Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Ogłoszenia i informacje - architektura i urbanistyka

Ogłoszenia i informacje - architektura i urbanistyka

  Drukuj
 

Wesoła. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej i słupów oświetleniowych na terenie ulic Golfowej i Szermierczej.
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że: 1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy zostało wszczęte ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-08-2020
Wesoła. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej i słupów oświetleniowych na terenie ulicy Staszica (od ul. Wrońskieg
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że: 1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy zostało wszczęte ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-08-2020
Wesoła. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej i słupów oświetleniowych na terenie ulicy Staszica (od ul. 1 Praskie
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że: 1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy zostało wszczęte ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-08-2020
Obwieszczenie. Targówek. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej : rozbudowa ul. Balkonowej o "sięgacz" do nowych terenów inw. wraz z infrastrukturą tech.
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), art. 92 ust. 1 pkt 2 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-08-2020
Wesoła. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej i słupów oświetleniowych na terenie ulic: Cyrkonii, Diamentowej, Dol
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że: 1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy zostało wszczęte ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-08-2020
Wesoła. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej i słupów oświetleniowych na terenie ulic: Bankowej, Brylantowej, Bur
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że: 1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy zostało wszczęte ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-08-2020
REMBERTÓW - ZRID - SZTUKATORSKA
  UD-VIII-WAB.6740.86.2020.JKA                                     Warszawa, 11 sierpnia 2020 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-08-2020
Wesoła. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej i słupów oświetleniowych na terenie ulic: Astrów, Cyklamenowej, Dali
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że: 1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy zostało wszczęte ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-08-2020
Wesoła. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej i słupów oświetleniowych na terenie ulicy Chabrów, Kameliowej i Meli
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że: 1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy zostało wszczęte ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-08-2020
Wola. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu licp dot. budowy i przebudowy trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka i Wolskiej.
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Znak: AM-ZP-W.6733.2.2020.MRA     Warszawa, dn. 07 sierpnia 2020 r. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-08-2020
Śródmieście. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - realizacja budynku naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego- ul. Furmańska
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Warszawa, dn.  7.08.2020 r.              Znak sprawy: AM-ZP-C.6733.5.2020.USL OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 61 § 1 i 4, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-08-2020
Targówek. Zawiadomienie o wydaniu decyzji inwestycji celu publicznego w spr. budowy sieci energetycznej esN/15kV i en N/1kV na działkach ewidencyjnych nr: 5, 7/3, 7/4, 9, 14/3, 14/4 z obrębu 4-08-11, w rejonie ulicy Wysockiego 51
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), dalej zwanej k.p.a., art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 293), Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-08-2020
Włochy. Inwestycja celu publicznego (de. 31/20) – budowa gazociągu przy ul. Łopuszańskiej
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293), informuje się, że została wydana decyzja nr 31/20 z dnia 25.06.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu   ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-08-2020
Białołęka.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - budowy odcinka drogi gminnej klasy lokalnej 4.KD-L Projektowana
O B W I E S Z C Z E N I E UD-II-WAB.6740.282.2020.JRA ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-08-2020
Praga-Południe.Budowa drogi publicznej o funkcji obsługi komunikacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w rejonie ul. Podskarbińskiej
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego                  Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust.1 - ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu        i zagospodarowaniu przestrzennym ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-08-2020
Wesoła. Wydanie decyzji nr 79/2020 z dn. 04.08.2020 r. Budowa dróg publicznych – ulicy Cienistej na odcinku od ul. Jana Pawła II do wysokości działki 436 oraz ulicy Konwaliowej na odcinku od ul. Cienistej do ul. Pogodnej.
OBWIESZCZENIE   Na podstawie art.11f ust.3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2018r. poz. 1474 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2020r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-08-2020
Włochy. Inwestycja celu publicznego (de. 37/20) – budowa drogi przy ul. 1 Sierpnia 32
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293), informuje się, że została wydana decyzja nr 37/20 z dnia 06.08.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi na działkach nr ew. 43/1 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-08-2020
Praga-Południe.Budowa obiektów i urządzeń transportu publicznego kolejowego, serwerowni,agregatu oraz urządzeń klimatyzacyjnych-wentylacyjnych przy ul. Chodakowskiej 100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2020.256 ze zm. ) , art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 – ustawy   z   dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-08-2020
Praga Południe. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa Komendy Rejonowej Policji przy ul. Umińskiego 22 i 22A
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Warszawa, 05.08.2020 r. Znak: AM-ZP-P.6733.1.2020.JPA OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-08-2020
Praga-Południe.Rozbudowa i przebudowa pracowni rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem budynek 514 przy ul. Szaserów 128
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego                  Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust.1 - ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu        i zagospodarowaniu przestrzennym ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-08-2020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe