Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Ursus > Ursus. Obwieszczenie o wszczęciu

Ursus. Obwieszczenie o wszczęciu

  Drukuj
 

UD-XI-WAB.6733.15.2019.APR                                                           Warszawa, dnia 09.10.2019 r.

 

 

           O B W I E S Z C Z E N I  E

o wszczęciu postępowania

 

            Na podstawie  art. 53 ust 1  ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i za-gospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 ze zm.),

 

zawiadamiam,

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Veolia Energia Warszawa S.A. złożony dnia 05.09.2019 r. i uzupełniony w dniu 04.10.2019 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci ciepłowniczej oraz przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku nr 1 o średnicy 2xDN 150/250 o długości L ok 260 m, 2xDn 125/225 o długości L ok 80 m, 2xDn 65/110 o długości L ok 100 m na terenie dz. ew. nr 146 z obrębu 2-09-09 położonych w ul. Posag 7 Panien w Warszawie- Dzielnicy Ursus.

 

Pouczenie

 

            Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się ze złożoną dokumentacją i zgłaszania uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia w Wydziale Architektury i Budownictwa dla dzielnicy Ursus, Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, Urząd Dzielnicy Ursus, Pl. Czerwca 1976r. Nr 1, 02-495 Warszawa, tel. (0-22) 443-62-14, fax. 443-60-11.

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursus oraz
 w Internecie.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
11-10-2019
Data wprowadzenia:  11-10-2019
 
 
Wprowadził Rozwadowska Małgorzata (Dzielnica Ursus) 11-10-2019
Aktualizujący Rozwadowska Małgorzata (Dzielnica Ursus) 11-10-2019
Zatwierdzający Rozwadowska Małgorzata (Dzielnica Ursus) 11-10-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-10-2019
Liczba odwiedzin: 114
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe