Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Włochy > Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Włochy]

Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Włochy]

  Drukuj
 

Ursus, Włochy. Zawiadomienie o zebraniu dowodów w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji licp – budowa przewodu wodociągowego przy ul. Świętej Rodziny, Ryżowej oraz Alei 4 Czerwca 1989
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Znak: AM-ZP-E.6733.8.2020.AKU Warszawa, 19 lutego 2021 r. OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-02-2021
Włochy. Zawiadomienie o zebraniu dowodów w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji licp – przebudowa przewodu wodociągowego przy ul. Świętej Rodziny oraz Poczty Gdańskiej
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Znak: AM-ZP-E.6733.7.2020.AKU  Warszawa, 17 lutego 2021 r. OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-02-2021
Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego –budowa drogi publicznej w rejonie ul. Krakowiaków. UD-XVI-WAB-RU.6733.6.2021.SKA
Data publikacji: 17-02-2021
Wlochy.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -ZRID- ROZBUDOWWA DROGI GMINNEJ-Ul. Dzwonkowej
          OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY     Na podstawie art.11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 1363) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-02-2021
Włochy. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie LICP - budowa przewodu wodociągowego DN 200 mm L ca 640 m w ulicach Świętej Rodziny i Alei 4 Czerwca 1989 r.
Znak sprawy: AM-ZP-E.6733.8.2020.AKU Warszawa, 25 stycznia 2021 r. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-02-2021
Włochy. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie LICP - przebudowa przewodu wodociągowego z DN 100 na DN 200 L ca 170m w ul. Świętej Rodziny (odcinek ul. Poczty Gdańskiej - kościół)
Znak sprawy: AM-ZP-E.6733.7.2020.AKU Warszawa, 25 stycznia 2021 r. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-02-2021
Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania – ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa chodnika - poszerzenie pasa drogowego ul. Budki Szczęśliwickie w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie: art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2020 r. poz. 256, ze zm. ), art. 53 ust. 1 ustawy   z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2020 r. poz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-01-2021
Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania – ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa drogi publicznej przy ul. Jutrzenki w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie: art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2020 r. poz. 256, ze zm. ), art. 53 ust. 1 ustawy   z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2020 r. poz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-01-2021
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego 7820.3.6.2020
Data publikacji: 31-12-2020
Włochy. decyzja nr 62/2020 - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa wolnostojącej stacji transformatorowej 15/0,4kV z obsługą zewnętrzną na działce ew. nr 16/2 z obrębu 2-07-01 przy ul. Jutrzenki/trasa Salomea-Wolica
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.poz.293 ze zm.), informuje się, że została wydana , decyzja nr 62/2020 z dnia 29.12.2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącej ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-12-2020
Włochy. Inwestycja celu publicznego (dec. 61/2020) – budowa sieci elektroenergetycznej przy ul. Latarnika
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293), informuje się, że została wydana decyzja nr 61/2020 z dnia 29.12.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podziemnej sieci ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-12-2020
Włochy. Inwestycja celu publicznego (dec. 63/2020) – budowa sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Municypalnej
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293), informuje się, że została wydana decyzja nr 63/2020 z dnia 30.12.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-12-2020
Włochy. Inwestycja celu publicznego (dec. 59/20) – budowa przewodu wodociągowego przy ul. Mineralnej
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293), informuje się, że została wydana decyzja nr 59/2020 z dnia 08.12.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przewodu wodociągowego Dn ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-12-2020
Włochy. Inwestycja celu publicznego (dec. 58/20) – poszerzenie fragmentu ulicy Borsuczej.
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293), informuje się, że została wydana decyzja nr 58/2020 z dnia 07.12.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na poszerzeniu fragmentu ulicy Borsuczej - ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-12-2020
Włochy. decyzja nr 183/2020 - odmowa ustalenia warunków zabudowy – budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 18/10 z obrębu 2-07-04 przy drodze wewnętrznej stanowiącej działkę ew. nr 18/42
UD-XVI-WAB-RU.6730.179.2020.AFR ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-12-2020
Włochy. decyzja nr 60/2020 - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – demontaż dwóch słupów linii napowietrznej nn oraz demontaż odcinka linii napowietrznej i budowa linii kablowej niskiego napięcia oraz dwóch słupów linii napowietrznej na
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.poz.293 ze zm.), informuje się, że została wydana , decyzja nr 60/2020 z dnia 16.12.2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na demontażu dwóch ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-12-2020
Włochy. Zawiadomienie - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach ew. 100/6, 100/7, 100/5 z obrębu 2-07-09 przy ul. Municypalnej i Mineralnej
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.poz.293 ze zm.), informuje się, że na wniosek, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 13.11.2020 r., uzupełniony           w dniu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-12-2020
Włochy. Decyzja 54/2020 z dnia 18.11.2020 - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Łopuszańskiej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Na podstawie: art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293, ze zm.), obwieszczam, że została wydana decyzja ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-12-2020
Włochy. Inwestycja celu publicznego (dec. 55/20) – budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Jutrzenki 114
Obwieszczenie Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293), informuje się, że została wydana decyzja nr 55/20 z dnia 02.12.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-12-2020
Włochy. Inwestycja celu publicznego (dec. 56/20) – budowa sieci ciepłowniczej przy ul. Jutrzenki 114
Obwieszczenie Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293), informuje się, że została wydana decyzja nr 56/20 z dnia 28.08.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci ciepłowniczej na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-12-2020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe