Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Ogłoszenia i informacje - architektura i urbanistyka

Ogłoszenia i informacje - architektura i urbanistyka

  Drukuj
 

Wilanów. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu strony w postępowaniu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BT 10986 WAW URSYNÓW SZAJNOWICZA - ul. Gąsek 57
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Znak: AM-ZP-S.6733.2.2019.EKA                                 Warszawa, dnia 17 maja 2019 r. OBWIESZCZENIE o wydanym postanowieniu o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-05-2019
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 6/BEM/C2/19 odmawiajacej ustalenia licp - przebudowa i rozbudowa odcinka drogi ul. Szeligowskiej
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-05-2019
Wilanów. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odmowie w postępowaniu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BT 10986 WAW URSYNÓW SZAJNOWICZA - ul. Gąsek 57
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-05-2019
Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa żłobka przy ul. Astronautów 5 i ul. Szybowcowej
  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 61 § 4 oraz art.10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) i art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia  ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-05-2019
Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – sieć ciepłownicza ulica Przedpole/Łopuszańska na działkach nr 9, 21/1, 21/2 z obrębu 2-05-03
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 61 § 4 oraz art.10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) i art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-05-2019
Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – sieć ciepłownicza ul. Przedpole dz. 9, 21/1, 21/2 z obrębu 2-05-03
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 61 § 4 oraz art.10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) i art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-05-2019
Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – sieć ciepłownicza ulica Działkowa/Łopuszańska na działkach nr 4/5, 8, 9 z obrębu 2-05-03
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 61 § 4 oraz art.10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) i art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-05-2019
Ursus. Owieszczenie o wszczęciu postępowania
UD-XI-WAB-RRU.6733.3.2019.MKL                                                     Warszawa, dnia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-05-2019
Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – sieć ciepłownicza ulica Działkowa/Łopuszańska na działkach nr 4/2, 4/4, 4/5, 8 z obrębu 2-05-03
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 61 § 4 oraz art.10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) i art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-05-2019
Praga-Południe.Przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz niskiego napięcia przy ul. Grenadierów Cyraneczki
OBWIESZCZENIE o zmianie wniosku   Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018.2096 j.t.) , art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945   j.t.). ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-05-2019
Praga-Południe.Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Grenadierów
OBWIESZCZENIE o zmianie wniosku   Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018.2096 j.t.) , art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945   j.t.). ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-05-2019
Targówek. Obwieszczenie dot. postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Mosiężnej
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.) ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-05-2019
Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie i rozbudowie Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego przy ul. Remiszewskiej 14
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej „K.p.a.”, art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-05-2019
Praga-Południe.Budowa sieci wodociągowej w ulicy S. Mikołajczyka oraz ciągu dojazdowym teren osiedla Pasaż Aniński
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2018.2096 j.t. ) , art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.2018.1945 j.t. ).   ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-05-2019
Praga-Południe.Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego i na terenie osiedla mieszkaniowego Pasaż Aniński.
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2018.2096 j.t. ) , art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.2018.1945 j.t. ).   ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-05-2019
Wesoła. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego –budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ulicy Jesionowej.
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że: 1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy zostało wszczęte ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-05-2019
Włochy. Inwestycja celu publicznego (dec. 31/19) budowa sieci gazowej w ul. Skromnej.
  OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji   Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), obwieszczam, że została ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-05-2019
Włochy. Inwestycja celu publicznego (dec. 30/19) budowa sieci gazowej przy ul. Jutrzenki.
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji   Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), obwieszczam, że została wydana ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-05-2019
Mokotów. Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego - Rakowiecka 37
Znak: AM-AB.6740.278.2018.KZA                                             Warszawa, 10.05.2019 r.   ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-05-2019
Wesoła. Wydanie decyzji. Budowa sieci wodociągowych.
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 j.t.) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że: 1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy została wydana decyzja nr 11/2019 z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-05-2019

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe