Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Ursus > Ursus - Obwieszczenie o wydaniu decyzji 17/P/2022 w dniu 23.05.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej ul. Przemysława II

Ursus - Obwieszczenie o wydaniu decyzji 17/P/2022 w dniu 23.05.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej ul. Przemysława II

  Drukuj
 

Warszawa, 24.05.2022 r.

Znak sprawy: UD-XI-WAB.6733.5.2022.APR

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 -j.t..) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.)

zawiadamiam,

zawiadamia się zainteresowane strony o wydaniu decyzji Nr 17/P/2022 w dniu 23.05.2022 r. kończącej postępowanie z wniosku inwestora: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy DN40-DN100 i długości L ca 200 m na terenie działek o nr ew. 48/2, 49/2, 50/2, 52/2 z obrębu 2-09-04 i części dz. ew. 1/1, 46/1, 47/7 z obrębu 2-09-04 w ul. Przemysława II w m.st. Warszawie - Dzielnica Ursus

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursus oraz w Internecie.

z up. Zarządu Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy
/-/ Małgorzata Rozwadowska
Kierownik Referatu Realizacji Urbanistycznej
Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Ursus

Załączniki:
Data ogłoszenia:
24-05-2022
Data wprowadzenia:  24-05-2022
 
 
Wprowadził Przytuła Agnieszka (Dzielnica Ursus) 24-05-2022
Aktualizujący Rozwadowska Małgorzata (Dzielnica Ursus) 24-05-2022
Zatwierdzający Rozwadowska Małgorzata (Dzielnica Ursus) 24-05-2022
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 24-05-2022
Liczba odwiedzin: 49

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe