Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Targówek > Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Targówek]

Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Targówek]

  Drukuj
 

Targówek. Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi na odcinku od ul. Borzymowskiej do drogi gruntowej bez nazwy (przedłużenie ul. Samarytanka)
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 poz. 267 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 199 ze zm.),  Zarząd Dzielnicy Targówek, zawiadamia o zebraniu dowodów i ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-08-2015
Targówek. Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania adm. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku na potrzeby przedszkola pięciooddziałowego
Na podst. art. 61 § 4, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 267) art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 199) Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zawiadamia, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-08-2015
Targówek. Obwieszczenie dot. wydania decyzji Nr 07/T/CP/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kabli elektroenergetycznych oraz budowie złącza kablowego przy ul. 11 Listopada i Praskiej
Na podst. art. 61 § 4, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 267) art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 199) Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zawiadamia, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-08-2015
Targówek. Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie drogi na odcinku od ul.Borzymowskiej do drogi gruntowej
Na podst. art. 61 § 4, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 267) art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 199) Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zawiadamia, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-08-2015
Targówek. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kabli energetycznych oraz budowie złącza kablowego SN przy ul. 11 Listopada i Praskiej
Na podst. art. 61 § 4, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 267) art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647) Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zawiadamia, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-08-2015
Targówek. Pozwolenie na budowę budynek wielofunkcyjny - ul. Bieżuńska
Znak: AM-WAAB.6740.152.2014.MCI                                          Warszawa, dnia 09.06.2015r. INFORMACJA o wydaniu decyzji o pozwoleniu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-06-2015
Targówek. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kabli energetycznych przy ul. 11 Listopada i Praskiej
Na podst. art. 61 § 4, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 267) art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647) Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zawiadamia, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-08-2015
Targówek. Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , polegającej na budowie kanału ogólnospławnego w drodze dojazdowej do ul. Borzymowskiej
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 poz.267 t.j.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2015 poz. 199) ,  Zarząd Dzielnicy Targówek, zawiadamia że na wniosek inwestora ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-08-2015
Targówek. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania adm. i zebraniu dowodów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kanału ogólnospławnego w drodze dojazdowej do ul. Borzymowskiej
Na podst. art. 61 § 4, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 267) art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647) Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zawiadamia o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-06-2015
Targówek. Obwieszczenie dot. wydania decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ulicach Mokrej i Radzymińskiej
Na podst. art. 61 § 4, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 267) art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647) Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zawiadamia, na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-04-2015
Targówek. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kanału ogólnospławnego w drodze dojazdowej do ul. Borzymowskiej
Na podst. art. 61 § 4, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 267) art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647) Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zawiadamia, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-04-2015
Targówek. Obwieszczenie dot. wydania Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w ulicach Odrowąża, Budowlanej i Oliwskiej
Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.2013.267.), oraz art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 71 z póżn. zm.) Zarząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy zawiadamia o wydaniu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-03-2015
Targówek. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę osiedla mieszkaniowego - ul. Gilarska.
Znak : AM-WAAB.6740.336.2014/15HBO(  )                             Warszawa, dnia 12.03.2015r. INFORMACJA o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-03-2015
Targówek. Obwieszczenie o zebraniu dowodów i uzgodnień w postępowaniu adm. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Mokrej i Radzymińskiej
Na podst. art. 61 § 4, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 267) art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647) Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zawiadamia, o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-03-2015
Targówek. Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Nr 03/T/CP/2015 z dnia 09.03.2015r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanału ogólnospławnego w ul. Oliwskiej
Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.2013.267.), oraz art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 71 z póżn. zm.) Zarząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy zawiadamia o wydaniu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-03-2015
Targówek. Obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci ciepłowniczej osiedlowej do projektowanej zabudowy mieszkalnej, na działkach przy ulicy Borzymowskiej
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 poz.267 t.j.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2015 poz. 199),  Zarząd Dzielnicy Targówek, zawiadamia że na wniosek Firmy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-03-2015
Targówek. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kanału ogólno-spławnego w ul. Oliwskiej na odcinku od ul. Pożarowej
Na podstawie - art. 61 § 4, art.10 § 1 oraz art. 49 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz.267 z późn. zm.), - art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr  80, poz. 717 z późn. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-02-2015
Targówek. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w ul. Odrowąża, Budowlanej, Oliwskiej
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie - art. 61 § 4, art.10 § 1 oraz art. 49 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz.267 z późn. zm.), - art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-02-2015
Targówek. Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ulicach Mokrej i Radzymińskiej
Na podst. art. 61 § 4, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 267) art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647) Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zawiadamia, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-02-2015
Targówek. Obwieszczenie dot. zebrania dowodów i uzgodnień w postępowaniu o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci ciepłowniczej przy ulicy Borzymowskiej
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 poz. 267 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647 ze zm.),  Zarząd Dzielnicy Targówek, zawiadamia o zebraniu dowodów i ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-02-2015

<< < 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 > >>
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe