Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Ogłoszenia i informacje - architektura i urbanistyka

Ogłoszenia i informacje - architektura i urbanistyka

  Drukuj
 

Targówek. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania dec. o ustaleniu l.i.c.p., polegającej na budowie sieci gazowej w ulicy Dalanowskiej
Na podstawie art. 61 § 4, oraz art. 10 § 1 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”, art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-10-2020
Ursus. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania
Warszawa, 30.10.2020 r. Znak sprawy: UD-XI-WAB-U.6733.24.2020.JMA (8.JMA) OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.2020.293 j.t. ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2020.256 -j.t. ze zm. ), ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-10-2020
Włochy. decyzja nr 48/2020 – odmowa ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa drogi publicznej na częściach działek ew. nr 5/2 (droga), 41/2, 74 (pod wjazdy i infrastrukturę) z obrębu 2-07-03 w rejonie ul. Salomejskiej
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.poz.293 ze zm.), informuje się, że została wydana , decyzja nr 48/2020 z dnia 15.10.2020r. odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-10-2020
Praga-Południe.Budowa linii kablowych SN 15 kV przy ul. Gen. Fieldorfa Nila
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego        Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r., poz. 293 ze zm.),     Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-10-2020
Włochy. decyzja nr 47/2020 – odmowa ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa drogi publicznej na częściach działek ew. nr 5/2 (droga), 41/2, 74 (pod wjazdy i infrastrukturę) z obrębu 2-07-03 w rejonie ul. Salomejskiej
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.poz.293 ze zm.), informuje się, że została wydana , decyzja nr 48/2020 z dnia 15.10.2020r. odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-10-2020
Włochy. Inwestycja celu publicznego (dec. 51/20) budowa sieci cieplnej przy ul. Wiktoryn
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji   Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 256) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293), obwieszczam, że została wydana decyzja ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-10-2020
Praga-Południe. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji nr 102/SPEC/2020- inwestycja drogowa ul.Styrska
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Na podstawie art. 11f ust. 3, 4 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-10-2020
Włochy. Inwestycja celu publicznego (dec. 50/20) budowa sieci ciepłowniczej przy ul. Jutrzenki
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji   Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 256) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293), obwieszczam, że została wydana decyzja ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-10-2020
Bemowo. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 23 października 2020 r.
Dyrektor Regionalnego Zarządu                                    Warszawa, dnia 23 października 2020 r. Gospodarki Wodnej w Warszawie WA.RUZ.4210.260m.2020NH W ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-10-2020
Białołęka. Zawiadomienie o podjęciu postępowania - decyzja o warunkach zabudowy - budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych - dz. ew. nr 53, 54, 55 - obr. 4-16-14, ul. Wojdyńska.
Znak sprawy: UD-II-WAB.6730.131.2020.AMI                                                     ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-10-2020
Białołęka. Zawiadomienie o wydaniu Decyzji nr 47/CP/2020 dla inwestycji celu publicznego - budowa zawrotki autobusowej wraz z peronem przystankowym - dz. ew. nr 9/5, 9/20, 9/18 - obr. 4-01-27, rejon ul. Kępa Tarchomińska.
Znak: UD-II-WAB.6733.35.2020.ADK                                                    ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-10-2020
Wola. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 20/WOL/C2/20 o ustaleniu llicp - budowa i przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka i Wolskiej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Znak: AM-ZP-W.6733.2.2020.MRA (49.MRA) Warszawa, dn. 26 października 2020 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-10-2020
REMBERTÓW - ZRID - SZTUKATORSKA
UD-VIII-WAB.6740. 86 .2020.JKA                                        ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-10-2020
Praga-Południe.Budowa odcinka sieci gazowej oraz sieci ciepłowniczej przy ul.Meissnera
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego                  Na podstawie art. 50 ust.1 oraz art. 53 ust.1 - ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu        i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-10-2020
Bielany. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - stacja bazowa ul. Kocjana 3
Znak sprawy: AM-AB.6740.74.2019.WRA (11.MZK)  Warszawa,20 października 2020r. ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zawiadamiam, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 34a ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1333),  o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-10-2020
Ursus. Obwieszczenie o wydaniu decyzji 18/P/2020
Warszawa, 19.10.2020 r. Znak sprawy: UD-XI-WAB.6733.20.2020.JMA (10.JMA) OBWIESZCZENIE Na podstawie   art. 53 ust 1   ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 -j.t. ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 -j.t. ze zm.) ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-10-2020
Ursus. Obwieszczenie o wydaniu decyzji 17/P/2020
Warszawa, 19.10.2020 r. Znak sprawy: UD-XI-WAB.6733.19.2020.JMA (11.JMA) OBWIESZCZENIE Na podstawie   art. 53 ust 1   ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 -j.t. ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 -j.t. ze zm.) ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-10-2020
Włochy. decyzja nr 193/2020 – pozwolenie na budowę magistrali wodociągowej - ul. Pola Karolińskie. ul. Cykady, ul. ks. J. Chrościckiego, al. 4 Czerwca 1989 r.
Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-10-2020
Wesoła. Wydanie decyzji nr 31/2020 z dnia 20.10.2020 r. - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej i słupów oświetleniowych w ul. Rumiankowej, Śmiałej i Zakrętowej.
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że: 1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy została wydana decyzja nr 31/2020 o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-10-2020
Białołęka. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dot. wydania decyzji ZRID polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 61 - skrzyżowanie ul. Modlińskiej i Światowida - uzupełnienie dokumentacji
Obwieszczenie w załączonym pliku PDF. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-10-2020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe