Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Targówek > Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Targówek]

Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Targówek]

  Drukuj
 

Targówek. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Palestyńskiej 5 i Palestyńskiej 8
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) dalej zwanej k.p.a. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), Zarząd Dzielnicy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-10-2019
Targówek. Obwieszczenie dot. decyzji adm. w sprawie realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Bez Nazwy na odcinku ul. Tarnogórska PKP Zacisze Wilno oraz ulicy Tarnogórskiej na odcinku Krzesiwa
Na podstawie art.11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474), art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.), w związku z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-09-2019
Targówek. Obwieszczenie dot. decyzji administracyjnej w sprawie inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Miedzianogórskiej wraz z infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. Remontowej do ul. Starozaciszańskiej
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 20196 ze zm.), w związki z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1474), art. 61 § 4 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-09-2019
Targówek. Obwieszczenie dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Mosiężnej na odcinku od ulicy Przewoźników do ulicy Chałupniczej
Na podstawie art.11f ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474), art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.), w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-09-2019
Targówek. Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego w związku z budową ul. Pszczyńskiej na odcinku od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej
Na podstawie art.11f ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474), art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.), w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-09-2019
Targówek. Obwieszczenie dot. zebrania dowodów i uzgodnień w postępowaniu adm. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Trockiej
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej „K.p.a.”, art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-08-2019
Targówek. Obwieszczenie dot. zebrania dowodów w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Palestyńskiej
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), dalej zwanej k.p.a., art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-08-2019
Targówek. Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Barkocińskiej, Radzymińskiej
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej „K.p.a.”, art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-08-2019
Targówek. Obwieszczenie o decyzji SKO w sprawie dotyczącej zmiany sposobu użytkowania lokalu usługowego przy ul. Dalanowskiej 46
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) dalej zwanej k.p.a. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamia się, że ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-08-2019
Targówek. Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Veolia Energia Warszawa S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, złożony przez Pełnomocnika Pana Andrzeja Migasiuka w dniu 24.07.2019 r., w sprawie wydania dec
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Veolia Energia Warszawa S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, złożony przez Pełnomocnika Pana Andrzeja Migasiuka w dniu 24.07.2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-08-2019
Targówek. Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Palesty
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 61 § 4, oraz art. 10 § 1 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”, art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-07-2019
Targówek. Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Bez Nazwy na odcinku ul. Tarnogórska PKP Zacisze Wilno oraz ulicy Tarnogórskiej na
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-07-2019
Targówek. Obwieszczenie dot. wydania decyzji przez Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) dalej zwanej k.p.a. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), Zarząd Dzielnicy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-07-2019
Targówek. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej oświetleniowej wraz z latarniami, na działkach przy ul. Poborzańskiej
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) dalej zwanej k.p.a. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), Zarząd Dzielnicy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-06-2019
Targówek. Obwieszczenie o zebraniu dowodów i uzgodnień w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej w rejonie ul. Św. Wincentego
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), dalej zwanej k.p.a., art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-06-2019
Targówek. Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 08/CP/T/2019 r., dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie Ośrodka Wsparcia Dziennego oraz Domu Pomocy Społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) dalej zwanej k.p.a. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), Zarząd Dzielnicy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-06-2019
Targówek. Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie i rozbudowie Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego, przy ul. Remiszewskiej 14
Na podstawie art. 49 w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), dalej zwanej k.p.a., art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), Zarząd Dzielnicy Targówek ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-06-2019
Targówek. Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Miedzianogórskiej
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.) ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-06-2019
Targówek. Obwieszczenie o zebraniu dowodów i uzgodnień w postępowaniu adm. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej oświetleniowej przy ul. Poborzańskiej
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), dalej zwanej k.p.a., art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-06-2019
Targówek. Obwieszczenie dot. zebrania dowodów i uzgodnień w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie Ośrodka Wsparcia Dziennego oraz Domu Pomocy Społecznej dla osób z niepełnos
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), dalej zwanej k.p.a., art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-05-2019

<< < 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe