Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Ogłoszenia i informacje - architektura i urbanistyka

Ogłoszenia i informacje - architektura i urbanistyka

  Drukuj
 

Włochy. Zawiadomienie - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa dwóch kontenerowych stacji transformatorowych na części działki nr ew. 31/10 z obrębu 2-08-16 przy ul. Budki Szczęśliwickie
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1945),   informuje się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 30 .08.2019r., w sprawie o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-09-2019
Ursus. Obwieszczenie o wydaniu Dec. 17/P/2019
UD-XI-WAB.6733.13.2019.DSM                                                   Warszawa, dnia 18 września 2019 r.   ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-09-2019
Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego –rozbudowa ulicy Fasolowej
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 61 § 4 oraz art.10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) i art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia  15 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-09-2019
Wesoła. Wydanie decyzji – budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sarenki.
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 j.t.) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że: 1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy została wydana decyzja nr 24/2019 o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-09-2019
Praga-Południe.Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Mińskiej
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) , art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-09-2019
Wesoła. Wydanie decyzji – budowa sieci wodociągowych ul. Husarska, Gościniec, Radosna, Ułańska, Bez nazwy, Szafranowa, Pogodna.
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 j.t.) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że: 1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy została wydana decyzja nr 23/2019 o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-09-2019
Targówek. Obwieszczenie dot. decyzji adm. w sprawie realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Bez Nazwy na odcinku ul. Tarnogórska PKP Zacisze Wilno oraz ulicy Tarnogórskiej na odcinku Krzesiwa
Na podstawie art.11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474), art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.), w związku z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-09-2019
Białołęka.Zawiadomienie o wydaniu decyzji 418/2019 zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - budowy ul. Siecznej
  O B W I E S Z C Z E N I E   Znak: UD-II-WAB.6740.209.2019.LSZ   Na podstawie art.11f ust. 3, ust. 4 - ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 t.j.), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-09-2019
Włochy. Inwestycja celu publicznego (dec. 61/19) budowa żłobka w rejonie ul. Krakowiaków
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji   Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), obwieszczam, że została wydan a ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-09-2019
Włochy. Inwestycja celu publicznego (dec. 63/19) budowa parku w rejonie ul. Flisa i ul. Krakowiaków
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji   Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), obwieszczam, że została wydan a ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-09-2019
Włochy. Inwestycja celu publicznego (dec. 62/19) budowa drogi publicznej ul. Flisa
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji   Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), obwieszczam, że została wydan a ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-09-2019
Targówek. Obwieszczenie dot. decyzji administracyjnej w sprawie inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Miedzianogórskiej wraz z infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. Remontowej do ul. Starozaciszańskiej
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 20196 ze zm.), w związki z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1474), art. 61 § 4 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-09-2019
Wawer. Zawiadomienie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego - ul. Zabrzańska
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY                                         ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-09-2019
Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego –budowa budynku magazynowego przy al. Krakowskiej 110/114
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 61 § 4 oraz art.10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) i art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia  15 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-09-2019
Włochy. postanowienie 286/19 - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa hali garażowej dla pojazdów obsługi technicznej płyty lotniska Chopina
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1945),   informuje się, że zostało wydane , postanowienie nr 286/19 z dnia 13.09.2019r. podejmujące postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek , który ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-09-2019
Włochy. Inwestycja celu publicznego (dec. 64/19) budowa drogi przy ul. 1 Sierpnia 32
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji   Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), obwieszczam, że została wydan a ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-09-2019
Ursus. Obwieszczenie o wydaniu Dec. 16/U/2019
UD-XI-WAB.6733.12.2019.DSM                                                   Warszawa, dnia 12 września 2019 r.   ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-09-2019
Włochy. decyzja 54/2019 - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – dwie stacje transformatorowe na części działki nr ew. 32/3 z obrębu 2-05-01 przy ul. Równoległej
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1945),   informuje się, że została wydana , decyzja nr 54/2019 z dnia 13.08.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-09-2019
Targówek. Obwieszczenie dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Mosiężnej na odcinku od ulicy Przewoźników do ulicy Chałupniczej
Na podstawie art.11f ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474), art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.), w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-09-2019
Praga-Południe. Rozbudowa budynku koszarowego ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb poradni medycznej Wojskowego Instytutu Medycznego ul. Szaserów 128
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego                  Na podstawie art. 50 ust.1 oraz art. 53 ust.1 - ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu        i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-09-2019

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe