Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Targówek > Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Targówek]

Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Targówek]

  Drukuj
 

Targówek. Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę - budowa zespołu budynków mieszkalnych I, J, K (zbieg ul. Projektowanej 6 i Wiernej)
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-04-2012
Targówek. Zawiadomienie o zebraniu dowodów i uzgodnień w postępowaniu o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa dwóch podziemnych linii kablowych 110 kV relacji EC Żerań - RPZ Bródno
Zawiadomienie Na podstawie art. 10 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Zarząd Dzielnicy Targówek zawiadamia o zebraniu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-04-2012
Targówek. Obwieszczenie o toczącym się postepowaniu w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Tykocińskiej
Obwieszczenie Na podstawie art. 61 § 4, art.10 § 1 i z art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.00.98.1071 z późn. zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.03.80.717 ze zm.) Zarząd Dzielnicy Targówek ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-03-2012
Targówek. Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa dwóch podziemnych linii kablowych 110 kV relacji EC Żerań - RPZ Bródno
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-03-2012
Targówek. Wydanie decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa budynku szkoły podstawowej nr 114 (ul. Remiszewska 40)
Zawiadomienie Na podst. art. 61 § 4, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.00.98.1071 z późn. zm.) art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.03.80.717 ze zm.) Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-02-2012
Targówek. Zebranie dowodów i uzgodnień w postępowaniu o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa budynku szkoły podstawowej nr 114 przy ul. Remiszewskiej 40
Zawiadomienie Na podstawie art. 10 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), Zarząd Dzielnicy Targówek zawiadamia o zebraniu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-02-2012
Targówek. Zebranie dowodów i uzgodnień w postępowaniu o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa dwóch podziemnych linii kablowych 110 kV relacji EC Żerań-RPZ Bródno
Zawiadomienie Na podstawie art. 10 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Zarząd Dzielnicy Targówek zawiadamia o zebraniu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-01-2012
Targówek. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa budynku szkoły podstawowej nr 114 (ul. Remiszewska 40)
Obwieszczenie Na podst. art. 61 § 4, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.00.98.1071 z późn. zm.) art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.03.80.717 ze zm.) Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-01-2012
Targówek. Inwestycja celu publicznego - budowa dwóch podziemnych linii kablowych 110 kV relacji EC Żerań-RPZ Bródno - korekta do wniosku
Zawiadomienie Na podstawie art. 61 § 4, art.10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-01-2012
Targówek. Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa stacji 110/15 kV RPZ Targówek (ul. Poleska 16)
Zawiadomienie Na podst. art. 61 § 4, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.00.98.1071 z późn. zm.) art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.03.80.717 ze zm.) Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2011
Targówek. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia PE DN 90 w rejonie ul. Wysockiego i Liwskiej
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 , poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 71 z póżn. zm.) Zarząd ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-12-2011
Targówek. Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa dwóch podziemnych linii kablowych 110 kV relacji EC Żerań - RPZ Bródno
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 61 § 4, art.10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-12-2011
Targówek. Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - budowa podstacji prostownikowej trakcyjnej "STANIEWICKA" (ul. Staniewicka 5)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 , poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 71 z póżn. zm.) Zarząd ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-12-2011
Targówek. Korekta do wniosku w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia PE DN 90 (rejon ul. Wysockiego i Liwskiej)
Zawiadomienie Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-12-2011
Targówek. Zebranie dowodów i uzgodnień w postępowaniu o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa podstacji prostownikowej trakcyjnej ""STANIEWICKA" (ul. Staniewicka 5)
Zawiadomienie Na podstawie art. 10 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Zarząd Dzielnicy Targówek zawiadamia o zebraniu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-12-2011
Targówek. Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV (w liniach rozgraniczających Trasy Toruńskiej)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 , poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 71 z póżn. zm.) Zarząd ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-11-2011
Targówek. Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia PE DN 90 (rejon ul. Wysockiego i Liwskiej)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 61 § 4, art.10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-11-2011
Targówek. Wszczęcie postępowanie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa stacji 110/15kV RPZ Targówek (ul. Poleska 16)
Obwieszczenie Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.00.98.1071 z późn. zm.) art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.03.80.717 ze zm.) Zarząd Dzielnicy Targówek ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-11-2011
Targówek. Wszczęcie postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa podstacji prostownikowej trakcyjnej „Staniewicka” (ul. Staniewicka 5)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 61 § 4, art.10 § 1 oraz art. 49 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.), art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-11-2011
Targówek. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanału deszczowego DN 300 L= ca 180 m., kanału kanalizacji sanitarnej DN 200 i DN 300 L = ca 40 m., przewodu wodociągowego DN 200 L = ca 110
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 61 § 4, art.10 § 1 oraz art. 49 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.), art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-10-2011

<< < 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe