Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Wesoła > Wesoła. Zawiadomienie o zgromadzeniu materiałów i dowodów w postępowaniu ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej SN oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV w ul. Borkowsk

Wesoła. Zawiadomienie o zgromadzeniu materiałów i dowodów w postępowaniu ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej SN oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV w ul. Borkowsk

  Drukuj
 

OBWIESZCZENIE

 

Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN oraz kontenerowej stacji transformatorowej w ulicach: Borkowskiej, Gościniec i Tramwajowej, na działkach ew. nr 25/4, 26, 2 z obrębu 8-07-10 oraz na działkach ew. nr 148, 119/4 w obrębie 8-07-09 na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1817) oraz § 17 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 6725) zawiadamiam o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowej sprawie w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa w poniedziałki lub czwartki w godzinach 8.00 -16.00, pok. 207 w terminie siedmiu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
29-10-2019
Data wprowadzenia:  29-10-2019
 
 
Wprowadził Piekut Wiesława (Dzielnica Wesoła) 29-10-2019
Aktualizujący Piekut Wiesława (Dzielnica Wesoła) 29-10-2019
Zatwierdzający Dąbrowska Anna (Dzielnica Wesoła) 29-10-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 29-10-2019
Liczba odwiedzin: 32
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe