Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Targówek > Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Targówek]

Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Targówek]

  Drukuj
 

Targówek. Obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na zabudowie podcienia przy wyjściu na boisko szkolne w Gimnazjum Nr 141
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz.23 t.j.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2016 poz. 778) ,  Zarząd Dzielnicy Targówek, zawiadamia że na wniosek Burmistrza ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-07-2016
Ogłoszenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie terenu na dz. przy ul. Radzymińskiej 101/103
Na podst. art. 61 § 4, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23) art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778) Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zawiadamia, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-07-2016
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej i latarni oświetleniowych przy ul. Wejherowskiej i Prałatowskiej
Na podst. art. 61 § 4, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23) art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778) Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zawiadamia, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-06-2016
Targówek. Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej przy ul. Handlowej
Na podst. art. 61 § 4, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23) art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778) Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zawiadamia, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-06-2016
Targówek. Obwieszczenie o o zebraniu dowodów, uzgodnień i opinii, w postępowaniu o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zabudowie podcienia przy wyjściu na boisko szkolne w Gimnazjum przy ul. Trockiej 4
Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 poz. 267 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016r. poz. 778 t.j.),  Zarząd Dzielnicy Targówek, zawiadamia o zebraniu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-06-2016
Targówek. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie terenu na działce przy ul. Radzymińskiej 101/103
Na podst. art. 61 § 4, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23) art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778) Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zawiadamia, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-06-2016
Targówek. Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji przy ul. Wejherowskiej i Prałatowskiej
Na podst. art. 61 § 4, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23) art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 1713) Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zawiadamia, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-06-2016
Targówek. Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka ulicy Samarytanka z infrastrukturą techniczną
Na podst. art. 61 § 4, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23) art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 1713) Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zawiadamia, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-05-2016
Targówek. Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na zabudowie podcienia przy wyjściu na boisko szkolne w Gimnazjum Nr 141 w Warszawie
Na podst. art. 61 § 4, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23) art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 199) Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zawiadamia, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-05-2016
Targówek. Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej i latarni oświetleniowych
Na podst. art. 61 § 4, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23) art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 1713) Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zawiadamia, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-05-2016
Targówek. Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie terenu przy ul. Radzymińskiej 101/103
Na podst. art. 61 § 4, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23) art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 1713) Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zawiadamia, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-05-2016
Targówek. Obwieszczenie o toczącym sie postępowaniu sprawie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej polegającej na budowa układu drogowego przedłużenia ul. Pratulińskiej na odcinku od ul. Trockiej do ul. Łokietka wraz z oświetleniem i odwodnieni
AM-WAAB.6740.96.16.   .GSA  Warszawa, dnia 12.05.2016 r.                          OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-05-2016
Targówek. Ogłoszenie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka ulicy Samarytanka z infrastrukturą techniczną
Na podst. art. 61 § 4, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23) art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 1713) Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zawiadamia, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-05-2016
Targówek. Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie, dobudowie, rozbudowie i adaptacji budynku na potrzeby przedszkola pięciooddziałowego przy ul. Kunieckiej i Cmentarnej
Na podst. art. 61 § 4, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23) art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 1713) Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zawiadamia, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-05-2016
Targówek. Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej przy ul. Lidzkiej i Horodelskiej
Na podst. art. 61 § 4, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23) art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 1713) Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zawiadamia, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-04-2016
Targówek. Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka ulicy Samarytanka z infrastrukturą techniczną
Na podst. art. 61 § 4, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23) art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 1713) Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zawiadamia, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-04-2016
Targówek. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Samarytanka
Na podst. art. 61 § 4, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23) art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 1713) Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zawiadamia, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-04-2016
Targówek. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku na potrzeby przedszkola pięciooddziałowego przy ul. Kunieckiej i Cmentarnej
Na podst. art. 61 § 4, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23) art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 1713) Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zawiadamia, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-04-2016
Targówek. Obwieszczenie dot. decyzji administracyjnej o zezwoleniu na realizację inwestycji polegającej na budowie ul. Pohulanka na odcinku od ul. Wiernej do ul. Projektowanej 6
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. 2015, poz. 2031), zgodnie z art. 49 w związku z art.8 i 9, na podstawie art.104 ustawy z 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2016, poz. 23) oraz art. 92 ust. 1 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-04-2016
Targówek. Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej przy ul. Lidzkiej i Horodelskiej
Na podst. art. 61 § 4, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23) art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 1713) Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zawiadamia, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-03-2016

<< < 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 > >>
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe