Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Ursynów > Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Ursynów]

Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Ursynów]

  Drukuj
 

Ursynów. Informacja o wydaniu decyzji nr 74/URN/22 z 8.06.2022 r. o wz dla inwestycji – budowa osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, z parkingiem podziemnym przy ul. Kłobuckiej 10 i 10A
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 28 czerwca 2022 r. Znak sprawy: AM-ZP-S.6730.7.2021.AZU INFORMACJA o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Prezydent m.st. Warszawy na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 t.j.) w zw. z art. 72 ust 6 i ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-06-2022
Ursynów. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – „budowy drogi publicznej na odcinku ul. Farbiarska – ul. Gajdy w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy”
Warszawa, 19.05.2022 r. znak sprawy : UD-XII-WAB-A.6740. 77 .2022.ABR OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r, poz. 735 ze zm.) w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-05-2022
Ursynów. Obwieszczenie zawiadamiające o sprostowaniu z urzędu omyłki w decyzji 225/D/18 - 40.23 KDD - ul. Iwanowa-Szajnowicza
Warszawa, 28.01.2022r. znak sprawy: UD-XII-WAB.A.6740. 145 .2018 . ABR UD-XII-WAB-A.030. 691 .2021 . ABR OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-02-2022
Ursynów. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu licp - budowa parkingu wielopoziomowego wraz z zagospodarowaniem na terenie Narodowego Instytutu Onkologii przy ul. Roentgena 5
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 27 stycznia 2021 r. Znak sprawy: AM-ZP-S.6733.9.2020.AZU OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 § 1 i 2, w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-01-2021
Ursynów. Obwieszczenie o zebraniu dowodów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp - budowa parkingu wielopoziomowego wraz z zagospodarowaniem na terenie Narodowego Instytutu Onkologii przy ul. Roentgena 5
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 19 stycznia 2021 r. Znak sprawy: AM-ZP-S.6733.9.2020.AZU OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-01-2021
Ursynów. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 11/URN/C1/20 licp - rozbudowa i przebudowa budynku biurowo-magazynowego przy ul. Kłobuckiej 21
Warszawa, 9 grudnia 2020 r. Znak sprawy: AM-ZP-S.6733.8.2020.ARY OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 § 1 i 2, w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695 i 1298) oraz art. 53 ust. 1 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-12-2020
Ursynów. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji licp – budowa parkingu wielopoziomowego na terenie Narodowego Instytutu Onkologii przy ul. Roentgena
Warszawa, 25 listopada 2020 r. Znak sprawy: AM-ZP-S.6733.9.2020.AZU OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-11-2020
Ursynów. Zawiadomienie o zgromadzeniu wszystkich dowodów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp - rozbudowa i przebudowa budynku biurowo-magazynowego przy ul. Kłobuckiej 21 - IPN, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Warszawa, 17 listopada 2020 r. Znak sprawy: AM-ZP-S.6733.8.2020.ARY      OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-11-2020
Ursynów. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku biurowo-magazynowego przy ul. Kłobuckiej 21
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 12 października 2020 r. Znak sprawy: AM-ZP-S.6733.8.2020.ARY OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-10-2020
Ursynów. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 7/URN/C1/20 o umorzeniu postępowania ws. ustalenia licp o znaczeniu krajowym i wojewódzkim - przebudowa i rozbudowa budynku magazynowego na działkach przy ul. Kłobuckiej
REZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Warszawa, 18 września 2020 r. Znak sprawy: AM-ZP-S.6733.7.2020.ARY OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 § 1 i 2, w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-09-2020
Ursynów. Wilanów. Obwieszczenie o sprostowaniu omyłki do ZRID - ul. Ciszewskiego na odcinku od ul. Kiedacza do al. Rzeczypospolitej
Znak sprawy: AM-IN.6740.9.2019.AWA    OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 113 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-09-2020
Ursynów. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o licp o znaczeniu krajowym i wojewódzkim polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku magazynowego - ul. Kłobucka
Warszawa, 26 sierpnia 2020 r. Znak sprawy: AM-ZP-S.6733.7.2020.ARY OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-08-2020
Ursynów. Wilanów. Obwieszczenie o ZRID - ul. Ciszewskiego na odcinku od ul. Kiedacza do al. Rzeczypospolitej
Znak sprawy: AM-IN.6740.9.2019.AWA OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-07-2020
Ursynów. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu licp nr 15/URN/C2/20-skablowanie linii napowietrznej 110 kV-budowa linii kablowej wraz ze słupem kablowym przy ul. Ciszewskiego
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Warszawa, 17 czerwca 2020 r. Znak sprawy: AM-ZP-S.6733.2.2020.ARY OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 § 1 i 2, w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-06-2020
Ursynów. Obwieszczenie - budowa ul. Ciszewskiego
Data publikacji: 08-06-2020
Ursynów. Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego ws. wydania dec. o ustaleniu licp o znaczeniu powiatowym i gminnym - skablowanie linii napowietrznej 110 kV – budowa linii kablowych 110 kV wraz ze słupem kablowym przy ul. Ciszewskiego
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Warszawa, 20 maja 2020 r. Znak sprawy: AM-ZP-S.6733.2.2020.ARY      OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-05-2020
Ursynów. Postanowienie Marszałka Województwa Mazowieckiego z 06.05.2020 r. ws. uzgodnienia projektu dec. o ustaleniu licp w zakresie zadań samorządowych - skablowanie linii napowietrznej 110 kV - budowie linii kablowych 110 kV przy ul. Ciszewskiego
Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: ARybicka@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 325-81-15 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Umożliwimy Państwu zapoznanie się z tymi dokumentami. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-05-2020
Ursynów. Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej w sprawie zmiany decyzji nr 141/D/16 - ZRID budowa ul. Pieskowa Skała
znak sprawy : UD-XII-WAB-A.6740. 273 .2017 . ABR ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-05-2020
Ursynów. Postanowienie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 19.03.2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu licp o znaczeniu krajowym/wojewódzkim - skablowanie linii napowietrznej 110 kV— budowie linii kablowych 110 kV wraz ze
Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: ARybicka@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 325-81-15 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Umożliwimy Państwu zapoznanie się z tymi dokumentami. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-04-2020
Ursynów. Postanowienie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 19.03.2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu licp w zakresie zadań samorządowych - skablowanie linii napowietrznej 110 kV— budowie linii kablowych 110 kV
Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: ARybicka@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 325-81-15 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Umożliwimy Państwu zapoznanie się z tymi dokumentami. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-04-2020

1, 2, 3, 4, 5
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe