-W.6733.1.2022.MRA (11.MRA) Warszawa, 28 czerwca 2022 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. art. 10 § 1, art. 49 § 1 i 2 i art. 49b § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-06-2022
Ochota. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu licp - przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń i budową drugiego dźwigu w budynku administracyjnym „A” przy ul. Krzywickiego 34
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Znak: AM-ZP-W.6733.1.2022.MRA (     .MRA) Warszawa, 27 czerwca 2022 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), w związku z art. 10 § 1, art. 49 § 1 i 2 i art. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-06-2022
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w ul. Lemiesz, Smugowej, Jeżowej, Łosia
Warszawa, dnia 20 czerwca 2022 r. UD-II-WAB.6733.10.2019.ADK ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-06-2022
Ursynów. Informacja o wydaniu decyzji nr 74/URN/22 z 8.06.2022 r. o wz dla inwestycji – budowa osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, z parkingiem podziemnym przy ul. Kłobuckiej 10 i 10A
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 28 czerwca 2022 r. Znak sprawy: AM-ZP-S.6730.7.2021.AZU INFORMACJA o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Prezydent m.st. Warszawy na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 t.j.) w zw. z art. 72 ust 6 i ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-06-2022
Włochy. Decyzja nr 53/RU/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. - ustalenie warunków zabudowy - stacja zgazowania azotu ciekłego przy al. Krakowskiej 110/114 UD-XVI-WAB-RU. 6730.242.2021.AGA
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2022 r., poz. 503 ), informuje się, że została wydana w dniu 13 kwietnia 2022 r. decyzja nr 53/RU/2022 o   warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji zgazowania azotu ciekłego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-06-2022
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci ciepłowniczej preizolowanej położonych przy ul. Cierlickiej, Plutonu AK „Torpedy”
Warszawa, 24.06.2022 r. Znak sprawy: UD-XI-WAB-U.6733.11.2022.JMA (5.JMA) OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-06-2022
Białołęka. Zawiadomienie o wydaniu decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 305/2022 o pozwoleniu na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi.
Decyzja nr 305/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. dotyczy przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko . Dla ww. inwestycji wydana była decyzja nr 171/OŚ/2022 z dnia 15 marca 2022 r.  o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-06-2022
Praga-Południe.Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej DN250 w rejonie Jana Nowaka Jeziorańskiego
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.2022.503 t.j ),   Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zawiadamia, że w dniu 24.06.2022 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-06-2022
Praga Południe. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania-budowa trasy tramwajowej w ciągu osiedla Saska Kępa
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 23 czerwca 2022 r. Znak sprawy:AM-ZP-P.6733.10.2022.LKO (6.LKO.AM-ZP-P) OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art.10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-06-2022
Targówek. Zawiadomienie o wydaniu decyzji. Decyzja LICP, linia kablowa średniego napięcia 15 kV, ul. Świdnicka i Oszmiańska
Na podstawie art. 61 § 4, oraz art. 10 § 1 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”, art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 503 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-06-2022
Białołęka. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 166/B/2022 r. z 13.06.2022 r. - budowa wewnętrznej drogi dojazdowej na dz. ewid. nr 40/2, 41/21, 41/23 z obrębu 4-16-31 w rejonie ul. Ostródzkiej
Znak sprawy: UD-II-WAB.6730.36.2022.KAN K2/3294/22 ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI Na podstawie: art. 59 ust 1, art. 60 oraz art. 61 - ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-06-2022
Mokotów. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę drogi gminnej - 7 KUL
Warszawa, 21.06.2022 r. Znak sprawy: UD-IV-WAB-B.6740.50.2022.MMB nr rej. 1/Z/2022 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-06-2022
Bemowo. Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 130/BEM/IL/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie rozbudowy ul. Lazurowej
AM-IL.6740.3.2022.GSA (12.GSA) Warszawa, 20 czerwca 2022 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1. w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 256 t.j.) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-06-2022

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe