Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Ursynów > Ursynów. Obwieszczenie zawiadamiające o sprostowaniu z urzędu omyłki w decyzji 225/D/18 - 40.23 KDD - ul. Iwanowa-Szajnowicza

Ursynów. Obwieszczenie zawiadamiające o sprostowaniu z urzędu omyłki w decyzji 225/D/18 - 40.23 KDD - ul. Iwanowa-Szajnowicza

  Drukuj
 

Warszawa, 28.01.2022r.

znak sprawy: UD-XII-WAB.A.6740.145.2018.ABR
UD-XII-WAB-A.030.691.2021.ABR

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 1363 ze zm.)

Prezydent m. st. Warszawy
zawiadamia,

że postanowieniem Prezydenta m. st. Warszawy nr 2/P/22 z dnia 3 stycznia 2022r. sprostowano z urzędu omyłkę w decyzji Prezydenta m. st. Warszawy nr 225/D/18 z dnia 8 października 2018r. zezwalającej Prezydentowi m. st. Warszawy na realizacje inwestycji drogowej polegającej na „budowie drogi publicznej gminnej projektowanej 40.23 KDD – ul. Iwanowa-Szajnowicza”, na działkach nr ew. 56/34, 56/45, 56/49 z obrębu 1-11-12 i działkach nr ew. 1/9, 1/47, 1/48, 1/50, 52/7, 52/8, 54/1, 55, 61, 62/3, 62/8, 64/9, 107/1, 107/9 z obrębu 1-11-13 oraz

postanowieniem Prezydenta m. st. Warszawy nr 42/P/22 z dnia 27 stycznia 2022r. odmówiono wszczęcia postępowania na wniosek Zarządu Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy złożony w dniu 31 grudnia 2021r. w sprawie sprostowania omyłki w decyzji Prezydenta m. st. Warszawy nr 225/D/18 z dnia 8 października 2018r. zezwalającej Prezydentowi m. st. Warszawy na realizacje inwestycji drogowej polegającej na „budowie drogi publicznej gminnej projektowanej 40.23 KDD – ul. Iwanowa-Szajnowicza”, na działkach nr ew. 56/34, 56/45, 56/49 z obrębu 1-11-12 i działkach nr ew. 1/9, 1/47, 1/48, 1/50, 52/7, 52/8, 54/1, 55, 61, 62/3, 62/8, 64/9, 107/1, 107/9 z obrębu 1-11-13.

Pouczenie

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia nr 2/P/22 z dnia 3 stycznia 2022r. oraz postanowienia nr 42/P/22 z dnia 27 stycznia 2022r. w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy,
al. KEN 61 pok. 308, 02-777 Warszawa, tel : +22/443-74-15, fax : +22/443-72-91.

Publiczne ogłoszenie nastąpiło w dniu 3 lutego 2022r.

Stosownie do art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od decyzji przysługuje stronom prawo złożenia zażalenia do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Prezydenta m. st. Warszawy, w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia o jej wydaniu. Zażalenia można składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa lub przesłać pocztą na adres urzędu. Stosownie do art. 143 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione.

z up. Prezydenta m. st. Warszawy
/-/ Eliza Pankratjew
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Ursynów

Załączniki:
Data ogłoszenia:
03-02-2022
Data wprowadzenia:  03-02-2022
 
 
Wprowadził Cieślowska Marta (Dzielnica Ursynów) 03-02-2022
Aktualizujący Cieślowska Marta (Dzielnica Ursynów) 03-02-2022
Zatwierdzający Cieślowska Marta (Dzielnica Ursynów) 03-02-2022
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-02-2022
Liczba odwiedzin: 254

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe