Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Włochy

Katalog wyżej: Architektura i urbanistyka

Lista artykułów:


Włochy. Inwestycja celu publicznego (dec. 42/19) budowa antenowej konstrukcji wsporczej na lotnisku Chopina

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

 

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945),

obwieszczam,

że została wydana decyzja nr 42/19 z dnia 12.06.2019 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie antenowej konstrukcji wsporczej dla systemu MODE S MLAT/ADS-B na potrzeby kontroli lotniska Chopina na działce nr ew. 3/20 z obrębu 2-06-06 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

W związku z powyższym zawiadamiam, że zgodnie z art. 10 K.P.A. można zapoznać się z powyższą decyzją w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Włochy Urzędu m. st. Warszawy, al. Krakowska 257 w Warszawie (Wydział Obsługi Mieszkańców - parter, pok. 1).

 

                                                          Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

 

nr spr. UD-XVI-WAB-RU.6730.7.2019.SKA        

Załączniki:
Data ogłoszenia:
13-06-2019
Data wprowadzenia:  13-06-2019


Wprowadził Kalabiński Stanisław (Dzielnica Włochy) 2019-06-13
Aktualizujący Kalabiński Stanisław (Dzielnica Włochy) 2019-06-13
Zatwierdzający Kalabiński Stanisław (Dzielnica Włochy) 2019-06-13
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-06-13
Wersja standardowa