Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Ogłoszenia i informacje - architektura i urbanistyka

Ogłoszenia i informacje - architektura i urbanistyka

  Drukuj
 

Wesoła wydanie decyzji nr 15/2020 z dn. 03.07.2020r. - budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej ul. Słowicza –
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że: 1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy została wydana decyzja nr 15/2020 o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-07-2020
Praga-Południe.Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Osowskiej
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego                  Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-07-2020
Ursynów. Wilanów. Obwieszczenie o ZRID - ul. Ciszewskiego na odcinku od ul. Kiedacza do al. Rzeczypospolitej
Znak sprawy: AM-IN.6740.9.2019.AWA OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-07-2020
Ursynów. Wilanów. Obwieszczenie o ZRID - ul. Ciszewskiego na odcinku od ul. Kiedacza do al. Rzeczypospolitej
Znak sprawy: AM-IN.6740.9.2019.AWA OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-07-2020
Białołęka.Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę sieci w ulicach: Ugorek, Pochyłej, drodze dojazdowej do Modlińskiej.
Zgodnie z art. 49 ust. 1 i 2 oraz art. 49a Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)  Z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy Zawiadamiam o wydaniu23 czerwca 2020 r.   postanowienia o treści:   UD-II-WAB.6740.92.2020.JRA   ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-07-2020
Białołęka. Zawiadomienie o postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w ul. Ugorek, ul. Pochyłej, w drodze dojazdowej do ul. Modlińskiej
UD-II-WAB.6740.92.2020.JRA                                K2/8373/20   Z A W I A D O M I E N I E   Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-07-2020
Białołęka.Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania w sprawie realizacji inwestycji drogowej - rozbudowy ul. Szałasa
Znak: UD-II-WAB.6740.131.2020.ESO                                    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (DZ. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) w związku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-07-2020
Praga-Południe.Budowa elektroenergetycznej linii kablowej podziemnej SN 15 kV oraz budowie elektroenergetycznej linii kablowej podziemnej nN 0,4 kV przy ul. Podskarbińskiej/Żupniczej
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego                  Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-07-2020
Praga-Południe.Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej do budynków przy ul. Chłopickiego 49A,50,51,51A położonych przy ul. Makowskiej i ul. Chłopickiego
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego                  Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-07-2020
Praga-Południe.Decyzja 171/20 z dnia 30.06.2020r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ul.Styrska
OBWIESZCZENIE     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020.256 t.j.) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-07-2020
Włochy. Zawiadomienie - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach ew. nr 181/1, 181/2, 181/3 z obrębu 2-05-01 przy ul. Zbąszyńskiej
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2020.poz.293),   informuje się, że na wniosek, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 09.06.2020r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-06-2020
Wesoła. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej niskiego napięcia wraz ze złaczami kablowymi w rejonie ulicy Torfowej
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że: 1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy zostało wszczęte ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-07-2020
Rembertów. Obwieszczenie o uzgodnieniu warunków przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej - ul. Nowochełmżyńskiej
Znak sprawy : AM-AB.6740.63.2020. LPE OBWIESZCZENIE Prezydenta m.st. Warszawy Na podstawie art. 49 §1  ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administra-cyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256, j.t. ze zm.) zawiadamiam strony  postępowania, że Prezydent m.st. Warszawy jako organ właściwy do wydania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-06-2020
Obwieszczenie o wydaniu, Decyzji Nr 42/2020 z dnia 24.06.2020 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej: przebudowę drogi gminnej - ulicy Kurhan
                                                   ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-06-2020
Targówek. Obwieszczenie dot. wydania decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie tężni solankowej przy Domu Kultury "Świt" przy ul. P. Wysockiego 11
Na podstawie art. 10 § 1 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”, art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293), Zarząd Dzielnicy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-06-2020
Targówek. Obwieszczenie dot. zebrania dowodów i uzgodnień w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej w ul. P. Wysockiego
Na podstawie art. 10 § 1 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”, art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293), art. 39 ust. 4 ustawy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-06-2020
Białołęka.Zawiadomienie w sprawie postępowania w zakresie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - rozbudowie ul. Szałasa
Znak: UD-II-WAB.6740.131.2020.ESO                                           Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-06-2020
Śródmieście. Zawiadomienie o zebraniu dowodów ws. o ustalenie licp rozbudowa i nadbudowa centralnej części budynku Naczelnego Sądu Administracyjnego- ul. Boduena 3/5
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Warszawa,29.06.2020r.    Znak sprawy: AM-ZP-C.6733.2.2020.USL   OBWIESZCZENIE o zebraniu wszystkich dowodów w sprawie  Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-06-2020
Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa drogi przy ul. 1 Sierpnia 32
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293), informuje się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegające na budowie drogi ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-06-2020
Białołęka.Zawiadomienie o wydaniu decyzji zamiennej 210/2020/ZRID w sprawie zamiennego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - budowy ul. 17KL (Verdiego)
UD-II-WAB-6740.144.2020.ADZ   Na podstawie art.11f ust. 3, ust. 4 ust. 7 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-06-2020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe