Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Wilanów > AM > Wilanów. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu strony w postępowaniu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BT 10986 WAW URSYNÓW SZAJNOWICZA - ul. Gąsek 57

Wilanów. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu strony w postępowaniu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BT 10986 WAW URSYNÓW SZAJNOWICZA - ul. Gąsek 57

  Drukuj
 

PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Znak: AM-ZP-S.6733.2.2019.EKA                                 Warszawa, dnia 17 maja 2019 r.

OBWIESZCZENIE


o wydanym postanowieniu o dopuszczeniu Stowarzyszenia na rzecz
Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych „Woda i Przyroda” WiP
do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 j.t. ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 j.t. ze zm.), z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 17 maja 2019 r. zostało wydane Postanowienie nr 75/WIL/19 dopuszczające Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych „Woda i Przyroda” WiP
z siedzibą w Warszawie do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek spółki Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 10986 WAW URSYNÓW SZAJNOWICZA (maszt) o wysokości 45 mnpt wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną i energetyczną planowanej do realizacji na działce nr ew. 122 w obrębie 1-11-19 przy ul. Gąsek 57 na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Na Postanowienie nr 75/WIL/19 nie służy zażalenie.

Powyższe obwieszczenie zamieszcza się na okres 7 dni od daty ukazania.

W związku z powyższym zawiadamiam, że zgodnie z treścią art. 10. Kpa strony mogą zapoznać się z wydanym postanowieniem w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Południe, ul. Marszałkowska 77/79 – parter.

Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego Południe,  tel.: 22 44 32 409.

z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy
            /-/ Marlena Happach
Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Załączniki:
Data ogłoszenia:
17-05-2019
Data wprowadzenia:  17-05-2019
 
 
Wprowadził Sobczyk-Naklicka Katarzyna (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 17-05-2019
Aktualizujący Sobczyk-Naklicka Katarzyna (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 17-05-2019
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 17-05-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-05-2019
Liczba odwiedzin: 38
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe