Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Włochy > Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego –rozbudowa ulicy Fasolowej

Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego –rozbudowa ulicy Fasolowej

  Drukuj
 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art.10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) i art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia  15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1817), § 17 pkt 4 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 220, poz. 9485 ze zm.),

obwieszczam,

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na rozbudowie ulicy Fasolowej na części działek nr ew. 33/1 i 33/6 z obrębu 2-08-30, położonych przy ul. Fasolowej 11 w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa zainteresowanym stronom przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania (do dnia wydania decyzji), a przed wydaniem decyzji do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Ze względu na terminy postępowania ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłosić w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Włochy Urzędu m. st. Warszawy, al. Krakowska 257 w Warszawie (Wydział Obsługi Mieszkańców - parter, pok. 1).

 

 

                                                     Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

 

nr spr. UD-XVI-WAB-RU.6733.56.2019.SKA

Załączniki:
Data ogłoszenia:
18-09-2019
Data wprowadzenia:  18-09-2019
 
 
Wprowadził Kalabiński Stanisław (Dzielnica Włochy) 18-09-2019
Aktualizujący Kalabiński Stanisław (Dzielnica Włochy) 18-09-2019
Zatwierdzający Kalabiński Stanisław (Dzielnica Włochy) 18-09-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-09-2019
Liczba odwiedzin: 28
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe