Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Wola > Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Wola]

Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Wola]

  Drukuj
 

Wola. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania pozwolenia na rozbudowę sieci ciepłowniczej - ul. Towarowa, Miedziana
Warszawa, 18 maja 2022 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-AB.6740.86.2022.EKA WOM-BO/14587/22 (2) ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek złożony 12 maja 2022 r. przez ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-05-2022
Wola. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 1/N/ZRID/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa odcinka drogi publicznej, gminnej ul. Karlińskiego
Warszawa, 28 kwietnia 2022 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-AB.6740.13.2022.LLA OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 176), w związku z art. 49 ustawy z 14 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-04-2022
Wola. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa odcinka drogi publicznej, gminnej ul. Karlińskiego
    ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-03-2022
Wola. Zawiadomienie o wpłynięciu odwołania do decyzji nr 75/WOL/21 odmowa - budowa budynku mieszkalno-biurowego z usługami w parterze, garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną przy ul. Złotej
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy   Znak: AM-ZP-W.6730.54.2017.MRA (108.MRA)               Warszawa, 26 sierpnia 2021 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1, art. 79a, art. 49 § 1 i 2 art. 49a i art. 49b § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-08-2021
Wola. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 75/WOL/21 o odmowie ustalenia warunków zabudowy - budowa budynku mieszkalno-biurowego z usługami w parterze, garażem podziemnym przy ul. Złotej
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 07 lipca 2021 r. Znak: AM-ZP-W.6730.54.2017.MRA (105.MRA) OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1, art. 79a, art. 49 § 1 i 2 art. 49a i art. 49b § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-07-2021
Wola. Zawiadomienie o przekazaniu do SKO oraz Wojewody Mazowieckiego odwołania w związku z nieuznaniem za stronę, w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Grupa Profbud Sp. z o.o. Sp. k., w sprawie o wydanie decyzji wz przy ul. Złotej
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Znak: AM-ZP-W.6730.54.2017.MRA (102.MRA)               Warszawa, 09 czerwca 2021 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1, art. 79a, art. 49 § 1 i 2 art. 49a i art. 49b § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-06-2021
Wola. Zawiadomienie o zgromadzeniu dowodów i materiałów w postępowaniu o wydanie decyzji wz - budowa budynku mieszkalno-biurowego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Złotej
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Znak: AM-ZP-W.6730.54.2017.MRA (89.MRA)               Warszawa, dn. 30 kwietnia 2021 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1, art. 79a, art. 49 § 1 i 2 art. 49a i art. 49b § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-04-2021
Wola. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę - montaż zespołu urządzeń telefonii komórkowej Play numer "WAR1308C" wraz z wewnętrzną linią zasilającą - ul. Biała 4
Warszawa, 11 grudnia 2020 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-AB.6740.205.2020.GMA AM-KO/34895/20 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 34 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek złożony 17 listopada 2020 r. przez Inwestora – P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-12-2020
Wola. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 20/WOL/C2/20 o ustaleniu llicp - budowa i przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka i Wolskiej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Znak: AM-ZP-W.6733.2.2020.MRA (49.MRA) Warszawa, dn. 26 października 2020 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-10-2020
Wola. Zawiadomienie o zgromadzeniu dowodów ws. wydania decyzji licp - budowa i przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka i Wolskiej
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Znak: AM-ZP-W.6733.2.2020.MRA (46.MRA) Warszawa, dn. 28 września 2020 r. OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-09-2020
Wola. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę - montaż urządzeń telefonii komórkowej Play "WAR1308C", ul. Biała
Warszawa, 22 września 2020 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-AB.6740.120.2020.GMA AM-KO/6043/20 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 34 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333) zawiadamiam, że na wniosek złożony 29 czerwca 2020 r. przez Inwestora – P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-09-2020
Wola. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu licp dot. budowy i przebudowy trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka i Wolskiej.
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Znak: AM-ZP-W.6733.2.2020.MRA     Warszawa, dn. 07 sierpnia 2020 r. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-08-2020
Wola. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowęzespołu budynków mieszkaniowo- usługowych oraz budynku mieszkalno-biurowego z usługami w parterze i garażem podziemnym „Towarowa Towers”
Data publikacji: 07-07-2020
Wola. Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 15/N/2019 zatwierdzającą projektu budowlanego i udzielającą pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę Zakładu Naprawy Tramwajów
UD-XVII-WAiB-AB.6740.171.2018.EDW                              Warszawa, dnia 14.03.2019 r. WOM-BO/25860/18 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-03-2019
Wola. Informacja o wydaniu decyzji o pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego „C”-ul. Burakowska
Znak: AM-AB.6740.146.2018.AFL(20)                              Warszawa,  dnia 14.12.2018r.    ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-12-2018
Wola. Obwieszczenie o wydaniu decyzji 365/WOL/IN/2018 -rozbudowa drogi powiatowej nr 5509W w rejonie skrzyżowania z ulicą Wronią
AM-IN.6740.21.2018.AWA                                      Warszawa, dnia 23 listopada 2018 r. (    .AWA/AM-IN) ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-11-2018
Wola. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy - budowa budynku mieszkalno-biurowego z usługami i garażem podziemnym- ul. Złota 65 A
Znak: AM–ZP-W.6730.54.2017.MRA(65.MRA)                         Warszawa, dn. 01.10.2018r.   OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 §1 oraz art. 49 §1, §2, w związku z art. 49a Ustawy z dnia 14 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-10-2018
Wola. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia - rozbudowa drogi powiatowej nr 5509W w rejonie skrzyżowania z ulicą Wronią
AM-IN.6740.21.2018.AWA                                      Warszawa, dnia 28 sierpnia 2018 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-08-2018
Wola. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa drogi powiatowej nr 5509W w rejonie skrzyżowania z ulicą Wronią
 AM-IN.6740.21.2018.AWA                                                Warszawa, dnia 12.07.2018 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-07-2018
Wola. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa Grzybowska, Wronia
 AM-IN.6740.21.2018.AWA                                            Warszawa, dnia 12.07.2018 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-08-2018

1, 2, 3
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe