Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Włochy > Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Włochy]

Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Włochy]

  Drukuj
 

Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego –budowa sieci ciepłowniczej przy ul. Jutrzenki
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293), informuje się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-09-2020
Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego –budowa sieci cieplnej przy ul. Wiktoryn
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293), informuje się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-09-2020
Włochy. decyzja nr 41/2020 - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa elektroenergetycznej linii kablowej podziemnej niskiego napięcia 1kV i średniego napięcia 15kV, stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4kV oraz złączy kablowych na c
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.poz.293 ze zm.), informuje się, że została wydana , decyzja nr 41/2020 z dnia 14.09.2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-09-2020
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
obwieszczenie.pdf ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-09-2020
Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293), informuje się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na modernizacji ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-09-2020
Włochy. decyzja nr 40/2020 - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach ew. nr 81/8 i 74 z obrębu 2-08-20 przy ulicy Świerszcza
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.poz.293 z późn. zm.), informuje się, że została wydana , decyzja nr 40/2020 z dnia 02.09.2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-09-2020
Włochy. Zawiadomienie - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa drogi wraz z oświetleniem na działkach ew. nr 1/2, 3/2, 73 z obrębu 2-07-03 oraz na działkach ew. nr 4/3, 4/4, 24/10, 26 z obrębu 2-07-01 przy ul. Serwituty
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.poz.293 z późn. zm.),   informuje się, że na wniosek, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 29.05.2020r., uzupełniony w dniu 06.08.2020r. zostało ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-09-2020
Włochy. Inwestycja celu publicznego (dec. 39/20) – budowa linii kablowej w rejonie al. Obrońców Warszawy
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293), informuje się, że została wydana decyzja nr 39/20 z dnia 28.08.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-08-2020
Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa dwóch słupów linii napowietrznej przy ul. Potrzebnej i ul. Ciszewskiej
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293), informuje się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-08-2020
Włochy. Inwestycja celu publicznego (dec. 38/20) – budowa linii kablowej w rejonie al. Obrońców Warszawy
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293), informuje się, że została wydana decyzja nr 38/20 z dnia 25.08.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN-15/0,4 kV na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-08-2020
Włochy. Inwestycja celu publicznego (dec. 35/20) – budowa sieci wodociągowej przy ul. Wiktoryn. UD-XVI-WAB-RU.6733.126.2020.BRA
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293), informuje się, że została wydana decyzja nr 35/20 z dnia 27.07.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 150 o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-08-2020
Włochy. Inwestycja celu publicznego (dec. 32/20) – budowa sieci gazowej ul. Jantar
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293), informuje się, że została wydana decyzja nr 32/20 z dnia 25.06.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-08-2020
Włochy. Inwestycja celu publicznego (dec. 34/20) – sieci ciepłowniczej przy ul. Wiktoryn
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293), informuje się, że została wydana decyzja nr 34/20 z dnia 27.07.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci ciepłowniczej wraz ze ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-08-2020
Włochy. Inwestycja celu publicznego (dec. 25/20) – budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w ul. Promienistej i ul. Rybnickiej
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293), informuje się, że została wydana decyzja nr 25/20 z dnia 01.06.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-08-2020
Włochy. Inwestycja celu publicznego (de. 31/20) – budowa gazociągu przy ul. Łopuszańskiej
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293), informuje się, że została wydana decyzja nr 31/20 z dnia 25.06.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu   ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-08-2020
Włochy. Inwestycja celu publicznego (de. 37/20) – budowa drogi przy ul. 1 Sierpnia 32
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293), informuje się, że została wydana decyzja nr 37/20 z dnia 06.08.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi na działkach nr ew. 43/1 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-08-2020
Włochy. Zawiadomienie - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa elektroenergetycznej linii kablowej podziemnej niskiego napięcia 1kV i średniego napięcia 15kV, stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4kV oraz złączy kablowych na części
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2020.poz.293), informuje się, że na wniosek, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 13.07.2020r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-08-2020
Włochy. Zawiadomienie - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach ew. nr 81/8 i 74 z obrębu 2-08-20 przy ulicy Świerszcza
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2020.poz.293), informuje się, że na wniosek, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 22.07.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-08-2020
Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa magistrali wodociągowej w ul. Komitetu Obrony Robotników i al. Krakowskiej
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293), informuje się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-07-2020
Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci wodociągowej w przejściu poprzecznym przez al. Krakowską w rejonie ul. Krakowiaków
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293), informuje się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-07-2020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe