Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Włochy > Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania – ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa osiedlowej sieci cieplnej, na terenie działki ew. nr 17 w obrębie 2-07-21, położonej przy ul. Jutrzenki

Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania – ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa osiedlowej sieci cieplnej, na terenie działki ew. nr 17 w obrębie 2-07-21, położonej przy ul. Jutrzenki

  Drukuj
 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie: art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.), art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r.                 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945, ze zm.), art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1817), § 17 pkt 4 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz.Urz.Woj. Maz. z 2016 r., poz. 6725),

obwieszczam,

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek firmy Dantex sp. z o.o. sp.k., złożony w dniu 18.09.2019 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie osiedlowej sieci cieplnej, na terenie działki ew. nr 17 w obrębie 2-07-21, położonej przy ul. Jutrzenki na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa zainteresowanym stronom przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania (do dnia wydania decyzji), a przed wydaniem decyzji do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Ze względu na terminy postępowania ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłosić w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy znajdują się w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Włochy, Urzędu m.st.  Warszawy w Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257 w Warszawie (Wydział Obsługi Mieszkańców – parter, pok. 1, w godzinach 800 – 1530).

 

Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

 

Nr spr. UD-XVI-WAB-RU.6733.63.2019.BKA

Załączniki:
Data ogłoszenia:
18-10-2019
Data wprowadzenia:  18-10-2019
 
 
Wprowadził Kalabiński Stanisław (Dzielnica Włochy) 18-10-2019
Aktualizujący Kalabiński Stanisław (Dzielnica Włochy) 18-10-2019
Zatwierdzający Kalabiński Stanisław (Dzielnica Włochy) 18-10-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-10-2019
Liczba odwiedzin: 46
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe