Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Włochy > Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

  Drukuj
 

Warszawa, 09 marca 2020 r.
WI-I.746.1.6.2020.IK

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), dalej Kpa, zawiadamiam, że w związku z wpływem wniosku inwestora – MPWiK Warszawa, pl. Starynkiewicza 5, 02-015
Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci (magistrali) wodociągowej Dn400 łączącej istniejącą magistralę w ul. Popularnej – Ryżowej z magistralą Dn300 w ul. Dźwigowej - Chrościckiego, dz. 64/3, obr. 20807, dzielnica Włochy, m. st. Warszawa, woj. mazowieckie.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, informuję, że akta sprawy znajdują się do wglądu w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 7 POK, gdzie strony postępowania mogą zgłaszać uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia.
Doręczenie niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Aleksandra Krzoska
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
/podpisano elektronicznie/

Załączniki:
Data ogłoszenia:
18-03-2020
Data wprowadzenia:  18-03-2020
 
 
Wprowadził Kalabiński Stanisław (Dzielnica Włochy) 18-03-2020
Aktualizujący Kalabiński Stanisław (Dzielnica Włochy) 18-03-2020
Zatwierdzający Kalabiński Stanisław (Dzielnica Włochy) 18-03-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-03-2020
Liczba odwiedzin: 66
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe