Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Ursus > Ursus. Owieszczenie o wszczęciu postępowania

Ursus. Owieszczenie o wszczęciu postępowania

  Drukuj
 

UD-XI-WAB-RRU.6733.3.2019.MKL                                                  Warszawa, dnia 14.05.2019r

 

 

 

           O B W I E S Z C Z E N I  E

o wszczęciu postępowania

 

            Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 2096), art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1945)

zawiadamiam,

 

że na wniosek m.st. Warszawy złożony przez Burmistrza Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, zostało wszczęte postępowanie

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku przedszkola nr 194 poprzez wybudowanie sali do zajęć ruchowych dla dzieci w miejscu istniejącego podcienia. Planowane zamierzenie inwestycyjne przewidziano do realizacji na terenie dz. ew. 40/1 z obrębu 2-11-14 przy ulicy Walerego Sławka 7 w  m.st. Warszawie - dzielnica Ursus

 

 

Pouczenie

 

            Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się ze złożoną dokumentacją i zgłaszania uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia w Wydziale Architektury i Budownictwa dla dzielnicy Ursus, Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, Urząd Dzielnicy Ursus, Pl. Czerwca 1976r. Nr 1, 02-495 Warszawa, tel. (0-22) 443-61-44, fax. 443-60-11.

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursus oraz
w Internecie.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
16-05-2019
Data wprowadzenia:  16-05-2019
 
 
Wprowadził Rozwadowska Małgorzata (Dzielnica Ursus) 16-05-2019
Aktualizujący Rozwadowska Małgorzata (Dzielnica Ursus) 16-05-2019
Zatwierdzający Rozwadowska Małgorzata (Dzielnica Ursus) 16-05-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-05-2019
Liczba odwiedzin: 33
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe