Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Ogłoszenia i informacje - architektura i urbanistyka

Ogłoszenia i informacje - architektura i urbanistyka

  Drukuj
 

Włochy. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej ul.Solińskiej, w tym budowę jezdni, chodników i zjazdów w pasie drogowym ul. Soliński
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) zawiadamia się, że w dniu 08 listopada 2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-01-2022
Bemowo. Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania na wniosek inwestora w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy - budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w rejonie ul. Lazurowa/Górczewska
Warszawa, 25 stycznia 2022 r. Znak: AM-ZP-N.6730.15.2021.MGO            (20.MGO.AM-ZP-N) OBWIESZCZENIE Na podstawie: art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam strony biorące ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-01-2022
Ursus - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii elektroenergetycznej przy ul. E. Rakuszanki, Śmigielskiej, Warszawskiej
Warszawa, 24.01.2022 r. Znak sprawy: UD-XI-WAB-U.6733.30.2021.JMA (5.JMA) OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741 t.j. ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-01-2022
Ursus - Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2/P/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji ściekowej w ul. Żywieckiej
Warszawa, 21.01.2022 r. Znak sprawy: UD-XI-WAB-U.6733.27.2021.JMA (12.JMA) OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1   ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741 t.j. ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j. ze zm.), ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-01-2022
Praga-Południe. Budowa sieci ciepłowniczej od komory K-15A do budynków pry ul. Chłopickiego 49A,50,51,51A i ul. Makowskiej
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego                  Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021r., poz. 741 ze zm.),   ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-01-2022
Białołęka. Decyzja 9/BIA/2022 - ul. Głębocka
Warszawa, 21 stycznia 2022 r. Znak sprawy: AM-AN.6740.80.2021.MCI                           (8.MCI) DECYZJA  Nr  9/BIA/2022 Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 i art. 82 ust. 2 ustawy z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-01-2022
Białołęka. Informacja o wydaniu decyzji 9/BIA/2022 - ul. Głębocka
Warszawa, 25 stycznia 2022 r. Znak sprawy: AM-AN.6740.80.2021.MCI INFORMACJA o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Prezydent m.st. Warszawy na podstawie art. 72 ust 6, w związku z art. 72 ust 1 pkt 1 i art. 3 pkt 11 a-c ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-01-2022
Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Budki Szczęśliwickie
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 741 ), informuje się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-01-2022
Ursus - Obwieszczenie o wydaniu decyzji 1/P/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej ul. S. Leszczyńskiego i Henryka Brodatego
Warszawa, 19.01.2022 r. Znak sprawy: UD-XI-WAB-U.6733.26.2021.JMA (11.JMA) OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1   ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741 t.j. ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j. ze zm.), ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-01-2022
Włochy. Decyzja 01/RU/2022 z dnia 04.01.2022 r. - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – przebudowa drogi publicznej ulicy Solipskiej
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji   Na podstawie: art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r., poz. 735, ze zm. ), art. 53 ust. 1 ustawy   z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2021 r., poz. 741, ze zm. ), obwieszczam, że ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-01-2022
Praga-Południe.Budowa sieci wodociągowej DN150 w ul.Pasaż Złotej Wilgi osiedle Pasaż Aniński
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 – j.t.), art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-01-2022
Praga-Południe. Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego i w ul. Pasaż Złotej Wilgi osiedle Pasaż Aniński
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 – j.t.), art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-01-2022
Włochy. ZAWIADOMIENIE o Postanowieniu Prezydenta m.st. Warszawy nr 13/AB/2022 o uzupełnieniu treści Decyzji Prezydenta m.st. Warszawy Nr 2/2021 z 21.12.2021 r.
Data publikacji: 21-01-2022
Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci ciepłowniczej osiedlowej przy ul. Jutrzenki
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 741 ), informuje się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-01-2022
Białołęka. Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 378/B/2021 o warunkach zabudowy dla przebudowy budynku laboratoryjnego, w ramach której realizowane jest przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dz. nr ewid. 71/32 obręb 4-07-10
Warszawa, 12 stycznia 2022 r. Znak sprawy: UD-II-WAB.6730.191.2021.KPT ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-01-2022
Praga-Południe.Budowa 2 odcinków sieci ciepłowniczej ul. Chodakowska
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 61 § 4 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021r., poz. 735 tj.), art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021r., poz. 741 tj.),   w związku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-01-2022
Praga-Południe.Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem do budynku przy ul. Mińskiej 20
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021r., poz. 741 tj.),     Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zawiadamia, że w dniu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-01-2022
Białołęka. Zawiadomienie o zebraniu dowodów w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy - budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na działce ewid. nr 41/19 obręb 4-16-35 ul. Ostródzka
Znak sprawy: UD-II-WAB.6730.324.2021.KAN K2/15811/21   ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 10 § 1 i art. 79a ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity -   Dz. U. z 2021 r. poz.735 ze zm.), zawiadamiam o zebraniu dowodów, materiałów oraz uzgodnień w postępowaniu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-01-2022
Wesoła. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Gościniec oraz ul. Gościniec
Znak: UD-XIV-WAB.6733.17.2021.HOK Warszawa, 19.01.2022 r.   Inwestycja: sieć kanalizacji sanitarnej na działkach ew. nr: 48/46, 103 z obrębu 8-07-11, położonych w drodze dojazdowej do ul. Gościniec oraz ul. Gościniec, na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.   OBWIESZCZENIE Na podstawie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-01-2022
Białołęka. Zawiadomienie o zebraniu dowodów w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy - budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na działce ewid. nr 32/1 z obrębu 4-16-22, ul. Chudoby
UD-II-WAB.6730.299.2021.AMI                                        ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-01-2022

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe