Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Ogłoszenia i informacje - architektura i urbanistyka

Ogłoszenia i informacje - architektura i urbanistyka

  Drukuj
 

Ursus. Obwieszczenie o wydaniu Dec. 22/P/2019
Warszawa, dnia 12.11.2019 r. Znak sprawy:UD-XI-WAB.6733.16.2019.APR                           O B W I E S Z C Z E N I   E Na podstawie   art. 53 ust 1   ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-11-2019
Włochy. Decyzja 69/2019 - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem sieci ciepłowniczej, dla budynku przy ul. Jutrzenki
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji   Na podstawie: art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm. ), art. 53 ust. 1 ustawy   z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1945, ze zm. ), obwieszczam, że ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-11-2019
Praga-Południe.Budowa przewodu wodociągowegow ul. Chłopickiego oraz budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul.Chłopickiego do wysokości posesji przy ul. Chłopickiego 49C.Sprostowanie omyłki
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia dotyczącego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego                  Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-11-2019
Targówek. Obwieszczenie dot. zawiadomienia o zebraniu dowodów i uzgodnień w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Poborzańskiej
OBWIESZCZENIE Na podstawie : art. 10 § 1 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), art. 59 ust. 1 oraz art. 86 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-11-2019
Targówek. Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Pożarowej
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 61 § 4, oraz art. 10 § 1 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”, art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-11-2019
Włochy. Inwestycja celu publicznego (dec. 81/19) budowa budynku magazynowego przy al. Krakowskiej 110/114
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji   Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), obwieszczam, że została wydan a ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-11-2019
Włochy. Decyzja 73/2019 - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa magistrali wodociągowej przy ul. Cienistej, ul. Świerszcza i ul. Bolesława Chrobrego, na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji   Na podstawie: art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.                   z 2018 r. poz. 2096, ze zm. ), art. 53 ust. 1 ustawy   z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-11-2019
Praga-Południe.Budowa przewodu wodociągowego w ul.Chłopickiego odc. ul. Makowska do budynku ul. Chłopickiego 53A oraz budowie przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Chłopickiego do wysokości posesjiul. Chłopickiego 49C
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego                  Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.), ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-11-2019
Ursus, Włochy. Zawiadomienie o zgromadzeniu materiałów i dowodów w postępowaniu administracyjnym ws. wydania decyzji o ustaleniu licp – budowa sieci wodociągowej – ul. Serwituty, Jutrzenki, Salomejska, Badylarska, al. Obrońców Warszawy, Jerozolimskie
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Znak: AM-ZP-W.6733.3.2019.MRA (32.MRA)                           Warszawa, dn. 31.10.2019r.   OBWIESZCZENIE   Na podstawie: art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-11-2019
Białołęka. Zawiadomienie o podjęciu postępowania w sprawie decyzji o warunkach zabudowy, budynek mieszkalny jednorodzinny, dz. ew. nr 43/2, obr. 4-16-21, rejon ul. Chlubnej.
UD-II-WAB.6730.84.2019.AMI K2/5190/19     OBWIESZCZENIE   Na podstawie   art. 98   i art.101 ustawy z dnia 14   czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), oraz art. 62.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (t.j. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-10-2019
Ursus. Obwieszczenie o wydaniu dec. 21/P/2019
Warszawa, 31 października 2019 r. Znak sprawy: UD-XI-WAB-U.6733.5.2019.MRO (16.MRO.UD-XI-WAB) OBWIESZCZENIE Na podstawie   art. 53 ust 1   ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1948 j.t. ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-10-2019
Targówek. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie i budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na działkach w rejonie ulic Barkocińskiej, Radzymińskiej i Święciańskiej
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), dalej zwanej k.p.a., art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-10-2019
Wesoła. Zawiadomienie o zgromadzeniu materiałów i dowodów w postępowaniu ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej SN oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV w ul. Borkowsk
OBWIESZCZENIE   Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN oraz kontenerowej stacji transformatorowej w ulicach: Borkowskiej, Gościniec i Tramwajowej, na działkach ew. nr 25/4, 26, 2 z obrębu 8-07-10 oraz na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-10-2019
Włochy. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi publicznej gminnej od ronda w ul. Popularnej do ul. Jutrzenki.
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Na podstawie art.11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1474 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-10-2019
Ursus. Obwieszczenie o wydaniu dec. 20/P/2019
UD-XI-WAB.6733.5.2019.DSM                                                        ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-10-2019
Ursus. Obwieszczenie o wydaniu dec. 19/P/2019
UD-XI-WAB.6733.14.2019.APR                                                     Warszawa, dnia 28.10 2019 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-10-2019
Bielany, Śródmieście, Mokotów. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 18/BIE/ŚRÓ/MOK/C2/19 odmawiającej uchylenia decyzji nr 16/BIE/ŚRÓ/MOK/C2/11 - budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły – m.in. ul. Papirusów, Abecadło, Wybrzeże Gdyńskie, Wał Zawadowski
            Warszawa,  dn. 24 października 2019 r. AM-ZP-N.6733.11.2017.ACI     OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-10-2019
Ursus. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr 157/URS/19 podejmującego postępowanie ws. o ustalenie warunków zabudowy - budowa budynków wielorodzinnych z usługami w części parteru, garażem podziemnym, zjazdem, miejscami postojowymi - ul. Regulska
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY               Warszawa, dnia 25.10.2019r. Znak: AM-ZP-W.6730.23.2018.ISW (64.MRA)     OBWIESZCZENIE Na podstawie: art. 10 § 1, art. 49 § 1 i 2, art. 49a, art. 49b § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-10-2019
Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ZRID – budowa drogi gminnej - ul. Tynkarskiej na odcinku ul. Sklepowa – Łamana
UD-XVI-WAB-AAB.6740.212.2019.DPA       OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY     Na podstawie art.11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1474) oraz art. 49 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-10-2019
Włochy. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa ul. Popularnej na odcinku od ul. Jutrzenki do Wiaduktu WKD
UD-XVI-WAB-AAB.6740.119.2019.IJA(DPA)       OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY     Na podstawie art.11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1474) oraz art. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-10-2019

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe