Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Ogłoszenia i informacje - architektura i urbanistyka

Ogłoszenia i informacje - architektura i urbanistyka

  Drukuj
 

Praga-Południe.Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej DN250 w rejonie Jana Nowaka Jeziorańskiego
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.2022.503 t.j ),   Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zawiadamia, że w dniu 24.06.2022 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-06-2022
Praga Południe. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania-budowa trasy tramwajowej w ciągu osiedla Saska Kępa
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 23 czerwca 2022 r. Znak sprawy:AM-ZP-P.6733.10.2022.LKO (6.LKO.AM-ZP-P) OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art.10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-06-2022
Targówek. Zawiadomienie o wydaniu decyzji. Decyzja LICP, linia kablowa średniego napięcia 15 kV, ul. Świdnicka i Oszmiańska
Na podstawie art. 61 § 4, oraz art. 10 § 1 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”, art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 503 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-06-2022
Białołęka. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 166/B/2022 r. z 13.06.2022 r. - budowa wewnętrznej drogi dojazdowej na dz. ewid. nr 40/2, 41/21, 41/23 z obrębu 4-16-31 w rejonie ul. Ostródzkiej
Znak sprawy: UD-II-WAB.6730.36.2022.KAN K2/3294/22 ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI Na podstawie: art. 59 ust 1, art. 60 oraz art. 61 - ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-06-2022
Mokotów. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę drogi gminnej - 7 KUL
Warszawa, 21.06.2022 r. Znak sprawy: UD-IV-WAB-B.6740.50.2022.MMB nr rej. 1/Z/2022 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-06-2022
Bemowo. Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 130/BEM/IL/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie rozbudowy ul. Lazurowej
AM-IL.6740.3.2022.GSA (12.GSA) Warszawa, 20 czerwca 2022 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1. w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 256 t.j.) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-06-2022
Białołęka. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr 77/BIA/22 zawieszenie postępowania ws. wydania decyzji licp - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „WAR2231A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Lidzbarskiej
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Znak: AM-ZP-N.6733.3.2022.ACI ( 5.ACI)   Warszawa, 21 czerwca 2022 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 § 1 i 2 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-06-2022
Wola. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego odnośnie rozbudowy ul. Jana Kazimierza.
AM-IL.6740.12.2022.GSA (2.GSA)  Warszawa, 20 czerwca 2022 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 256) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-06-2022
Śródmieście Informacja o wydaniu decyzji nr 50/WZ/ŚRÓ/2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części kondygnacji „-4” budynku biurowo-usługowego, Al. Jerozolimskie 44.
Zarząd Dzielnicy Śródmieście   Znak sprawy:UD-IX-WAB.6730.22.2022.MDU                       Warszawa dnia 21.06.2022 r. Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy   Zarząd Dzielnicy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-06-2022
Włochy. Inwestycja celu publicznego (dec. 27/CP/2022) – budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Krakowiaków
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 741), informuje się, że została wydana decyzja nr 27/CP/2022 z dnia 21.06.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci ciepłowniczej na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-06-2022
Bemowo. Zawiadomienie ws. wydania decyzji nr 77/BEM/22 - odmowa ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi przy ul. Połczyńskiej
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 20 czerwca 2022 r. Znak sprawy: AM-ZP-N.6730.10.2022.EPA (5.ASW.AM-ZP-N) OBWIESZCZENIE Na podstawie: art. 49a w związku z art.49 § 2 i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) i art. 59 ust. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-06-2022
Bielany Obwieszczenie nr 27/W/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego
Data publikacji: 20-06-2022
Praga Południe. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji licp - budowa trasy tramwajowej i wiaduktu tramwajowo-pieszo-rowerowego nad al. Stanów Zjednoczonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową drogi publicznej
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 15  czerwca 2022 r. Znak sprawy:AM-ZP-P.6733.11.2022.LKO ( 6 .LKO.AM-ZP-P) OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art.10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-06-2022
Praga Południe. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji licp - budowa trasy tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągu al. Jerzego Waszyngtona na odc. Międzynarodowa – Kinowa
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa,  15 czerwca 2022 r. Znak sprawy:AM-ZP-P.6733.9.2022.JNA (6) OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art.10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-06-2022
Praga Południe. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji licp - budowa trasy tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągu Kanału Wystawowego
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa,  15 czerwca 2022 r. Znak sprawy:AM-ZP-P.6733.8.2022.JNA (6) OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art.10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-06-2022
Praga Południe. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji licp - budowa trasy tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 15 czerwca 2022 r. Znak sprawy:AM-ZP-P.6733.7.2022.JPA (6.JPA.AM-ZP-P) OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art.10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-06-2022
Praga-Południe.Budowa parku w rejonie ul.Rychtera
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.2022.503 t.j ),   Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zawiadamia, że w dniu 15.06.2022r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-06-2022
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 177/Ś/2022 - przebudowa stacji paliw na terenie Zakładu Sprzętu i Transportu MPWiK w Warszawie przy ul. Mikkego 4
OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 poz. 1029), w związku z art. 35 ust. 9 ustawy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-06-2022
Wilanów. Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 95/WIL/IL/2022 w sprawie umorzenia postępowania odnośnie rozbudowy dróg Bruzdowej i Metrycznej.
AM-IN.6740.9.2018.AWA  (39.KZA/AM-IL) Warszawa, dnia 06.06.2022 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176 t.j.) i art. 10 § 1. oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-06-2022
Białołęka. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji licp - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „WAR2231A” przy ul. Lidzbarskiej
PREZYDENT  MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Warszawa, 13 czerwca 2022 r. Znak: AM-ZP-N.6733.3.2022.ACI ( 4.ACI) OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art.10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-06-2022

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe