Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Wesoła > Wojewoda Mazowiecki. Wydanie decyzji zmieniającej decyzje na budowę drogi S17.

Wojewoda Mazowiecki. Wydanie decyzji zmieniającej decyzje na budowę drogi S17.

  Drukuj
 

                  Warszawa, 27 listopada 2019 r.


WOJEWODA MAZOWIECKI


WI-II.7820.1.3.2015.MS1(RF) 2 zm.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zawiadamia się, że w dniu 8 listopada 2019 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 138/SPEC/2019 zmieniającą decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 7/II/2018 z dnia 13 marca 2018 r., zmienioną decyzją Nr 47/II/2018 z dnia 15 listopada 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Zakręt” - węzeł „Lubelska” (bez węzła) od km 14+200 do km 16+700”.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ww. decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, na terenie dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy, w powiecie mińskim, miasto Sulejówek, w powiecie otwockim, gmina Wiązowna:

Działki usytuowania obiektu, objęte wnioskiem o zmianę decyzji:

-   numery ewidencyjne działek, w istniejącym pasie drogowym:

miasto Sulejówek:

 obręb 61 działki nr ew.: 121, 78/1, 79/1, 80/1, 82/3, 107/3, 108/1, 118/3, 119/3, 81/2, 103, 104,

105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117;

obręb 62 działki nr ew.: 53, 3/1, 77/3;

m.st. Warszawa dzielnica Wesoła:

obręb 8-07-06 działki nr ew.: 63/4, 64/4, 64/3;

obręb 8-07-08 działki nr ew.: 56/1, 58/1, 61/21, 61/23, 61/14, 61/15, 61/16, 61/37, 61/38, 61/39;

obręb 8-07-11 działki nr ew.: 1/23, 1/25, 1/22;

obręb 8-07-12 działki nr ew.: 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 1/11, 12/4, 13/1, 14/1, 15/3, 16/3, 19/29, 46/11, 48/6, 54/1, 55/9, 55/11, 58/1, 60/1, 63/1, 65/1, 68/5, 70/3, 71/11, 71/9, 72/3, 72/7, 73/1, 74/1, 75/1, 77/10, 81/1, 155/1, 157/1, 231/1, 232/1, 264/1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 80, 1/5, 1/6, 16/2, 17, 18, 19/7, 19/8, 19/9, 46/4, 59, 64, 66/1, 69;

obręb 8-07-17 działki nr ew.: 42/17, 44/9, 42/11, 42/15;

obręb 8-07-19 działki nr ew.: 128/1, 128/2, 117/3, 118/1, 120/1, 122/1, 123/3, 123/5, 125/1, 124/4, 124/6, 124/8, 126/6, 126/8, 127/1;

gmina Wiązowna:

obręb 0015-Majdan działki nr ew.: 97/1, 191/1, 191/5, 11/1, 35/10, 36/10, 37/19, 46/16, 46/14, 46/12, 46/10, 48/5, 48/7, 48/9, 48/11, 49/3, 50/1, 51/1, 52/1, 53/5, 53/7, 54/1, 55/1, 56/1, 57/3, 85/1, 86/16, 86/18, 86/20, 86/22, 86/14, 96/1, 97/3, 193/1, 194/1, 195/3, 197/1, 217/1, 218/11, 219/1, 220/5, 226/44, 226/45, 49/2, 192/1;

obręb 0026 - Zakręt działki nr ew.: 2/1, 3/1, 3/2, 4/23, 4/25, 4/27, 4/29, 4/31, 4/32, 5/29, 5/14, 5/16, 5/18, 5/20, 5/21, 5/23, 5/24, 7/17, 7/19, 7/21, 10/1, 15/3, 16/1, 17/1, 18/3, 21/1, 24/1, 25/1, 28/1, 31/1, 32/10, 32/12, 32/18, 32/16, 32/8, 36/16, 36/18, 37/11, 37/9, 40/1, 41/11, 41/13, 41/9, 46/1, 47/9, 116/1, 168/3, 168/5, 205/1, 206/1, 241/1, 477/1, 619/1, 620/1, 654/1, 655/1, 687/3, 806/4, 41/1, 806/2;


 


`1234567890-/*-


-   numery ewidencyjne działek, przeznaczonych pod przebudowę/budowę/rozbiórkę sieci uzbrojenia terenu, urządzeń melioracji wodnych, zjazdów, istniejących obiektów budowlanych i dróg innej kategorii, niewchodzące w skład pasa drogowego będącego przedmiotem wniosku:

miasto Sulejówek:

obręb 62 działki nr ew.: 6, 8, 9, 77/4, 3/2;

obręb 61 działki nr ew.: 82/4, 83/2, 84/2, 85/2, 85/3, 108/2, 119/4, 120;

m.st. Warszawa dzielnica Wesoła:

obręb 8-07-06 działki nr ew.: 55, 61, 62/6, 62/7, 65/9;

obręb 8-07-08 działki nr ew.: 41/3, 41/4, 42/19, 42/20, 42/21, 42/22, 43/12, 43/14, 56/2, 57, 58/2, 59, 60,61/12,61/22,61/24;

obręb 8-07-11 działki nr ew.: 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/24, 1/26;

obręb 8-07-12 działki nr ew.: 8, 14/2, 15/4, 19/24, 19/25, 19/30, 46/3, 46/12, 48/7, 55/10, 57, 58/2, 60/2, 63/2, 65/2, 68/3, 68/6, 70/4, 71/10, 71/12, 72/8, 73/2, 74/2, 75/2, 77/11, 154, 155/2, 158, 264/2;

obręb 8-07-17 działki nr ew.: 40/1, 40/2, 42/18, 44/10;

obręb 8-07-19 działki nr ew.: 118/2, 120/2, 123/4, 123/6, 124/5, 124/7, 124/9, 125/2, 126/7, 126/9, 127/2;

gmina Wiązowna:

obręb 0015 - Majdan działki nr ew.: 11/2, 35/11, 36/11, 37/20, 46/11, 47, 48/12, 49/4, 55/2, 56/2, 57/4, 85/2, 86/23, 95/4, 96/2, 97/4, 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 193/2, 194/2, 195/4, 217/2,218/12, 226/46;

obręb 0026 - Zakręt działki nr ew.: 3/3, 4/33, 5/30, 5/19, 5/22, 5/28, 5/25, 10/2, 15/4, 16/2, 17/2, 18/4, 24/2, 25/2, 32/13, 32/19, 36/19, 37/12, 40/2, 41/12, 41/14, 41/10, 46/2, 47/10, 116/2, 168/6, 205/2, 468/2, 468/3, 619/2, 620/2, 655/2, 687/4, 806/5.

Jednocześnie tutejszy organ informuje, że w dniu 8 listopada 2019 r., została wydana decyzja Nr 139/SPEC/2019 umarzająca przedmiotowe postępowanie w zakresie działek inwestycyjnych.

Do ograniczeń, o których mowa powyżej stosuje się odpowiednio przepisy art. 124 ust. 4-7 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.. poz. 2204).

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, Punkt Obsługi Klienta pokój nr 7, w następujących godzinach: poniedziałek 13-16 oraz w czwartek 8-12).

Data publicznego obwieszczenia 4 grudnia 2019 r.

 

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Aleksandra Krzoska

Dyrektor Wydziału Infrastruktury

/podpisano elektronicznie/


 


 

Załączniki:
Data ogłoszenia:
04-12-2019
Data wprowadzenia:  04-12-2019
 
 
Wprowadził Piekut Wiesława (Dzielnica Wesoła) 04-12-2019
Aktualizujący Piekut Wiesława (Dzielnica Wesoła) 04-12-2019
Zatwierdzający Dąbrowska Anna (Dzielnica Wesoła) 04-12-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-12-2019
Liczba odwiedzin: 48
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe