Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Włochy

Katalog wyżej: Architektura i urbanistyka

Lista artykułów:


Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Włochy]

Włochy. decyzja nr 193/2020 – pozwolenie na budowę magistrali wodociągowej - ul. Pola Karolińskie. ul. Cykady, ul. ks. J. Chrościckiego, al. 4 Czerwca 1989 r.
Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-10-2020
Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego –poszerzenie fragmentu ulicy Borsuczej
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293), informuje się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na poszerzeniu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-10-2020
Włochy. Inwestycja celu publicznego (dec. 49/20) budowa dwóch słupów linii napowietrznej i linii kablowej nn przy ul. Potrzebnej i ul. Ciszewskiej
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji   Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 256) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293), obwieszczam, że została wydana decyzja ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-10-2020
Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego –przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Działkowej i Łopuszańskiej
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293), informuje się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na przebudowie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-10-2020
Włochy. Inwestycja celu publicznego (dec. 45/20) budowa sieci wodociągowej DN 250 w przejściu poprzecznym przez al. Krakowską, spinającą projektowaną (wg oddzielnego opracowania) magistralę wodociągową DN 400 w rejonie ul. Krakowiaków
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji   Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 256) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293), obwieszczam, że została wydana decyzja ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-10-2020
Włochy. Inwestycja celu publicznego (dec. 44/20) budowa magistrali wodociągowej DN 400 w al. Krakowskiej
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji   Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 256) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293), obwieszczam, że została wydana decyzja ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-10-2020
Włochy. Inwestycja celu publicznego (dec. 46/20) budowa magistrali wodociągowej DN 400 w ul. Komitetu Obrony Robotników (d. 17 Stycznia) i al. Krakowskiej
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji   Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 256) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293), obwieszczam, że została wydana decyzja ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-10-2020
Włochy. decyzja nr 47/2020 – odmowa ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa drogi wraz z oświetleniem na działkach ew. nr 1/2, 3/2, 73 z obrębu 2-07-03 oraz na działkach ew. nr 4/3, 4/4, 24/10, 26 z obrębu 2-07-01 przy ul. Serwitut
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.poz.293 ze zm.), informuje się, że została wydana , decyzja nr 47/2020 z dnia 08.10.2020r. odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-10-2020
Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego –budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Łopuszańskiej
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293), informuje się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-10-2020
Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego –budowa sieci ciepłowniczej przy ul. Jutrzenki
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293), informuje się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-09-2020
Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego –budowa sieci cieplnej przy ul. Wiktoryn
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293), informuje się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-09-2020
Włochy. decyzja nr 41/2020 - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa elektroenergetycznej linii kablowej podziemnej niskiego napięcia 1kV i średniego napięcia 15kV, stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4kV oraz złączy kablowych na c
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.poz.293 ze zm.), informuje się, że została wydana , decyzja nr 41/2020 z dnia 14.09.2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-09-2020
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
obwieszczenie.pdf ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-09-2020
Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293), informuje się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na modernizacji ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-09-2020
Włochy. decyzja nr 40/2020 - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach ew. nr 81/8 i 74 z obrębu 2-08-20 przy ulicy Świerszcza
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.poz.293 z późn. zm.), informuje się, że została wydana , decyzja nr 40/2020 z dnia 02.09.2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-09-2020
Włochy. Zawiadomienie - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa drogi wraz z oświetleniem na działkach ew. nr 1/2, 3/2, 73 z obrębu 2-07-03 oraz na działkach ew. nr 4/3, 4/4, 24/10, 26 z obrębu 2-07-01 przy ul. Serwituty
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.poz.293 z późn. zm.),   informuje się, że na wniosek, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 29.05.2020r., uzupełniony w dniu 06.08.2020r. zostało ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-09-2020
Włochy. Inwestycja celu publicznego (dec. 39/20) – budowa linii kablowej w rejonie al. Obrońców Warszawy
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293), informuje się, że została wydana decyzja nr 39/20 z dnia 28.08.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-08-2020
Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa dwóch słupów linii napowietrznej przy ul. Potrzebnej i ul. Ciszewskiej
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293), informuje się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-08-2020
Włochy. Inwestycja celu publicznego (dec. 38/20) – budowa linii kablowej w rejonie al. Obrońców Warszawy
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293), informuje się, że została wydana decyzja nr 38/20 z dnia 25.08.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN-15/0,4 kV na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-08-2020
Włochy. Inwestycja celu publicznego (dec. 35/20) – budowa sieci wodociągowej przy ul. Wiktoryn. UD-XVI-WAB-RU.6733.126.2020.BRA
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293), informuje się, że została wydana decyzja nr 35/20 z dnia 27.07.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 150 o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-08-2020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>


Wersja standardowa