Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Ogłoszenia i informacje - architektura i urbanistyka

Ogłoszenia i informacje - architektura i urbanistyka

  Drukuj
 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dn. 26 maja 2017 r. o wydaniu decyzji nr 225/II/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "budowa drogi ekspresowej S2"
W załączeniu znajduje się obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 maja 2017 r. o wydaniu decyzji nr 225/II/2017 z dnia 25 maja 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: "budowa drogi ekspresowej S2 - POŁUDNIOWEJ OBWODNICY WARSZAWY na odcinku od węzła "Puławska" do węzła ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-08-2017
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dn. 4 stycznia 2017 r. ws. budowy drogi ekspresowej S2
W załączeniu znajduje się zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "budowa drogi ekspresowej S2 - Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku węzła "Puławska" do węzła "Lubelska" - Zadanie "C" - Budowa drogi ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-08-2017
Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Geologicznej oraz ul. Łopuszańskiej i al. Krakowskiej
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 61 § 4 oraz art.10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) i art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia  15 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-08-2017
Włochy Postanowienie nr 223/2017 z dnia 17.08.2017 r. nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nr 401/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ulicy Dzwonkowej
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia Na podstawie art.11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-08-2017
Wojewoda Mazowiecki. Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania w części dotyczącej działek 191/2 i 99/1 obręb 15 Majdan gmina Wiązowna. Realizacja inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej”.
WOJEWODA MAZOWIECKI ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-08-2017
Wojewoda Mazowiecki. Wszczęcie postępowania administracyjnego. Realizacja inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej”.
WOJEWODA MAZOWIECKI                                                       Warszawa, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-08-2017
Wilanów. Obwieszczenie o postępowaniu w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, budowa drogi ekspresowej S2, Południowa Obwodnica Warszawy (ZRID)
znak: WI-II.7820.1.10.2017.MS1                                                      ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-08-2017
Włochy. Inwestycja celu publicznego (dec. 32/17) budowa linii kablowej w ul. Instalatorów
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji   Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), obwieszczam, że została wydana ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-08-2017
Wesoła. Inwestycja celu publicznego (możliwość zapoznania się z materiałami). Budowa kablowych sieci elektroenergetycznych 15 kV i 0,4,kV w rejonie ulic: Berenta, Chodkiewicza i Armii Krajowej.
OBWIESZCZENIE   Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV - linii kablowej SN, wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej nN oraz przebudowie sieci elektroenergetycznej 15 kV - słupa linii ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-08-2017
Wesoła. Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Konwaliowej, Poświaty, Irysów i Hiacyntowej.
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że: 1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy została wydana decyzja nr 25 /2017 o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-08-2017
Włochy. Decyzja S.K.O. dotycząca inwestycji celu publicznego (dec. 14/17) przebudowa układu drogowego dróg gminnych ul. Janka Muzykanta i ul. Zbiorowej
OBWIESZCZENIE o decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie   Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-08-2017
Praga-Południe.Przebudowa sieci cieplnej osiedlowej,kanalizacji deszczowej,sieci wodociągowej,gazowej,energetycznej ul. Pawlikowskiego
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego                  Na podstawie art. 50 ust.1 oraz art. 53 ust.1 - ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu        i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-08-2017
Białołęka. Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania przedłużenia ul. Gladioli (ZRID)
O B W I E S Z C Z E N I E Znak: UD-II-WAB.6740.415.2017.ADZ                   Warszawa, dnia 10 sierpnia 2017 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-08-2017
Białołęka. Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy ulicy Zyndrama z Maszkowic (ZRID)
O B W I E S Z C Z E N I E Znak: UD-II-WAB.6740.325.2017.ADZ                 Warszawa, dnia 10 sierpnia 2017 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-08-2017
Targówek. Obwieszczenie dot. decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Złotopolskiej
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1073), Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zawiadamia, że ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-08-2017
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA   DLI.2.6621.28.2017.DB.5                                       ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-08-2017
Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa sieci elektroenergetycznej nn przy ul. Jutrzenki i ul. Serwituty
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 61 § 4 oraz art.10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) i art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia  15 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-08-2017
Wesoła. Inwestycja celu publicznego (możliwość zapoznania się z materiałami). Budowa sieci kablowych SN, nn, stacji transformatorowej kontenerowej w ulicy Armii Krajowej.
OBWIESZCZENIE   Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowych SN, nn, stacji transformatorowej kontenerowej w ulicy Armii Krajowej , na działce ew. nr 6 w obrębie 8-04-09 na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Na podstawie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-08-2017
Wesoła. Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Budowa kontenerowej stacji transformatorowej Sn/nn 15/0,4 kV oraz sieci kablowej nn 0,4 kV i Sn 15 kV przy ul. Długiej 76.
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że: 1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy została wydana decyzja nr 23/2017 o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-08-2017
Praga-Południe. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Boremlowskiej 55
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Na podstawie art. 50 ust.1 oraz art. 53 ust.1 - ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu                        i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-08-2017

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt