Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Ogłoszenia i informacje - architektura i urbanistyka

Ogłoszenia i informacje - architektura i urbanistyka

  Drukuj
 

Wesoła. Wydanie decyzji nr 11/2022 z dn. 30.09.2022 r. ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wspólnej
Znak: UD-XIV-WAB.6733.12.2022.HOK ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-09-2022
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 59/CP/2022 z 28.09.2022 r.
Znak sprawy: UD-II-WAB.6733.31.2022.ADK ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-09-2022
Białołęka. Zawiadomienie o zebraniu dowodów w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy – budowa 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, dz. ewid. nr 30/6, obrębu 4-16-06, ul. Olesin. Znak sprawy: UD-II-WAB.6730.194.2022.AMI.
Znak sprawy: UD-II-WAB.6730.194.2022.AMI K2/15771/22 ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU DOWODÓW Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity -  Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zawiadamia o: o zebraniu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-09-2022
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 58/CP/2022 z 8.09.2022 r. umarzającej postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej w drodze dojazdowej do ul. Skarbka z Gór
Znak sprawy: UD-II-WAB.6733.39.2022.ADK ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-09-2022
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Rakietników
Warszawa, 28.09.2022 r. Znak sprawy: UD-XI-WAB-U.6733.22.2022.MRO O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-09-2022
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 57/CP/2022 z 8.09.2022 r.
Znak sprawy: UD-II-WAB.6733.30.2022.ADK ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-09-2022
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 56/CP/2022 z 8.09.2022 r.
Znak sprawy: UD-II-WAB.6733.32.2022.ADK ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-09-2022
Włochy. Pismo przekazujące zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego dotyczy inwestycji przy ul. Janka Muzykanta
OBWIESZCZENIE   Na podstawie: art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r., poz. 735, ze zm. ), obwieszczam, że zgodnie z art. 133 i 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-09-2022
Włochy. Postanowienie 65/RU/2022 sprostowanie oczywistej omyłki w Postanowieniu nr 63/RU/2022 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy hali usługowej –sortowni przy ul. Janka Muzykanta
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia   Na podstawie: art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r., poz. 735, ze zm. ), obwieszczam, że zostało wydane postanowienie Nr 65/RU/2022 z dnia 26.09.2022 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki w postanowieniu nr 63/RU/2022 z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-09-2022
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 55/CP/2022 z 1.09.2022 r.
Znak sprawy: UD-II-WAB.6733.29.2022.ADK ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-09-2022
Włochy. Inwestycja celu publicznego (dec. 39/CP/2022) – rozbudowa drogi o parametrach dróg gminnych ul. Foliałowej i ul. Emaliowej
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 741), informuje się, że została wydana decyzja nr 39/CP/2022 z dnia 28.09.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie dróg gminnych ul. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-09-2022
Praga-Południe.Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Lubinieckiej
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie: art. 61 § 4 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r., poz. 503), ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-09-2022
Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania – ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbiórka i budowa elektroenergetycznych sieci kablowych SN w rejonie skrzyżowania ul. Chrościckiego z Rybnicką kolidujących z budową magistrali wod
OBWIESZCZENIE Na podstawie: art. art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r., poz. 735, ze zm. ), obwieszczam że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek firmy Stoen Operator sp. z o.o., złożony w dniu 29.07.2022 r., w sprawie o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-09-2022
Mokotów. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji rozbudowa drogi publicznej ul. Modzelewskiego 6 KDL i ul. Zdziechowskiego 2KDD
Data publikacji: 27-09-2022
Włochy. Decyzja 38/CP/2022 z dnia 22.08.2022 r. - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – zmiana sposobu użytkowania budynku internatu wraz z jego przebudową i rozbudową na budynek dydaktyczno-administracyjny Szkoły Wyższej Wymiaru Spraw
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji   Na podstawie: art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r., poz. 735, ze zm. ), art. 53 ust. 1 ustawy   z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2022 r., poz. 503 ), obwieszczam, że została wydana ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-09-2022
Targówek.Informacja o wydaniu decyzji i treść decyzji wz. nr 33/T/2022–budowa budynku mieszkalnego wielorodz. o dwóch częściach z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Warszawski Świt
Warszawa, 27.09.2022 r. Znak sprawy: UD-X-WAB.6730.10.2022.ASZ INFORMACJA o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.), w związku z art. 72 ust 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-09-2022
Włochy. Decyzja 37/CP/2022 z dnia 12.09.2022 r. - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa linii kablowych podziemnych SN 15 kV i linii kablowych podziemnych nn 0,4kV przy ul. Komitetu Obrony Robotników
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji   Na podstawie: art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r., poz. 735, ze zm. ), art. 53 ust. 1 ustawy   z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2022 r., poz. 503 ), obwieszczam, że została wydana ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-09-2022
Targówek.Informacja o wydaniu decyzji i treść decyzji wz. nr 34/T/2022–budowa budynku mieszkalnego wielorodz. z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Warszawski Świt
Warszawa, 27.09.2022 r. Znak sprawy: UD-X-WAB.6730.9.2022.ASZ INFORMACJA o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.), w związku z art. 72 ust 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-09-2022
Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania – ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa drogi publicznej ul. Zbąszyńskiej o chodnik
OBWIESZCZENIE Na podstawie: art. art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r., poz. 735, ze zm. ), obwieszczam że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Misfer G. Walicki, P. Wierzba sp.j. , złożony w dniu 15.07.2022 r., w sprawie o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-09-2022
Targówek. Zawiadomienie o wydaniu decyzji odmownej nr 123/TAR/22 z 16.09.2022 r. – budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterach wraz z garażem podziemnym przy ul. Piotra Skargi
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, dnia 26.09.2022r. Znak sprawy: AM-ZP-P.6730.6.2021.JNA(….) Informacja o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy Prezydent m.st. Warszawy na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz. 741 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-09-2022

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe