Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Ogłoszenia i informacje - architektura i urbanistyka

Ogłoszenia i informacje - architektura i urbanistyka

  Drukuj
 

Praga-Południe.Budowa odcinka sieci gazowej oraz sieci ciepłowniczej przy ul.Meissnera
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego                  Na podstawie art. 50 ust.1 oraz art. 53 ust.1 - ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu        i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-10-2020
Bielany. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - stacja bazowa ul. Kocjana 3
Znak sprawy: AM-AB.6740.74.2019.WRA (11.MZK)  Warszawa,20 października 2020r. ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zawiadamiam, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 34a ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1333),  o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-10-2020
Ursus. Obwieszczenie o wydaniu decyzji 18/P/2020
Warszawa, 19.10.2020 r. Znak sprawy: UD-XI-WAB.6733.20.2020.JMA (10.JMA) OBWIESZCZENIE Na podstawie   art. 53 ust 1   ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 -j.t. ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 -j.t. ze zm.) ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-10-2020
Ursus. Obwieszczenie o wydaniu decyzji 17/P/2020
Warszawa, 19.10.2020 r. Znak sprawy: UD-XI-WAB.6733.19.2020.JMA (11.JMA) OBWIESZCZENIE Na podstawie   art. 53 ust 1   ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 -j.t. ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 -j.t. ze zm.) ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-10-2020
Włochy. decyzja nr 193/2020 – pozwolenie na budowę magistrali wodociągowej - ul. Pola Karolińskie. ul. Cykady, ul. ks. J. Chrościckiego, al. 4 Czerwca 1989 r.
Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-10-2020
Wesoła. Wydanie decyzji nr 31/2020 z dnia 20.10.2020 r. - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej i słupów oświetleniowych w ul. Rumiankowej, Śmiałej i Zakrętowej.
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że: 1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy została wydana decyzja nr 31/2020 o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-10-2020
Białołęka. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dot. wydania decyzji ZRID polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 61 - skrzyżowanie ul. Modlińskiej i Światowida - uzupełnienie dokumentacji
Obwieszczenie w załączonym pliku PDF. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-10-2020
Wawer. Zawiadomienie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o wz - budowa 13 budynków, ul. Wał Miedzeszyński
AM-ZP-E.6730.2.2020.AKU Warszawa, 19 października 2020 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne Na podstawie art. 49a, w związku z art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 59 ustawy z dnia 27 marca ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-10-2020
Wesoła wydanie decyzji nr 30/2020 z dnia 20.10.2020 r. - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej i słupów oświetleniowych w ul. Brzoskwiniowej, Brzozowy Lasek, Cieplarnianej,…..
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że: 1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy została wydana decyzja nr 30/2020 o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-10-2020
Wesoła wydanie decyzji nr 29/2020 z dnia 20.10.2020 r. - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej i słupów oświetleniowych w ul. Słowackiego i Lotniczej.
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że: 1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy została wydana decyzja nr 29/2020 o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-10-2020
Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego –poszerzenie fragmentu ulicy Borsuczej
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293), informuje się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na poszerzeniu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-10-2020
Włochy. Inwestycja celu publicznego (dec. 49/20) budowa dwóch słupów linii napowietrznej i linii kablowej nn przy ul. Potrzebnej i ul. Ciszewskiej
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji   Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 256) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293), obwieszczam, że została wydana decyzja ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-10-2020
Śródmieście. Zawiadomienie o zebraniu dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa rurociągu/kanalizacji teletechnicznej wraz ze studniami przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie, Wioślarskiej i Karowej
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa,15 października 2020r. Znak sprawy: AM-ZP-C.6733.4.2020.PJA/USL     OBWIESZCZENIE o zebraniu wszystkich dowodów w sprawie  Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-10-2020
Ursus. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Warszawa,   12.10.2020 r. Znak sprawy: UD-XI-WAB.6733.4.2020.APR                                            O B W I E S Z C Z E N I E ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-10-2020
Ursus. obwieszczenie o zawieszeniu postępowania
Warszawa, 13.10.2020 r. Znak sprawy: UD-XI-WAB-U.6733.21.2020.JMA (12.JMA) OBWIESZCZENIE Na podstawie   art. 53 ust. 1   ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.2020.293 -j.t. ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2020.256 -j.t. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-10-2020
Wesoła. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w ulicy Magnolii, Paproci, Cyklamenowej.
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że: 1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy zostało wszczęte ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-10-2020
Śródmieście. Wola. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 19/ŚRÓ/WOL/C2/20 licp - rozbudowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV i NN-0,4kV w związku z przebudową ulic Chmielnej, Jana Pawła II
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy AM-ZP-E.6733.6.2020.MST Warszawa, 14 października 2020 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 § 1 i 2, w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-10-2020
Ursynów. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku biurowo-magazynowego przy ul. Kłobuckiej 21
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 12 października 2020 r. Znak sprawy: AM-ZP-S.6733.8.2020.ARY OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-10-2020
Wesoła. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w ulicy Dalii i Promiennej.
Znak: UD-XIV-WAB.6733.33.2020.HOK     Warszawa, 09.10.2020 r.42020 r. Inwestycja: sieć wodociągowa w ulicy Dalii i Promiennej, na działkach ew. nr: 49/37, 351, 360/2, 333 z obrębu 8-07-16 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-10-2020
Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego –przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Działkowej i Łopuszańskiej
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293), informuje się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na przebudowie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-10-2020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe