Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Ogłoszenia i informacje - architektura i urbanistyka

Ogłoszenia i informacje - architektura i urbanistyka

  Drukuj
 

Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – rozbudowa gminnej drogi publicznej ul. Sklepowej
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735), informuje się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie gminnej drogi ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-07-2021
Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – rozbudowa gminnej drogi publicznej ul. Perlonowej
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735), informuje się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie gminnej drogi ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-07-2021
Włochy. Inwestycja celu publicznego (dec. 29/2021) – budowa elektroenergetycznej linii kablowej podziemnej przy ul. Instalatorów
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 741), informuje się, że została wydana decyzja nr 29/2021 z dnia 26.07.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-07-2021
Wesoła. Zawiadomienie o zgromadzeniu materiałów i dowodów w postępowaniu ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – rozbudowa pompowni ścieków przy ul. Ks. Piotra Skargi.
Znak: UD-XIV-WAB.6733.5.2021.AGO Warszawa, 23 lipca 2021 r. OBWIESZCZENIE Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie pompowni ścieków sanitarnych poprzez wymianę pomp wraz z armaturą sterującą i pomiarową, budowę ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-07-2021
Białołęka. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej lokalnej, ul. Zdziarskiej
Znak: UD-II-WAB.6740.390.2021.LSZ                                                       ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-07-2021
Białołęka. Obwieszczenie o wydaniu decyzji 307/2021/ZRID zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - budowa odcinka ulicy Dziatwy.
Znak: UD-II-WAB.6740.36.2021.ARU                                            Z A W I A D O M I E N I E o wydaniu decyzji   Zgodnie z art. 11f ust. 3 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-07-2021
Bemowo. Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego
W załączeniu obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lipca 2021r. dotyczące postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 19.03.2021 r. (uzupełniony 09.04.2021 r., 17.05.2021 r. oraz 10.06.2021 r.) Miasta Stołecznego Warszawy, reprezentowanego przez ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-07-2021
Białołęka. Obwieszczenie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej ozn. 6.2 KD-L oraz przebudowa ul. Kościeszów
O B W I E S Z C Z E N I E UD-II-WAB.6740.322.2021.JRA ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-07-2021
Bemowo. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
Wojewoda Mazowiecju, na podstawie art. 8 ust. 1  pkt 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r., poz. 1866 ze zm.) informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 r. na wniosek inwestora – Operatora Gazociągów ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-07-2021
Praga-Południe.Budowa drogi ulicy Żupniczej wraz z wjazdem oraz infrastrukturą techniczną oświetlenie uliczne,wiata przystankowa,kanał technologiczny,odwodnienie uliczne,chodnik,ścieżka rowerowa
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego        Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021r., poz. 741 t.j.),     Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-07-2021
Bemowo. zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego
W załączeniu zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowanie administracyjne, w sprawie „zmiany” decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 542/II/2018 z dnia 15 października 2018 r. znak: WI-II.7840.9.10.2018.MP, o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa II linii metra w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-07-2021
Praga-Południe.Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej ul.Podskarbińska 32/34
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 61 § 4 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 735), art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-07-2021
Wesoła. Wydanie decyzji nr 111/2021 z dn. 12.07.2021r.w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi publicznej – ulicy Cienistej oraz ul. Malwy.
Znak: UD-XIV-WAB.6740.112.2021.AGO     Warszawa, 12 lipca 2021r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art.11f ust.3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1363) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-07-2021
Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania – ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej, słupa linii napowietrznej oraz rozbiórka linii napowietrznej średniego napięcia przy ul. Krakowiaków
Na podstawie: art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r., poz. 735, ze zm. ), art. 53 ust. 1 ustawy   z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2021 r., poz. 741, ze zm. ) , obwieszczam, że zostało ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-07-2021
Włochy. Decyzja 28/2021 - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa magistrali wodociągowej oraz przebudowa infrastruktury kolidującej w ul. Komitetu Obrony Robotników i al. Krakowskiej
Na podstawie: art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r., poz. 735, ze zm. ), art. 53 ust. 1 ustawy   z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2021 r., poz. 741, ze zm. ), obwieszczam, że została wydana decyzja Nr 28/2021 z dnia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-07-2021
Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania – ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i osiedlowej sieci ciepłowniczej, na terenie nieruchomości położonej przy ulicach: Komitetu Obrony Robotników, Żwirki i Wig
Na podstawie: art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r., poz. 735, ze zm. ), art. 53 ust. 1 ustawy   z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2021 r., poz. 741, ze zm. ), obwieszczam, że zostało ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-07-2021
Ursus. obwieszczenie o wydaniu dec. 17/P/2021 maszt antenowy z instalacją radiokomunikacyjną telefonii cyfrowej
Warszawa,   12.07.2021r. Znak sprawy: UD-XI-WAB.6733.4.2020.APR OBWIESZCZENIE Na podstawie   art. 53 ust 1   ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741 -j.t..) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 -j.t.) zawiadamiam, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-07-2021
Białołęka. Zawiadomienie o przekazaniu do SKO odwołania od decyzji 147/B/2021 w sprawie ust. warunków zabudowy przy ul. Mańkowskiej
Znak sprawy: UD-II-WAB.6730.146.2020.AMI K2/11619/20   ZAWIADOMIENIE O PRZESŁANIU AKT DO SKO Na podstawie: art. 59 ust 1, art. 60 oraz art. 61 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-07-2021
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji nr 70/SPEC/2021
skan__2021-07-12_12-27-39-955_0001.pdf ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-07-2021
Ursus. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - kanalizacja sanitarna z przepompownią ścieków ul. Żywiecka
Warszawa, 09.07.2021 r. Znak sprawy: UD-XI-WAB-U.6733.12.2021.JMA (5.JMA) OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741 t.j. ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-07-2021

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe