Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Ogłoszenia i informacje - architektura i urbanistyka

Ogłoszenia i informacje - architektura i urbanistyka

  Drukuj
 

Bemowo.Zawiadomienie ws. wydania decyzji nr 1/BEM/C2/20 odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa drogi ul. Szeligowskiej i budowa odcinka drogi ul. Nowoczłuchowskiej
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Warszawa, 16 stycznia 2020 r. Znak sprawy: AM-ZP-N.6733.24.2018.WMA OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 § 1 i 2, w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-01-2020
Bemowo. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji 2/BEM/C2/20 odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa odcinka ul. Nowo-Człuchowskiej
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Warszawa, 17 stycznia 2020 r. Znak sprawy: AM-ZP-N.6733.7.2019.IIZ OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 § 1 i 2, w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-01-2020
Bemowo. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji 3/BEM/C2/20 odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa odcinka ul. Nowo-Człuchowskiej
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Warszawa, 17 stycznia 2020 r. Znak sprawy: AM-ZP-N.6733.8.2019.EPA OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 § 1 i 2, w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-01-2020
Wesoła. Zawiadomienie o zgromadzeniu materiałów i dowodów w postępowaniu ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci energetycznej kablowej nn oraz słupów oświetleniowych w ul. Śliskiej.
OBWIESZCZENIE   Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej kablowej nn oraz słupów oświetleniowych w ulicy Śliskiej , na działkach ew. nr: 4/1, 6 w obrębie 8-02-01; 1/1, 51/20, 51/14, 51/15, 51/8, 51/7, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-01-2020
Wesoła. Zawiadomienie o zgromadzeniu materiałów i dowodów w postępowaniu ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci wodociągowej w ulicy Piotrusia Pana.
OBWIESZCZENIE   Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy Piotrusia Pana , na działkach ew. nr: 25/9, 40/23 z obrębu 8-07-15 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.   Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-01-2020
Wesoła - wydanie decyzji nr 3/2020 z 16.01.2020 r. Budowa gazociągu w ulicy Słowiczej i na terenie projektowanej zabudowy mieszkaniowej.
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 j.t.) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że: 1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy została wydana decyzja nr 3/2020 o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-01-2020
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego
zawiadomienie.pdf ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-01-2020
Białołęka.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - odcinek długości 96m - Projektowana 11 KL
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm. ), art. 92 ust. 1 pkt ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-01-2020
Targówek. Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie osiedlowej sieci cieplnej w rejonie ulic Witebskiej i Poleskiej
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), dalej zwanej k.p.a., art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-01-2020
Wesoła - wydanie decyzji nr 2/2020 z 14.01.2020 r. budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ulicy Gościniec.
Znak: UD-XIV-WAB.6733.30.2019.HOK             Warszawa, dnia 14.01.2020 r. Inwestycja: sieć wodociągowa w drodze dojazdowej do ulicy Gościniec, na działkach ew. nr: 48/35, 57/15, 57/17, 57/19, 57/21, 57/26, 58/1, 58/2, 48/34, 57/16 w obrębie 8-07-11 w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-01-2020
Wesoła. Zawiadomienie o zgromadzeniu materiałów i dowodów w postępowaniu ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Majowej i Skalistej.
Znak: UD-XIV-WAB.6733.32.2019.HOK            Warszawa, dnia 13.01.2020 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-01-2020
Praga-Południe.Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku nr 31 i łączniku nr 23 na II piętrze z oddziału szpitalnego na pomieszczenia administracyjno-biurowe ul. Szaserów 128
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego                  Na podstawie art. 50 ust.1 oraz art. 53 ust.1 - ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu        i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-01-2020
Białołęka.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - odcinek o dł. 85m projektowanej 11KL
Znak: UD-II-WAB.6740.582.2019.ABU                                                   Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-01-2020
Praga-Południe.Budowa odcinka drogi, stanowiącego przedłużenie ul. Żupniczej
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2018.2096 j.t. ) , art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.2018.1945 j.t. ).   ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-01-2020
Wesoła. Wydanie decyzji nr 1/2020 w dniu 10.01.2020 r. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kameliowej i Dworkowej.
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 j.t.) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że: 1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy została wydana decyzja nr 1/2020 o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-01-2020
Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania – ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci deszczowej przy ul. Jutrzenki i ul. Popularnej
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie: art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm. ), art. 53 ust. 1 ustawy   z dnia 27 marca 2003 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-01-2020
Włochy. Decyzja 85/2019 - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa osiedlowej sieci cieplnej przy ul. Jutrzenki
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji   Na podstawie: art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.   z 2018 r. poz. 2096, ze zm. ), art. 53 ust. 1 ustawy   z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1945, ze zm. ), obwieszczam, że ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-01-2020
Włochy. postanowienie nr 09/2020 - zawieszenie postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu w rejonie ulicy Promienistej/Rybnickiej
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945 z późn. zm.),   informuje się, że zostało wydane , postanowienie nr 09/2020 z dnia 09.01.2020r. zawieszające postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek , ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-01-2020
Włochy. postanowienie nr 08/2020 - zawieszenie postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu w rejonie ulicy Plastycznej
  OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945 z późn. zm.),   informuje się, że zostało wydane , postanowienie nr 08/2020 z dnia 09.01.2020r. zawieszające postępowanie administracyjne wszczęte na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-01-2020
Praga-Południe.Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej,budowa urządzeń stacji transformatorowej ul. Mińska
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego                 Na podstawie art. 50 ust.1 oraz art. 53 ust.1 - ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945)   Zarząd Dzielnicy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-01-2020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe