Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Wawer > Wawer. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - budowa ul. Bylicowej

Wawer. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - budowa ul. Bylicowej

  Drukuj
 

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U z. z 2018 r., poz. 1474) 

 

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia

że na wniosek z dnia 27.06.2019 r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wawer w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m. st. Warszawy dla Dzielnicy Wawer zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

budowie drogi gminnej ulicy Bylicowej na odcinku od ulicy Trzykrotki do ulicy Perzowej w zakresie branży drogowej, wodociągowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, oświetlenia i odwodnienia na działkach  ewidencyjnych:

nr 6/1, 1/35, 7, 9/2, 9/1, 8/1, 8/2, 15/3, 15/1, 1/22, 1/36, 1/17, 1/37, 1/38, 1/39 z obrębu 3-11-40;

dz. ew. nr 33/13, 35/4, 35/3, 15, 14/4, 14/5, 14/2, 17/1, 16/3, 25, 31, 33/5, 32/12, 32/4, 32/10, 33/7, 33/8, 33/9, 33/10, 33/12 z obrębu 3-11-30;

dz. ew. nr 24/3, 4/5, 4/4, 24/1 z obrębu 3-11-31

 

oraz na działkach, z których korzystanie będzie ograniczone:

 

nr 7, 11, 14/3, 1/22 z obrębu 3-11-40; 14/5, 14/2, 16/3, 26/4 z obrębu 3-11-30

w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer

 

Pouczenie

Stosownie do art. 10 ustawy Kpa zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz prawo zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m. st. Warszawy w Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa w poniedziałek od godz. 12.00 do 16.00, w środę od godz. 10.00 do 14.00, pokój 213, tel.+ 22/4436963

 

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U z. z 2018 r., poz. 1474), zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stron nie będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych wnioskiem następuje w drodze obwieszczeń w urzędzie, w urzędowym publikatorze teleinformacyjnym – Biuletynie Informacji Publicznej i w prasie lokalnej

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:
6740-537-2019-JBA.pdf
Data ogłoszenia:
08-07-2019
Data wprowadzenia:  08-07-2019
 
 
Wprowadził BZMW/ext.lkaminski 08-07-2019
Aktualizujący bzmw/ext.lkaminski 12-07-2019
Zatwierdzający Urbanowska Jolanta (Dzielnica Wawer) 12-07-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-07-2019
Liczba odwiedzin: 127
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe