Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Ogłoszenia i informacje - architektura i urbanistyka

Ogłoszenia i informacje - architektura i urbanistyka

  Drukuj
 

Wesoła. Zawiadomienie o zgromadzeniu materiałów i dowodów w postępowaniu ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wraz z elementami przebudowy sieci wodociągowej oraz sieci gazowej w ulicy Jaspisowej, Alabastro
Znak: UD-XIV-WAB.6733.16.2021.HOK Warszawa, 19.10.2021r. OBWIESZCZENIE Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wraz z elementami przebudowy sieci wodociągowej oraz sieci gazowej w ulicy Jaspisowej, Alabastrowej i Diamentowej, na działkach ew. nr: ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-10-2021
Białołęka. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 43/CP/2021 z 15.09.2021 r. na budowę sieci kanalizacyjnej DN 200 na części działki ewid. nr 143/1 z obrębu 4-16-31 przy ul. Ostródzkiej.
Znak sprawy:  UD-II-WAB.6733.42.2021.KAN ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-10-2021
Białołęka. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 42/CP/2021 z 15.09.2021 r. na budowę sieci wodociągowej DN 150 na części działki ewid. nr 143/1 z obrębu 4-16-31 przy ul. Ostródzkiej.
Znak sprawy: UD-II-WAB.6733.43.2021.KAN ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-10-2021
Praga Północ. Informacja o wydaniu decyzji o pnb - ul. Jagiellońska
Data publikacji: 15-10-2021
Ochota. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie decyzji 95/OCH/IN/2019, ul. Racławicka
Warszawa, dnia 11.10.2021 AM-IN.6740.20.2018.EBI                  ( 62.GSA/AM-IL) OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 113 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz 256 t.j.) ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-10-2021
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji Nr 54/SPEC/2021 z dnia 05.05.2021
dec. 54.SPEC.2021.pdf ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-10-2021
Praga-Południe.Budowa 2 odcinków sieci wodociągowej i 2 odcinków kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Chodakowskiej
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 61 § 4 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021r., poz. 735 tj.), art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021r., poz. 741 tj.),   w związku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-10-2021
Białołęka. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa przepompowni ścieków przy ul. Bohaterów/Majorki
UD-II-WAB.6733.55.2021.ADK ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-10-2021
Białołęka. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bohaterów
UD-II-WAB.6733.56.2021.ADK ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-10-2021
Białołęka. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Ruskowy Bród
UD-II-WAB.6733.59.2021.ADK ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-10-2021
Rembertów. Obwieszczenie o kompletności raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie dot. budowy drogi powiatowej ul. Nowochełmżyńskiej w Warszawie w zakresie budowy wiaduktu drogowego.
Warszawa, dnia 11.10.2021 r. AM-IL.6740.8.2021.GSA (21.GSA/AM-IL) (stary znak sprawy: AM-AB.6740.63.2020.LPE) OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 113 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz 256 t.j.) w trybie art. 33-36 i art. 38 ustawy z dnia 3 października ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-10-2021
Białołęka. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji 12/BIA/C2/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - poszerzenie ul. Zegarynki/ Waligóry
Warszawa, 8 października 2021 r. Znak sprawy: AM-ZP-N.6733.6.2021.JDA OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 § 1 i 2, w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-10-2021
Białołęka. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanału ogólnospławnego na odcinku ul. Ekspresowej do ul. Fleminga
UD-II-WAB.6733.38.2021.ADK (6) ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-10-2021
Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania – ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji trafo przy al. Krakowskiej 110/114
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie: art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r., poz. 735, ze zm. ), art. 53 ust. 1 ustawy   z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2021 r., poz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-10-2021
Wesoła. wydanie postanowienia nr 149/2021 z dn. 07.10.2021r., o sprostowaniu w decyzji nr 15/2021 z dn. 20.09.2021r. oczywistej omyłki, budowa sieci elektroenergetycznej wraz ze słupami oświetleniowymi w ul. Lipowej
Znak: UD-XIV-WAB.6733.11.2021.HOK Warszawa, 07.10.2021 r. Inwestycja: sieć elektroenergetyczna wraz ze słupami oświetleniowymi w ulicy Lipowej , na działkach ew. nr:  6, 9 w obrębie 8-04-09 na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-10-2021
Włochy. Decyzja 46/2021 z dnia 14.09.2021 r. - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa budynku stacji transformatorowej przy ul. Krakowiaków 91/101
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji   Na podstawie: art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r., poz. 735, ze zm. ), art. 53 ust. 1 ustawy   z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2021 r., poz. 741, ze zm. ), obwieszczam, że ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-10-2021
Włochy. Decyzja 45/2021 z dnia 14.09.2021 r. - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa nowego odcinka sieci elektroenergetycznej przy ul. Krakowiaków 91/101
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji   Na podstawie: art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r., poz. 735, ze zm. ), art. 53 ust. 1 ustawy   z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2021 r., poz. 741, ze zm. ), obwieszczam, że ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-10-2021
Włochy. Decyzja 36/2021 z dnia 12.08.2021 r. - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej i słupa linii napowietrznej przy ul. Krakowiaków, na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji   Na podstawie: art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r., poz. 735, ze zm. ), art. 53 ust. 1 ustawy   z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2021 r., poz. 741, ze zm. ), obwieszczam, że ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-10-2021
Śródmieście. Zawiadomienie o odwołaniu od decyzji nr 11/ŚRÓ/C2/21 i przekazaniu akt do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie - przebudowa Placu Powstańców Warszawy wraz z budową parkingu podziemnego
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 6 października 2021 r. Znak sprawy: AM-ZP-C.6733.1.2021.DBO OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-10-2021
Ursus - Obwieszczenie o wydaniu decyzji 37/P/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej ul. Dzieci Warszawy
Warszawa, 05.10.2021 r. Znak sprawy: UD-XI-WAB-U.6733.17.2021.MRO ( 10 .MRO) OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1   ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741 t.j. ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.), ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-10-2021

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe