Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Targówek > Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Targówek]

Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Targówek]

  Drukuj
 

Targówek. Obwieszczenie o zebraniu dowodów i uzgodnień w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej na dz. ew. nr 100/3 i 102
Na podstawie art.10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zwanej dalej „k.p.a”, art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1073), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875), ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-10-2017
Targówek. Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej na dz. ew. nr 100/3 i 102 w obrębie 4-08-06
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art.10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zwanej dalej „k.p.a”, art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-09-2017
Targówek. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na rozbudowę Centrum Handlowego Targówek - ul. Głębocka 15.
Znak: AM-AB.6740.129.2017.MCI                                    Warszawa, dnia 12.09.2017 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-09-2017
Targówek. Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie magistrali wodociągowej w ul. Kondratowicza
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) Zarząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy zawiadamia o wydaniu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-09-2017
Targówek. Obwieszczenie dot. decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Złotopolskiej
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1073), Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zawiadamia, że ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-08-2017
Targówek. Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie magistrali wodociągowej w ul. Kondratowicza
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art.10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz.U. z 2017r. poz. 1257) i art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1073), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-08-2017
Targówek. Obwieszczenie dot. wydania decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie sieci ciepłowniczej osiedlowej w rejonie ulic Prałatowskiej i Wejherowskiej
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 poz.1257.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1073) , Zarząd Dzielnicy Targówek, zawiadamia, że na wniosek Veolia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-08-2017
Targówek. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Złotopolskiej
Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1257), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1073), Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-07-2017
Targówek. Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie magistrali wodociągowej w ul. Kondratowicza
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art.10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) i art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-07-2017
Targówek. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Gajkowicza, Mokrej oraz ul. Janinówka
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 778 ze zm.), Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-07-2017
Targówek. Obwieszczenie o zebraniu dowodów, uzgodnień i opinii, w postępowaniu o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie sieci ciepłowniczej osiedlowej w rejonie ulic Prałatowskiej i Wejherowskiej
Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2016 poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1073),  Zarząd Dzielnicy Targówek, zawiadamia o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-07-2017
Targówek. Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Złotopolskiej
Na podst. art. 61 § 4, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm. ) art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz. 1073) Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-06-2017
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Gajkowicza, Mokrej, Janinówka
Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23 ze zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1073), Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-06-2017
Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie sieci ciepłowniczej osiedlowej Prałatowska 6
Na podst. art. 61 § 4, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz. 1073) Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-06-2017
Targówek. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej do budynków przy ul. Gajkowicza, Mokrej
Na podst. art. 61 § 4, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23) art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016r. poz. 778) Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zawiadamia, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-05-2017
Targówek. Informacja o wydaniu decyzji nr 79/TAR/2017 o pozwoleniu na1)rozbudowę i przebudowę (modernizację) Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2,2)rozbiórkę : istniejących budynków wraz z urządzeniami budowl
Znak : AM–WAAB.6740.307.2016.LPE                           Warszawa, dnia 08.05.2017 r.   ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-05-2017
Targówek. Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek w ulicach Pożarowej i Staniewickiej
Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.), Zarząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy zawiadamia o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-05-2017
Targówek. Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie sieci ciepłowniczej osiedlowej w rejonie ulic Prałatowskiej i Wejherowskiej
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz.23 t.j.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2016 poz. 778) ,  Zarząd Dzielnicy Targówek, zawiadamia, że na wniosek Veolia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-04-2017
Targówek. Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej sieci telefonii komórkowej T-Mobile w rejonie ulicy Oliwskiej
Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.), Zarząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy zawiadamia o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-04-2017
Targówek. Obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie budynku Żłobka Nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz.23 t.j.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2016 poz. 778) ,  Zarząd Dzielnicy Targówek, zawiadamia, że na wniosek ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-04-2017

<< < 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 > >>
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe