Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Ursus > Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Ursus]

Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Ursus]

  Drukuj
 

Ursus - Obwieszczenie o wydaniu decyzji 17/P/2022 w dniu 23.05.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej ul. Przemysława II
Warszawa, 24.05.2022 r. Znak sprawy: UD-XI-WAB.6733.5.2022.APR OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 -j.t..) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.) zawiadamiam, zawiadamia się ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-05-2022
Ursus. Obwieszczenie o wydaniu decyzji 16/P/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć kanalizacji ściekowej ul. Prystora
Warszawa, 17.05.2022 r. Znak sprawy: UD-XI-WAB-U.6733.5.2022.MRO (11.MRO.UD-XI-WAB) OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.), zawiadamia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-05-2022
Ursus. Obwieszczenie o wydaniu decyzji 15/P/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć wodociągowa ul. Prystora, Ryżowa
Warszawa, 17.05.2022 r. Znak sprawy: UD-XI-WAB-U.6733.4.2022.MRO (12.MRO.UD-XI-WAB) OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.), zawiadamia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-05-2022
Ursus - Obwieszczenie o wydaniu decyzji 13/P/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej DN150 L~295,0 m, sieci kanalizacji sanitarnej DN110 L~210,0 m oraz sieci ciepłowniczej ul. Dzieci Warszaw
Warszawa, 06.05.2022 r. Znak sprawy: UD-XI-WAB-U.6733.7.2022.JMA (18.JMA) OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j. ze zm.), zawiadamia się ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-05-2022
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć gazowa ul. Z. Markerta
Warszawa, 06.05.2022 r. Znak sprawy: UD-XI-WAB-U.6733.12.2022.MRO (4.MRO.UD-XI-WAB) OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-05-2022
Obwieszczenie o decyzji nr 38/A/2022 z dnia 2 maja 2022r.
Warszawa, 6 maja 2022 r. Znak sprawy: UD-XI-WAB-A.6740.9.2022.MJA (7.MJA) OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-05-2022
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć wodociągowa ul. Jesienna
Warszawa, 06.05.2022 r. Znak sprawy: UD-XI-WAB-U.6733.5.2022.MRO (5.MRO.UD-XI-WAB) OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-05-2022
Ursus. Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie 12/P/2022 w dniu 27 kwietnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na zmianie sposobu użytkowania części budynku na terapeutyczny punkt przedszkolny u
Warszawa, 27.04.2022 r. Znak sprawy: UD-XI-WAB-U.6733.10.2022.JMA (4.JMA) OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j. ze zm.), zawiadamia się ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-04-2022
Ursus - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie drogi zlokalizowanej przy ul. Dzieci Warszawy
Warszawa, 29.04.2022 r. Znak sprawy: UD-XI-WAB-U.6733.6.2022.JMA (5.JMA) OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-04-2022
Ursus - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej ul. E. Habicha/Posag 7 Panien
Warszawa, 28.04.2022 r. Znak sprawy: UD-XI-WAB.6733.4.2022.APR OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i za-gospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 j.t. ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-04-2022
Ursus - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Przemysława II
Warszawa, 28.04.2022 r. Znak sprawy: UD-XI-WAB.6733.5.2022.APR OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i za-gospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 j.t. ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-04-2022
Ursus. obwieszczenie o wydaniu dec. 11/P/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć gazowa ul. Rakietników, gen. K. Sosnkowskiego, Bohateró Warszawy
Warszawa, 25.04.2022 r. Znak sprawy: UD-XI-WAB-U.6733.2.2022.MRO (9.MRO) OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.), zawiadamia się ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-04-2022
Ursus - Obwieszczenie o wydaniu decyzji 10/P/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej ul. H. Brodatego
Warszawa, 22.04.2022 r. Znak sprawy: UD-XI-WAB.6733.1.2022.APR OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 -j.t..) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.) zawiadamiam, zawiadamia się ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-04-2022
Ursus - Obwieszczenie o wydaniu decyzji 9/P/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej przy ul. A. Szomańskiego, Regulskiej
Warszawa, 13.04.2022 r. Znak sprawy: UD-XI-WAB-U.6733.1.2022.JMA (10.JMA) OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741 t.j. ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j. ze zm.), zawiadamia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-04-2022
Ursus - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej przy ul. Dzieci Warszawy
Warszawa, 12.04.2022 r. Znak sprawy: UD-XI-WAB-U.6733.7.2022.JMA (6.JMA) OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-04-2022
Ursus - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej DN 300 o długości około 165,2 m wraz z 2 zbiornikami retencyjn
Warszawa, 11.04.2022 r. Znak sprawy: UD-XI-WAB-U.6733.3.2022.JMA (5.JMA) OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-04-2022
Ursus - Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 8/P/2022 w dniu 11 kwiecień 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 11 ul. Keniga 20
Warszawa, 11.04.2022 r. Znak sprawy: UD-XI-WAB.6733.2.2022.APR OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741 -j.t..) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.) zawiadamiam, zawiadamia się ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-04-2022
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji ściekowej przy ul. Prystora
Warszawa, 11.04.2022 r. Znak sprawy: UD-XI-WAB-U.6733.5.2022.MRO (6.MRO.UD-XI-WAB) OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-04-2022
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej DN150, Lca 268 m przy ul. Prystora i Ryżowej
Warszawa, 08.04.2022 r. Znak sprawy: UD-XI-WAB-U.6733.4.2022.MRO (6.MRO.UD-XI-WAB) OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-04-2022
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej DN63 i długości L ca 170 m przy ul. Ryżowej
Warszawa, 08.04.2022 r. Znak sprawy: UD-XI-WAB.6733.3.2022.APR                                             OBWIESZCZENIE o wszczęciu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-04-2022

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe