Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Targówek > Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Targówek]

Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Targówek]

  Drukuj
 

Targówek.Informacja o wydaniu decyzji i treść decyzji wz. nr 33/T/2022–budowa budynku mieszkalnego wielorodz. o dwóch częściach z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Warszawski Świt
Warszawa, 27.09.2022 r. Znak sprawy: UD-X-WAB.6730.10.2022.ASZ INFORMACJA o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.), w związku z art. 72 ust 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-09-2022
Targówek.Informacja o wydaniu decyzji i treść decyzji wz. nr 34/T/2022–budowa budynku mieszkalnego wielorodz. z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Warszawski Świt
Warszawa, 27.09.2022 r. Znak sprawy: UD-X-WAB.6730.9.2022.ASZ INFORMACJA o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.), w związku z art. 72 ust 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-09-2022
Targówek. Obwieszczenie o wydaniu dec. nr 22/R/T/22 z 09.09.2022 r. w spr. rozbiórki bud. na dz. 261 i 259 obr. 4-09-19
Warszawa, 09 września 2022 r. UD-X-WAB.6741.17.2022.IJA l.dz. 15995 OBWIESZCZENIE Na podstawie art.49 i 49 a - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zm) Prezydent m. st. Warszawy zawiadamia, że w dniu 9 września 2022 r. została wydana decyzja Nr ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-09-2022
Targówek, zaw.o wszczęciu post. ul.Budowlana, DLICP-budowa sieci wod.DN 150, dz.ew.nr 44,46,60,101 z obr.4-08-21
Na podstawie art. 61 § 4, oraz art. 10 § 1 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”, art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 503 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-08-2022
Targówek, zaw.o wszczęciu post.ul.Oliwska, DLICP-budowa sieci wod.DN 150, dz.ew.nr 83/54 i 4 z obr.4-08-21
Na podstawie art. 61 § 4, oraz art. 10 § 1 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”, art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 503 ze ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-08-2022
Targówek. Informacja o wydaniu decyzji i treść decyzji Nr 69/T/22, ul. Matuszewska w Warszawie
Warszawa, 5 lipca 2022 r. UD-X-WAB.6740.36.2022.BGO                                        L. dz. 5511 INFORMACJA Na podstawie art. 35 ust. 9 ustawy z 7 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-07-2022
Targówek. Informacja o wydaniu decyzji i treść decyzji wz. nr 23/T/2022 – budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Warszawski Świt.
Warszawa, 5 lipca 2022 r. Znak sprawy: UD-X-WAB.6730.26.2021.ASZ INFORMACJA o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.), w związku z art. 72 ust 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-07-2022
Targówek. Informacja o wydaniu decyzji i treść decyzji wz. nr 24/T/2022 – budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Warszawski
Warszawa, 5 lipca 2022 r. Znak sprawy: UD-X-WAB.6730.27.2021.ASZ INFORMACJA o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.), w związku z art. 72 ust 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-07-2022
Targówek. Zawiadomienie o wydaniu decyzji. Decyzja LICP, linia kablowa średniego napięcia 15 kV, ul. Świdnicka i Oszmiańska
Na podstawie art. 61 § 4, oraz art. 10 § 1 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”, art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 503 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-06-2022
Targówek. Informacja o wydaniu decyzji i treść decyzji wz nr 21/T/2022 – budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Poborzańsk
Warszawa, 10 czerwca 2022 r. Znak sprawy: UD-X-WAB.6730.10.2021.KCU INFORMACJA o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.), w związku z art. 72 ust 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-06-2022
Targówek. Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 61/T/22 z dnia 10 czerwca 2022 r. o pozwoleniu na budowę dla inwestycji na działce ew. nr 66/2 w obrębie 4-11-02 przy ul. Janowieckiej
Warszawa, 10 czerwca 2022 r. UD-X-WAB.6740.224.2021.BGO L.dz. 20561 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.” oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane   (tj. Dz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-06-2022
Targówek. Obwieszczenie o zebraniu dowodów i uzgodnień w sprawie pozwolenia na budowę budynku mieszk. wielor. z lok. usługowym i garażem podziemnym na dz. ew. nr 66/2 w obrębie 4-11-02 przy ul. Janowieckiej
Warszawa,   20 maja 2022 r. UD-X-WAB.6740.224.2021.BGO                                        L. dz. 20561   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-05-2022
Targówek. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu postanowienia dot. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści decyzji Nr 159/SAAB/2022
Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:  rwozniak@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 38 532 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Umożliwimy Państwu zapoznanie się z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-05-2022
Targówek. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu postanowienia dot. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści decyzji Nr 160/SAAB/2022
Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:  rwozniak@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 38 532 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Umożliwimy Państwu zapoznanie się z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-05-2022
Targówek, obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 02/CP/T/2022 o ULICP - budowa budynku gospodarczego na potrzeby Domu Kultury, na dz. nr ew. 32/2 z obr. 4-08-17 przy ul. Wysockiego 11
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) dalej zwanej k.p.a. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 503), Zarząd Dzielnicy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-05-2022
Targówek. Zawiadomienie o wydaniu decyzji. Decyzja LICP, sieć gazowa, ul. Smoleńska i ul. II Rejonu AK
Na podstawie art. 61 § 4, oraz art. 10 § 1 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”, art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 503 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-04-2022
Targówek. Obwieszczenie o wszczęciu post. w spr. wydania dec. LICP polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia 15 kV w ul. Świdnickiej i ul. Oszmiańskiej, na terenie dz. ew. nr 100, 92, 81/1 i 81/2 w obr. 41012
Na podstawie art. 61 § 4, oraz art. 10 § 1 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”, art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-04-2022
Targówek, obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia LICP polegającej na budowie budynku gospodarczego na potrzeby Domu Kultury, na dz. nr ew. 32/2 z obr. 4-08-17 przy ul. Wysockiego 11
Na podstawie art. 61 § 4, oraz art. 10 § 1 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”, art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 503), ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-03-2022
Targówek. Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 9/R/T/22 w dniu 16 marca 2022 r. zatwierdzającej projekt rozbiórki i udzielającej pozwolenia na rozbiórkę budynków C1 i C6 na działkach ew. nr 52, 53, 70, 67, 68, 69 i 30/2 w obrębie 4-11-13 przy ul. Matu
Warszawa, 16 marca 2022 r. UD-X-WAB.6741.34.2021.BGO L.dz. 21046 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.” oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-03-2022
Targówek. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr 454/II/2018
Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:  rwozniak@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 38 532 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Umożliwimy Państwu zapoznanie się z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-03-2022

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe